پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ليست رشته كارشناسي دانشگاه MMU

سايبرجايا

Centre for Foundation Studies and Extension Education

(مركز آموزش پيش دانشگاهي)

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

طول دوره

رشته

Program

16,500

يك سال

پيش دانشگاهي مهندسي

Foundation in Engineering

15,813

يك سال

پيش دانشگاهي آي تي (فناوري اطلاعات)

Foundation in Information Technology

Faculty of Engineering

(دانشكده مهندسي)

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

طول دوره

رشته

Program

75,000

4سال

کارشناسی مهندسي برق

Bachelor of Engineering (Hons) Electrical

75,000

4سال

کارشناسی مهندسي الكترونيك

Bachelor of Engineering (Hons) Electronics

75,000

4سال

کارشناسی مهندسي الكترونيك

( مخابرات)

Bachelor of Engineering (Hons) Electronics majoring in Telecommunication

75,000

4سال

کارشناسی مهندسي الكترونيك(كامپيوتر)

Bachelor of Engineering (Hons) Electronics majoring in Computer

75,000

4سال

کارشناسی مهندسي الكترونيك

(مالتي مديا)

Bachelor of Engineering (Hons) Electronics majoring in Multimedia

75,000

4سال

کارشناسی مهندسي الكترونيك

(مايكروويو و ارتباطات)

Bachelor of Engineering (Hons) Electronics majoring in Microwave and Communications

75,000

4سال

کارشناسی مهندسي الكترونيك

( مهندسي پرتو)

Bachelor of Engineering (Hons) Electronics majoring in Optical Engineering

75,000

4سال

کارشناسی مهندسي نانو تكنولوژي

Bachelor of Engineering (Hons) Majoring in Nanotechnology

Faculty of Information Technology

(دانشكده آي تي)

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

طول دوره

رشته

Program

53,625

3سال

کارشناسی علوم كامپيوتر

Bachelor of Computer Science (Hons)

51,250

3سال

سيستمهاي اطلاعات کارشناسی

آي تي  مهندسي

Bachelor of Information Technology (Hons) Information Systems Engineering

51,250

3سال

کارشناسی آي تي مهندسي نرم افزار

Bachelor of Information Technology (Hons) Software Engineering

51,250

3سال

کارشناسی سيستمهاي مالتي مديا

Bachelor of Information Technology (Hons) Multimedia Systems

51,250

3سال

کارشناسی مالتي مديا  مهندسي

نرم افزاروطراحي بازي

Bachelor of Multimedia (Hons) Software Engineering & Games Design

 

Faculty of Management

(دانشکده مدیریت)

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

طول دوره

رشته

Program

45,000

3سال

کارشناسی مالتي مديا

(مديريت و نو آوري مديا)

Bachelor of Multimedia (Hons) majoring in Media Innovation & Management

53,625

5/3سال

کارشناسی مهندسي مالي

Bachelor of Financial Engineering (Hons)

69,000

4سال

کارشناسی حسابداري

Bachelor of Accounting (Hons)

49,500

3سال

کارشناسی مديريت بازرگاني مالي

(مالتي مديا)

Bachelor of Business Administration (Hons) Finance with Multimedia

49,500

3سال

کارشناسی مديريت بازرگاني

(مالتي مديا)

Bachelor of Business Administration (Hons) Management with Multimedia

49,500

3سال

کارشناسی مديريت بازرگاني بازار يابي  با مالتي مديا

Bachelor of Business Administration (Hons) Marketing with Multimedia

49,500

3سال

کارشناسی تجارت الكترونيك

Bachelor of Electronic Commerce (Hons)

Faculty of Creative Multimedia

(دانشكده خلاقيت مالتي مديا)

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

طول دوره

رشته

Program

13,750

يك سال

خلاقيت مالتي مديا

Foundation in Creative Multimedia

53,625

3سال

كارشناسي مالتي مديا (ديجيتال مديا)

Bachelor of Multimedia (Hons) in Digital Media

53,625

3سال

كارشناسي مالتي مديا

(فيلم و انيميشن)

Bachelor of Multimedia (Hons) in Film & Animation

53,625

3سال

كارشناسي مالتي مديا

(ابداع و نو آوري)

Bachelor of Multimedia (Hons) in Media Innovation

53,625

3سال

كارشناسي مالتي مديا طراحي Interface

Bachelor of Multimedia (Hons) in Interface Design

53,625

3سال

كارشناسي مالتي مديا واقعيت مجازي

Bachelor of Multimedia (Hons) in Virtual Reality

ملاكا

Centre for Diploma Programmes

(مركز آموزش  ديپلم)

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

طول دوره

رشته

Program

27,000

دو سال و سه ماه

ديپلم مهندسي الكترونيك

Diploma in Electronics Engineering

24,000

دو سال و سه ماه

ديپلم آي تي ( فناوري اطلاعات)

Diploma in Information Technology

27,000

دو سال و سه ماه

ديپلم حسابداري

Diploma in Accounting

22,500

دو سال و سه ماه

ديپلم اطلاعات سيستم

Diploma in Business Information Systems

22,500

دو سال و سه ماه

ديپلم مديريت اجرايي

Diploma in Business Administration

Centre for Foundation Studies and Extension Education

(مركز آموزش پيش دانشگاهي)

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

طول دوره

رشته

Program

15,813

يك سال

پيش دانشگاهي

Foundation in Management

11,500

يك سال

پيش دانشگاهي مهندسي

Foundation in Engineering

15,813

يك سال

پيش دانشگاهي آي تي

(فناوري اطلاعات)

Foundation in Information Technology

15,000

يك سال

پيش دانشگاهي علوم زيستي

Foundation in Biological Sciences

Faculty of Engineering and Technology

(دانشكده مهندسي و تكنولوژي)

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

طول دوره

رشته

Program

75,000

4سال

كارشناسي مهندسي الكترونيك

Bachelor of Engineering (Hons) Electronics

75,000

4سال

كارشناسي مهندسي الكترونيك

(تجهيزات بيو لوژيكي)

Bachelor of Engineering (Hons) Electronics majoring in Bio-Instrumentation

75,000

4سال

كارشناسي مهندسي الكترونيك (مخابرات)

Bachelor of Engineering (Hons) Electronics majoring in Telecommunications

75,000

4سال

كارشناسي مهندسي الكترونيك        

 (رباتيك و اتوماسيون)

Bachelor of Engineering (Hons) Electronics majoring in Robotics & Automation

75,000

4سال

كارشناسي مهندسي مكانيك

Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical

Faculty of Information Science and Technology

(دانشكده علوم و تكنولوژي ارتباطات)

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

طول دوره

رشته

Program

57,750

3سال

كارشناسي آي تي مهندسي ارتباطات داده ها و شبكه

Bachelor of Information Technology (Hons) Data Communications and networking

57,750

3سال

كارشناسي آي تي

(تكنولوژي امنيت)

Bachelor of Information Technology (Hons) Security Technology

48,750

3سال

كارشناسي علوم بايو انفورماتيك

Bachelor of Science ( Hons ) Bio - Informatics

Faculty of Business and Law

(دانشكده حقوق و مديريت)

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

طول دوره

رشته

Program

69,000

4 سال

كارشناسي حسابداري

Bachelor of Accounting (Hons)

49,500

3سال

(مديريت بازار يابي) كارشناسي مديريت اجرايي

Bachelor of Business Administration (Hons) Marketing Management

49,500

3سال

كارشناسي مديريت اجرايي

( مديريت منابع انساني)

Bachelor of Business Administration (Hons) Human Resource Management

49,500

3سال

بانكداري و مالي كارشناسي مديريت اجرايي

Bachelor of Business Administration (Hons) Banking and Finance

49,500

3سال

كارشناسي مديريت

اجرايي بين الملل

Bachelor of Business Administration (Hons) International Business

 

دوره هاي پيش نياز زبان انگليسي

دوره هاي زبان انگليسي (IELP)

MINIMUM QUALIFICATION

هزينه يك ترم (رينگت)

Elementary Level

سطح ابتدايي

تافل  نمره 229(paper base)  و يا 39  (computer-based)و يا آيلتس نمره 2 و پايين تر

3300.00

Intermediate Level

سطح متوسطه

گذراندن دوره Elementary   با نمره 46 تا 96 ويا تافل  نمره300 تا399 (paper-based)   و يا نمره يا آيلتس نمره 2.1 تا 3.9

3300.00

Advanced Level

سطح پيشرفته

گذراندن دوره Intermediate  و يا تافل  نمره400(paper-based) و يا تافل نمره 97 (computer base) به بالا و يا نمره 32 (Internet base )  و يا آيلتس نمره 4 به بالا

 

3300.00

 

 

 

 

 

ليست رشته كارشناسي دانشگاه MMU

سايبرجايا

Centre for Foundation Studies and Extension Education

(مركز آموزش پيش دانشگاهي)

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

طول دوره

رشته

Program

16,500

يك سال

پيش دانشگاهي مهندسي

Foundation in Engineering

15,813

يك سال

پيش دانشگاهي آي تي (فناوري اطلاعات)

Foundation in Information Technology

Faculty of Engineering

(دانشكده مهندسي)

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

طول دوره

رشته

Program

75,000

4سال

کارشناسی مهندسي برق

Bachelor of Engineering (Hons) Electrical

75,000

4سال

کارشناسی مهندسي الكترونيك

Bachelor of Engineering (Hons) Electronics

75,000

4سال

کارشناسی مهندسي الكترونيك

( مخابرات)

Bachelor of Engineering (Hons) Electronics majoring in Telecommunication

75,000

4سال

کارشناسی مهندسي الكترونيك(كامپيوتر)

Bachelor of Engineering (Hons) Electronics majoring in Computer

75,000

4سال

کارشناسی مهندسي الكترونيك

(مالتي مديا)

Bachelor of Engineering (Hons) Electronics majoring in Multimedia

75,000

4سال

کارشناسی مهندسي الكترونيك

(مايكروويو و ارتباطات)

Bachelor of Engineering (Hons) Electronics majoring in Microwave and Communications

75,000

4سال

کارشناسی مهندسي الكترونيك

( مهندسي پرتو)

Bachelor of Engineering (Hons) Electronics majoring in Optical Engineering

75,000

4سال

کارشناسی مهندسي نانو تكنولوژي

Bachelor of Engineering (Hons) Majoring in Nanotechnology

Faculty of Information Technology

(دانشكده آي تي)

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

طول دوره

رشته

Program

53,625

3سال

کارشناسی علوم كامپيوتر

Bachelor of Computer Science (Hons)

51,250

3سال

سيستمهاي اطلاعات کارشناسی

آي تي  مهندسي

Bachelor of Information Technology (Hons) Information Systems Engineering

51,250

3سال

کارشناسی آي تي مهندسي نرم افزار

Bachelor of Information Technology (Hons) Software Engineering

51,250

3سال

کارشناسی سيستمهاي مالتي مديا

Bachelor of Information Technology (Hons) Multimedia Systems

51,250

3سال

کارشناسی مالتي مديا  مهندسي

نرم افزاروطراحي بازي

Bachelor of Multimedia (Hons) Software Engineering & Games Design

 

Faculty of Management

(دانشکده مدیریت)

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

طول دوره

رشته

Program

45,000

3سال

کارشناسی مالتي مديا

(مديريت و نو آوري مديا)

Bachelor of Multimedia (Hons) majoring in Media Innovation & Management

53,625

5/3سال

کارشناسی مهندسي مالي

Bachelor of Financial Engineering (Hons)

69,000

4سال

کارشناسی حسابداري

Bachelor of Accounting (Hons)

49,500

3سال

کارشناسی مديريت بازرگاني مالي

(مالتي مديا)

Bachelor of Business Administration (Hons) Finance with Multimedia

49,500

3سال

کارشناسی مديريت بازرگاني

(مالتي مديا)

Bachelor of Business Administration (Hons) Management with Multimedia

49,500

3سال

کارشناسی مديريت بازرگاني بازار يابي  با مالتي مديا

Bachelor of Business Administration (Hons) Marketing with Multimedia

49,500

3سال

کارشناسی تجارت الكترونيك

Bachelor of Electronic Commerce (Hons)

Faculty of Creative Multimedia

(دانشكده خلاقيت مالتي مديا)

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

طول دوره

رشته

Program

13,750

يك سال

خلاقيت مالتي مديا

Foundation in Creative Multimedia

53,625

3سال

كارشناسي مالتي مديا (ديجيتال مديا)

Bachelor of Multimedia (Hons) in Digital Media

53,625

3سال

كارشناسي مالتي مديا

(فيلم و انيميشن)

Bachelor of Multimedia (Hons) in Film & Animation

53,625

3سال

كارشناسي مالتي مديا

(ابداع و نو آوري)

Bachelor of Multimedia (Hons) in Media Innovation

53,625

3سال

كارشناسي مالتي مديا طراحي Interface

Bachelor of Multimedia (Hons) in Interface Design

53,625

3سال

كارشناسي مالتي مديا واقعيت مجازي

Bachelor of Multimedia (Hons) in Virtual Reality

ملاكا

Centre for Diploma Programmes

(مركز آموزش  ديپلم)

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

طول دوره

رشته

Program

27,000

دو سال و سه ماه

ديپلم مهندسي الكترونيك

Diploma in Electronics Engineering

24,000

دو سال و سه ماه

ديپلم آي تي ( فناوري اطلاعات)

Diploma in Information Technology

27,000

دو سال و سه ماه

ديپلم حسابداري

Diploma in Accounting

22,500

دو سال و سه ماه

ديپلم اطلاعات سيستم

Diploma in Business Information Systems

22,500

دو سال و سه ماه

ديپلم مديريت اجرايي

Diploma in Business Administration

Centre for Foundation Studies and Extension Education

(مركز آموزش پيش دانشگاهي)

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

طول دوره

رشته

Program

15,813

يك سال

پيش دانشگاهي

Foundation in Management

11,500

يك سال

پيش دانشگاهي مهندسي

Foundation in Engineering

15,813

يك سال

پيش دانشگاهي آي تي

(فناوري اطلاعات)

Foundation in Information Technology

15,000

يك سال

پيش دانشگاهي علوم زيستي

Foundation in Biological Sciences

Faculty of Engineering and Technology

(دانشكده مهندسي و تكنولوژي)

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

طول دوره

رشته

Program

75,000

4سال

كارشناسي مهندسي الكترونيك

Bachelor of Engineering (Hons) Electronics

75,000

4سال

كارشناسي مهندسي الكترونيك

(تجهيزات بيو لوژيكي)

Bachelor of Engineering (Hons) Electronics majoring in Bio-Instrumentation

75,000

4سال

كارشناسي مهندسي الكترونيك (مخابرات)

Bachelor of Engineering (Hons) Electronics majoring in Telecommunications

75,000

4سال

كارشناسي مهندسي الكترونيك        

 (رباتيك و اتوماسيون)

Bachelor of Engineering (Hons) Electronics majoring in Robotics & Automation

75,000

4سال

كارشناسي مهندسي مكانيك

Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical

Faculty of Information Science and Technology

(دانشكده علوم و تكنولوژي ارتباطات)

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

طول دوره

رشته

Program

57,750

3سال

كارشناسي آي تي مهندسي ارتباطات داده ها و شبكه

Bachelor of Information Technology (Hons) Data Communications and networking

57,750

3سال

كارشناسي آي تي

(تكنولوژي امنيت)

Bachelor of Information Technology (Hons) Security Technology

48,750

3سال

كارشناسي علوم بايو انفورماتيك

Bachelor of Science ( Hons ) Bio - Informatics

Faculty of Business and Law

(دانشكده حقوق و مديريت)

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

طول دوره

رشته

Program

69,000

4 سال

كارشناسي حسابداري

Bachelor of Accounting (Hons)

49,500

3سال

(مديريت بازار يابي) كارشناسي مديريت اجرايي

Bachelor of Business Administration (Hons) Marketing Management

49,500

3سال

كارشناسي مديريت اجرايي

( مديريت منابع انساني)

Bachelor of Business Administration (Hons) Human Resource Management

49,500

3سال

بانكداري و مالي كارشناسي مديريت اجرايي

Bachelor of Business Administration (Hons) Banking and Finance

49,500

3سال

كارشناسي مديريت

اجرايي بين الملل

Bachelor of Business Administration (Hons) International Business

 

دوره هاي پيش نياز زبان انگليسي

دوره هاي زبان انگليسي (IELP)

MINIMUM QUALIFICATION

هزينه يك ترم (رينگت)

Elementary Level

سطح ابتدايي

تافل  نمره 229(paper base)  و يا 39  (computer-based)و يا آيلتس نمره 2 و پايين تر

3300.00

Intermediate Level

سطح متوسطه

گذراندن دوره Elementary   با نمره 46 تا 96 ويا تافل  نمره300 تا399 (paper-based)   و يا نمره يا آيلتس نمره 2.1 تا 3.9

3300.00

Advanced Level

سطح پيشرفته

گذراندن دوره Intermediate  و يا تافل  نمره400(paper-based) و يا تافل نمره 97 (computer base) به بالا و يا نمره 32 (Internet base )  و يا آيلتس نمره 4 به بالا

 

3300.00

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies