ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كدخبر: 8847

تاريخ انتشار: 19 مهر 1388 

      

انجمن های دانشجويان ايراني مقيم مالزی از سفير و کنسول سفارت ايران تقدير کردند.

 

انجمن های دانشجويان ايراني دانشگاه های مالزی با برگزاری مراسمي از اقدامات و تلاش های مهدی خندق آبادی سفير ايران در مالزی و سيد حميد نور کنسول سابق ايران در اين کشور تقدير و تشکر کردند.

در اين مراسم که با عنوان " تقدير و تشکر از خادمين ملت " و به ميزباني انجمن دانشجويان ايراني دانشگاه مالتي مديا (MMU) برگزار شد، جمعي از نمايندگان انجمن های دانشجويي دانشگاه های مالزی، رياست محترم دفتر منطقه ای صدا و سيمای جمهوری اسلامي ايران و برخي از مسوولان سفارت ايران در اين کشور حضور داشتند.

در ابتدای مراسم نمايندگان انجمن ها مجموعه اقدامات و فعاليت هاي سفارت ايران در مالزي را باعث تسهيل حضور دانشجويان و حل و فصل مشکلات آنها دانستند. نمايندگان تشکل هاي دانشجويان ايراني همچنين اقدامات سفارت ايران را در جهت تحقق بخشيدن به آرمان هاي انقلاب و رشد جايگاه ايرانيان در مالزي ارزيابي کردند و خواستار تداوم همکاري سفارت با دانشجويان ايراني در مالزي شدند.

در ادامه نمايندگان تشکل هاي دانشجويي خواستار معرفي توانمندي هاي علمي و فرهنگي ايران به مردم مالزي شده و در اين زمينه بر گسترش اقدامات فرهنگي سفارت براي دستيابي به اين هدف تاکيد کردند.

مهدي خندق آبادي سفير کشورمان در مالزی نيز در ادامه اين مراسم و در ديدار خداحافظي با نمايندگان انجمن هاي دانشجويان ايراني مقيم مالزي گفت: ما در هر جلسه ديپلماتيک حضور پيدا مي کنيم ديپلمات ها از مليت هاي مختلف اعلام مي کنند که ما به ديپلماسي قدرتمند ايران و خود اتکايي و ايستادگي اين کشور در مقابل مستکبران افتخار مي کنيم. وي تصريح کرد: کشور ما امروز به عنوان يک قدرت جهاني در همه عرصه ها سرآمد و مورد توجه جهانيان به عنوان يک قدرت بزرگ است.

خندق آبادي با اشاره به روابط رو به گسترش ايران و مالزي، اظهار داشت: برخي از صنايع مالزي امروز با توانايي هاي ايران اسلامي به بار نشسته است. امروز کشور ما در دنيا سربلند بوده و به قله هاي رفيع علمي دست يافته است. سفير ايران در مالزي خاطر نشان کرد: ارتقا استثنايي روابط تجاري و سرمايه گذاري هاي مشترک ايران و مالزي در چند سال گذشته فضاي خوبي را در روابط دو کشور به وجود آورده است که اين امر مهم با حمايت هاي موثر دولت دکتر احمدي نژاد تحقق يافته است.

وي در ادامه با اشاره به حضور بيش از 40 هزار ايراني و 9 هزار دانشجوي ايراني در مالزي، گفت: کارهاي بزرگي از سوي دانشجويان ايراني در مالزي صورت گرفته و آنها به عنوان چهره هاي موفق علمي و فرهنگي در اين کشور مطرح هستند. سفير ايران در مالزي گفت: دانشجويان ايراني به واسطه بهره مندي از منابع پرفيضي از تعليم و تربيت ايراني و ادب اسلامي، باعث حفظ و ارتقا هويت ملي و اسلامي در اين کشور بوده اند. خندق آبادي با اشاره به اينکه نگاه سفارت ايران در مالزي به ايرانيان تا کنون فراجناحي بوده است، گفت: نگاه ما در اين عرصه نگاهي ملي و مطابق با منافع نظام جمهوري اسلامي ايران بوده است.

در پايان تقدير نامه هايي از سوی انجمن های دانشجويان ايراني دانشگاه های مالزی به مهدی خندق آبادی سفير و سيد حميد نور کنسول سابق جمهوری اسلامي ايران در مالزی تقديم شد.

شايان ذکر است که انجمن های دانشجويان ايراني دانشگاه های مالزی با اهداء لوح يادبودی به " کسری مهمان پرست" کنسول جديد سفارت جمهوری اسلامي ايران در مالزی برای وی آرزوی موفقيت کردند.

در خاتمه نيز نمايندگان دانشجويان به رسم يادگار در کنار مسئولين خود عکس گرفتند.

 

 

منبع: http://iranembassy.com.my/

 

 

 

 

 كدخبر: 8847

تاريخ انتشار: 19 مهر 1388 

      

انجمن های دانشجويان ايراني مقيم مالزی از سفير و کنسول سفارت ايران تقدير کردند.

 

انجمن های دانشجويان ايراني دانشگاه های مالزی با برگزاری مراسمي از اقدامات و تلاش های مهدی خندق آبادی سفير ايران در مالزی و سيد حميد نور کنسول سابق ايران در اين کشور تقدير و تشکر کردند.

در اين مراسم که با عنوان " تقدير و تشکر از خادمين ملت " و به ميزباني انجمن دانشجويان ايراني دانشگاه مالتي مديا (MMU) برگزار شد، جمعي از نمايندگان انجمن های دانشجويي دانشگاه های مالزی، رياست محترم دفتر منطقه ای صدا و سيمای جمهوری اسلامي ايران و برخي از مسوولان سفارت ايران در اين کشور حضور داشتند.

در ابتدای مراسم نمايندگان انجمن ها مجموعه اقدامات و فعاليت هاي سفارت ايران در مالزي را باعث تسهيل حضور دانشجويان و حل و فصل مشکلات آنها دانستند. نمايندگان تشکل هاي دانشجويان ايراني همچنين اقدامات سفارت ايران را در جهت تحقق بخشيدن به آرمان هاي انقلاب و رشد جايگاه ايرانيان در مالزي ارزيابي کردند و خواستار تداوم همکاري سفارت با دانشجويان ايراني در مالزي شدند.

در ادامه نمايندگان تشکل هاي دانشجويي خواستار معرفي توانمندي هاي علمي و فرهنگي ايران به مردم مالزي شده و در اين زمينه بر گسترش اقدامات فرهنگي سفارت براي دستيابي به اين هدف تاکيد کردند.

مهدي خندق آبادي سفير کشورمان در مالزی نيز در ادامه اين مراسم و در ديدار خداحافظي با نمايندگان انجمن هاي دانشجويان ايراني مقيم مالزي گفت: ما در هر جلسه ديپلماتيک حضور پيدا مي کنيم ديپلمات ها از مليت هاي مختلف اعلام مي کنند که ما به ديپلماسي قدرتمند ايران و خود اتکايي و ايستادگي اين کشور در مقابل مستکبران افتخار مي کنيم. وي تصريح کرد: کشور ما امروز به عنوان يک قدرت جهاني در همه عرصه ها سرآمد و مورد توجه جهانيان به عنوان يک قدرت بزرگ است.

خندق آبادي با اشاره به روابط رو به گسترش ايران و مالزي، اظهار داشت: برخي از صنايع مالزي امروز با توانايي هاي ايران اسلامي به بار نشسته است. امروز کشور ما در دنيا سربلند بوده و به قله هاي رفيع علمي دست يافته است. سفير ايران در مالزي خاطر نشان کرد: ارتقا استثنايي روابط تجاري و سرمايه گذاري هاي مشترک ايران و مالزي در چند سال گذشته فضاي خوبي را در روابط دو کشور به وجود آورده است که اين امر مهم با حمايت هاي موثر دولت دکتر احمدي نژاد تحقق يافته است.

وي در ادامه با اشاره به حضور بيش از 40 هزار ايراني و 9 هزار دانشجوي ايراني در مالزي، گفت: کارهاي بزرگي از سوي دانشجويان ايراني در مالزي صورت گرفته و آنها به عنوان چهره هاي موفق علمي و فرهنگي در اين کشور مطرح هستند. سفير ايران در مالزي گفت: دانشجويان ايراني به واسطه بهره مندي از منابع پرفيضي از تعليم و تربيت ايراني و ادب اسلامي، باعث حفظ و ارتقا هويت ملي و اسلامي در اين کشور بوده اند. خندق آبادي با اشاره به اينکه نگاه سفارت ايران در مالزي به ايرانيان تا کنون فراجناحي بوده است، گفت: نگاه ما در اين عرصه نگاهي ملي و مطابق با منافع نظام جمهوري اسلامي ايران بوده است.

در پايان تقدير نامه هايي از سوی انجمن های دانشجويان ايراني دانشگاه های مالزی به مهدی خندق آبادی سفير و سيد حميد نور کنسول سابق جمهوری اسلامي ايران در مالزی تقديم شد.

شايان ذکر است که انجمن های دانشجويان ايراني دانشگاه های مالزی با اهداء لوح يادبودی به " کسری مهمان پرست" کنسول جديد سفارت جمهوری اسلامي ايران در مالزی برای وی آرزوی موفقيت کردند.

در خاتمه نيز نمايندگان دانشجويان به رسم يادگار در کنار مسئولين خود عکس گرفتند.

 

 

منبع: http://iranembassy.com.my/

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123moviesbest swiss replica watches