پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه Monash
School of Arts & Social Sciences
دانشكده هنر
طول
دوره
شهریه يك سال تحصيلي
(رينگت)
شيوه تحصيل
مقطع
محدوده تحقيق
رشته تحصيلي
 
3 ترم
 
46,200
 
واحد درسي
 
ارشد
مطالعات اجتماعي، زبانشناسي، موسيقي و هنر، فلسفه، سياست، نشر و ويرايش، الهيات، مطالعات اسلامي، جامعه شناسي، گردشگري، فرهنگ بصري، مطالعات و تحقيقات جنسيت و مطالعات زنان
Art
هنر
2 ترم
33,000
تحقيق
3 سال
33,000
تحقيق
دكترا
ارتباطات، مطالعات بين الملل، فيزيولوژي، نويسندگي
School of Business
دانشكده تجارت
طول
دوره
شهریه يك سال تحصيلي
(رينگت)
شيوه تحصيل
مقطع
محدوده تحقيق
رشته تحصيلي
2 ترم
34,100
واحد درسي
فوق ديپلم
حسابداري و مالي، حقوق بازرگاني و ماليات،اقتصاد و آمار بازركاني، اقتصاد، مديريت، بازاريابي، ماليات
business &Commerce
تجارت و بازرگاني
3 ترم
55,000
كل هزينه تحصيل
واحد درسي
ارشد
International Business
(تجارت بين الملل)
3 ترم
33,000
تحقيق
ارشد
حسابداري و مالي، حقوق بازرگاني و ماليات، اقتصاد و آمار بازرگاني، اقتصاد،  مديريت، بازاريابي ماليات
Business
تجارت
6 ترم
33,000
تحقيق
دكترا
Business
تجارت
School of Engineering
دانشكده مهندسي
طول
دوره
شهریه يك سال تحصيلي
(رينگت)
شيوه تحصيل
مقطع
محدوده تحقيق
رشته تحصيلي
2 سال
33,000
تحقيق
ارشد و دكترا
مهندسي شيمي، سيستمهاي كامپيوتر و برق، مهندسي مكانيك،
مهندسي مكاترونيك
Engineering
مهندسي
School of Information Technology
دانشكده فناوري اطلاعات اي تي
طول
دوره
شهریه يك سال تحصيلي
(رينگت)
شيوه تحصيل
مقطع
محدوده تحقيق
رشته تحصيلي
3 ترم
33,000
تحقيق
ارشد
هوش مصنوعي، رباتيك، فنون الگوريتم، گافيك كامپيوتري، مفاهيم بر پايه مالتي مديا، استخراج داده ها
IT
تكنو لوژي اطلاعات
55,000
واحد درسی
6 ترم
33,000
تحقيق
دكترا
سيستمهاي تعبيه شده ، آناليز تصاوير، بازيابي اطلاعات، مدلهاي تصادفي، مديريت زنجيره اي، دستگاه هاي و پشتيباني
School of Medicine and Health Science
دانشكده پزشكي
طول
دوره
شهریه يك سال تحصيلي
(رينگت)
شيوه تحصيل
مقطع
رشته تحصيلي
4 ترم
40,700
تحقيق
ارشد
Medicine – Nursing – Health Science
علوم پزشكي و پرستاري
6 ترم
33,000
تحقيق
دكترا
 School of Science
دانشكده علوم پايه
طول
دوره
شهریه يك سال تحصيلي
(رينگت)
شيوه تحصيل
مقطع
محدوده تحقيق
رشته تحصيلي
4 ترم
33,000
تحقيق
ارشد
علوم پايه، علوم زيستي، شيمي، زمين شناسي، رياضيات، فيزيك
Science
علوم پايه
6  ترم
33,000
تحقيق
دكترا
 

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه Monash
School of Arts & Social Sciences
دانشكده هنر
طول
دوره
شهریه يك سال تحصيلي
(رينگت)
شيوه تحصيل
مقطع
محدوده تحقيق
رشته تحصيلي
 
3 ترم
 
46,200
 
واحد درسي
 
ارشد
مطالعات اجتماعي، زبانشناسي، موسيقي و هنر، فلسفه، سياست، نشر و ويرايش، الهيات، مطالعات اسلامي، جامعه شناسي، گردشگري، فرهنگ بصري، مطالعات و تحقيقات جنسيت و مطالعات زنان
Art
هنر
2 ترم
33,000
تحقيق
3 سال
33,000
تحقيق
دكترا
ارتباطات، مطالعات بين الملل، فيزيولوژي، نويسندگي
School of Business
دانشكده تجارت
طول
دوره
شهریه يك سال تحصيلي
(رينگت)
شيوه تحصيل
مقطع
محدوده تحقيق
رشته تحصيلي
2 ترم
34,100
واحد درسي
فوق ديپلم
حسابداري و مالي، حقوق بازرگاني و ماليات،اقتصاد و آمار بازركاني، اقتصاد، مديريت، بازاريابي، ماليات
business &Commerce
تجارت و بازرگاني
3 ترم
55,000
كل هزينه تحصيل
واحد درسي
ارشد
International Business
(تجارت بين الملل)
3 ترم
33,000
تحقيق
ارشد
حسابداري و مالي، حقوق بازرگاني و ماليات، اقتصاد و آمار بازرگاني، اقتصاد،  مديريت، بازاريابي ماليات
Business
تجارت
6 ترم
33,000
تحقيق
دكترا
Business
تجارت
School of Engineering
دانشكده مهندسي
طول
دوره
شهریه يك سال تحصيلي
(رينگت)
شيوه تحصيل
مقطع
محدوده تحقيق
رشته تحصيلي
2 سال
33,000
تحقيق
ارشد و دكترا
مهندسي شيمي، سيستمهاي كامپيوتر و برق، مهندسي مكانيك،
مهندسي مكاترونيك
Engineering
مهندسي
School of Information Technology
دانشكده فناوري اطلاعات اي تي
طول
دوره
شهریه يك سال تحصيلي
(رينگت)
شيوه تحصيل
مقطع
محدوده تحقيق
رشته تحصيلي
3 ترم
33,000
تحقيق
ارشد
هوش مصنوعي، رباتيك، فنون الگوريتم، گافيك كامپيوتري، مفاهيم بر پايه مالتي مديا، استخراج داده ها
IT
تكنو لوژي اطلاعات
55,000
واحد درسی
6 ترم
33,000
تحقيق
دكترا
سيستمهاي تعبيه شده ، آناليز تصاوير، بازيابي اطلاعات، مدلهاي تصادفي، مديريت زنجيره اي، دستگاه هاي و پشتيباني
School of Medicine and Health Science
دانشكده پزشكي
طول
دوره
شهریه يك سال تحصيلي
(رينگت)
شيوه تحصيل
مقطع
رشته تحصيلي
4 ترم
40,700
تحقيق
ارشد
Medicine – Nursing – Health Science
علوم پزشكي و پرستاري
6 ترم
33,000
تحقيق
دكترا
 School of Science
دانشكده علوم پايه
طول
دوره
شهریه يك سال تحصيلي
(رينگت)
شيوه تحصيل
مقطع
محدوده تحقيق
رشته تحصيلي
4 ترم
33,000
تحقيق
ارشد
علوم پايه، علوم زيستي، شيمي، زمين شناسي، رياضيات، فيزيك
Science
علوم پايه
6  ترم
33,000
تحقيق
دكترا
 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies