پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UTM

Faculty of Built Environment

(دانشكده محيط زيست)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی معماري

Bachelor of Architecture

3 تا  5 سال

3,256

كارشناسي ساخت

Bachelor of Science in Construction

3 تا  5 سال

3,256

كارشناسي معماري (فضاي سبز)

Bachelor of Landscape Architecture

3 تا  5 سال

3,256

كارشناسي

نقشه برداري كمي

Bachelor of Quantity Surveying

3 تا  5 سال

3,256

كارشناسي طراحي

شهري و منطقه اي

Bachelor of Urban and Regional Planning

Faculty of Civil Engineering

(دانشكده مهندسي عمران)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

( عمران)

Bachelor of Engineering (civil)

Faculty of Electrical Engineering

(دانشكده مهندسي برق)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی

(مهندسی برق )

B. Eng (Electrical)

3 تا  5 سال

3,256

كارشناسي مهندسي

(كنترل و ابزار)

B. Eng (Control and Instrumentation)

3 تا  5 سال

3,256

كارشناسي

(مهندسي مكاترونيك)

B. Eng (Mechatronics)

3 تا  5 سال

3,256

كارشناسي

(مهندسي الكترونيك)

B. Eng (Electronics)

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی

( مهندسی مخابرات)

B. Eng (Telecommunication)

FACULTY OF PETROLEUM AND RENEWABLE ENERGY ENGINEERING

(دانشكده نفت و مهندسي انژي قابل تجديد)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

3,256

كارشناسي

مهندسي نفت

Bachelor in Engineering (Petroleum)

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

(گاز – شيمي)

Bachelor in Engineering (Chemical-Gas)

Faculty of Chemical and Natural  Resource Engineering

(دانشكده مهندسي شيمي و منابع طبيعي)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

فرايند زيستي

Bachelor in Bioprocess Engineering

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

شيمي

Bachelor in Chemical Engineering

Faculty of Geoinformation Science and Engineering

(دانشكده  مهندسي زمين شناسي)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

(ژئوماتيك)

Bachelor of Engineering (Geomatics)

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

(ژئو اينفورماتيك)

Bachelor of Science (Geoinformatics)

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

سنجش از دور

Bachelor of Science (Remote Sensing)

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

(مديريت معاملات املاك)

Bachelor of Science (Real Estate Management)

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

(توسعه و مديريت زمين)

Bachelor of Science( Land Administration & Development)

Faculty of Education

(دانشكده آموزش)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم

(علوم ورزشي)

Bachelor of Science with Education (Sports Science)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم

(TESL)

Bachelor of Science with Education (TESL)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي تكنولوژي

(مهندسي مكانيك)

Bachelor of Technology with Education (Mechanical Engineering)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي تكنولوژي

(مهندسي الكترونيك)

Bachelor of Technology with Education (Electrical Engineering)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي تكنولوژي

(مهارتهاي زندگي)

Bachelor of Technology with Education (Living Skills)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي تكنولوژي

(ساخت)

Bachelor of Technology with Education (Building Construction)

 

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UTM

Faculty of Built Environment

(دانشكده محيط زيست)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی معماري

Bachelor of Architecture

3 تا  5 سال

3,256

كارشناسي ساخت

Bachelor of Science in Construction

3 تا  5 سال

3,256

كارشناسي معماري (فضاي سبز)

Bachelor of Landscape Architecture

3 تا  5 سال

3,256

كارشناسي

نقشه برداري كمي

Bachelor of Quantity Surveying

3 تا  5 سال

3,256

كارشناسي طراحي

شهري و منطقه اي

Bachelor of Urban and Regional Planning

Faculty of Civil Engineering

(دانشكده مهندسي عمران)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

( عمران)

Bachelor of Engineering (civil)

Faculty of Electrical Engineering

(دانشكده مهندسي برق)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی

(مهندسی برق )

B. Eng (Electrical)

3 تا  5 سال

3,256

كارشناسي مهندسي

(كنترل و ابزار)

B. Eng (Control and Instrumentation)

3 تا  5 سال

3,256

كارشناسي

(مهندسي مكاترونيك)

B. Eng (Mechatronics)

3 تا  5 سال

3,256

كارشناسي

(مهندسي الكترونيك)

B. Eng (Electronics)

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی

( مهندسی مخابرات)

B. Eng (Telecommunication)

FACULTY OF PETROLEUM AND RENEWABLE ENERGY ENGINEERING

(دانشكده نفت و مهندسي انژي قابل تجديد)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

3,256

كارشناسي

مهندسي نفت

Bachelor in Engineering (Petroleum)

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

(گاز – شيمي)

Bachelor in Engineering (Chemical-Gas)

Faculty of Chemical and Natural  Resource Engineering

(دانشكده مهندسي شيمي و منابع طبيعي)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

فرايند زيستي

Bachelor in Bioprocess Engineering

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

شيمي

Bachelor in Chemical Engineering

Faculty of Geoinformation Science and Engineering

(دانشكده  مهندسي زمين شناسي)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

(ژئوماتيك)

Bachelor of Engineering (Geomatics)

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

(ژئو اينفورماتيك)

Bachelor of Science (Geoinformatics)

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

سنجش از دور

Bachelor of Science (Remote Sensing)

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

(مديريت معاملات املاك)

Bachelor of Science (Real Estate Management)

3 تا  5 سال

3,256

کارشناسی مهندسی

(توسعه و مديريت زمين)

Bachelor of Science( Land Administration & Development)

Faculty of Education

(دانشكده آموزش)

طول دوره

شهریه يك ترم  تحصیل (رينگت)

رشته

Program

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم

(علوم ورزشي)

Bachelor of Science with Education (Sports Science)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي علوم

(TESL)

Bachelor of Science with Education (TESL)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي تكنولوژي

(مهندسي مكانيك)

Bachelor of Technology with Education (Mechanical Engineering)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي تكنولوژي

(مهندسي الكترونيك)

Bachelor of Technology with Education (Electrical Engineering)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي تكنولوژي

(مهارتهاي زندگي)

Bachelor of Technology with Education (Living Skills)

3 تا  5 سال

3,116

كارشناسي تكنولوژي

(ساخت)

Bachelor of Technology with Education (Building Construction)

 

 

1

2

 

1

2

 
 
 
شروع ترم ها در دانشگاهUTM
 
كارشناسي ارشد و دكترا  
 ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه

 آخرين مهلت ثبت نام

ترم دوم : 30 نوامبر
ترم اول : 31 می
 شروع ثبت نام 
ترم دوم : 18 و 19 نوامبر 
  شروع ترم کارشناسی 

ترم اول : سپتامبر

 آخرين مهلت ثبت نام
ترم اول : 31 می

 
 
 
 
دفتر تهران
 
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 
 
 
شروع ترم ها در دانشگاهUTM
 
كارشناسي ارشد و دكترا  
 ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه

 آخرين مهلت ثبت نام

ترم دوم : 30 نوامبر
ترم اول : 31 می
 شروع ثبت نام 
ترم دوم : 18 و 19 نوامبر 
  شروع ترم کارشناسی 

ترم اول : سپتامبر

 آخرين مهلت ثبت نام
ترم اول : 31 می

 
 
 
 
دفتر تهران
 
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies