پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UNITEN
Foundation
پيش دانشگاهي
طول دوره
شهریه كل تحصیل (رينگت)
رشته
Program
1 سال
13,000
پيش دانشگاهي الكترونيك و مهندسي الكترونيك
Foundation in Electrical and Electronic Engineering*
1سال
12945
پيش دانشگاهي مهندسي مكانيك
Foundation in Mechanical Engineering*
1 سال
12945
پيش دانشگاهي مهندسي برق و قدرت
Foundation in Electrical Power Engineering*
1 سال
12945
پيش دانشگاهي مهندسي عمران
Foundation in Civil Engineering*
1 سال
11,500
پيش دانشگاهي علوم كامپيوتر
Foundation in Computer Science
1 سال
11,500
پيش دانشگاهي اي تي
Foundation in Information Technology
1 سال
11,500
پيش دانشگاهي مالي
Foundation in Accounting and Finance*
1 سال
11,500
پيش دانشگاهي مطالعات تجاري
Foundation in Business Studies
1 سال
11,500
پيش دانشگاهي حسابداري
Foundation in Accounting*
Bachelor
كارشناسي
طول دوره
شهریه كل تحصیل (رينگت)
طول دوره
طول دوره
4 سال
55,235
مهندسي الكترونيك
Bachelor of Electrical and Electronic Engineering (Hons)*
4 سال
55,235
مهندسي مكانيك
Bachelor of Mechanical Engineering (Hons)
4 سال
55,235
مهندسي برق و قدرت
Bachelor of Electrical Power Engineering (Hons)
4 سال
55,235
مهندسي عمران
Bachelor of Civil Engineering (Hons)*
3 سال
44,000
مهندسي علوم كامپيوتر (سيستم و شبكه)
Bachelor of Computer Science (Hons) (Systems and Networking)
3 سال
44,000
مهندسي علوم كامپيوتر (نرم افزار)
Bachelor of Computer Science (Hons) (Software Engineering)
3 سال
40,000
مهندسي اي تي (طراحي و مالتي مديا)
Bachelor of Information Technology (Hons) (Graphics and Multimedia)
3 سال
40,000
مهندسي اي تي
Bachelor of Information Technology (Hons) (Information System)
4 سال
40,000
كارشناسي حسابداري
Bachelor of Accounting  (Hons)*
3 سال
32,000
كارشناسي
Bachelor of Finance (Hons)*
3 سال
32,000
كارشناسي مديريت منابع انساني
Bachelor of Bus. Admin (Hons) in Human Resource Management*
3 سال
32,000
كارشناسي بازاريابي
Bachelor of Bus. Admin (Hons) in Marketing*
3 سال
32,000
كارشناسي كار افريني
Bachelor of Bus. Admin (Hons) in Entrepreneur Development*
3 سال
32,000
كارشناسي تجارت بین الملل
Bachelor of International Business (Honours)
2 سال
16,000
كارشناسي ارشد الکترونیک
Master of Electronics and Systems Engineering (MESE)
English
دوره هاي زبان
طول دوره
شهریه تحصیل (رينگت)
طول دوره
طول دوره
3 تا ماه
هر ترم 3.300
برنامه هاي فشرده زبان
Intensive English Programme
 
 
 
هزینه ثبت نام دانشجویان بین المللی
 
دکترا                                                                                                                                4000 رینگت
کارشناسی ارشد                                                                                                           4000 رینگت
 

 

 

ليست رشته كارشناسي دانشگاه UNITEN
Foundation
پيش دانشگاهي
طول دوره
شهریه كل تحصیل (رينگت)
رشته
Program
1 سال
13,000
پيش دانشگاهي الكترونيك و مهندسي الكترونيك
Foundation in Electrical and Electronic Engineering*
1سال
12945
پيش دانشگاهي مهندسي مكانيك
Foundation in Mechanical Engineering*
1 سال
12945
پيش دانشگاهي مهندسي برق و قدرت
Foundation in Electrical Power Engineering*
1 سال
12945
پيش دانشگاهي مهندسي عمران
Foundation in Civil Engineering*
1 سال
11,500
پيش دانشگاهي علوم كامپيوتر
Foundation in Computer Science
1 سال
11,500
پيش دانشگاهي اي تي
Foundation in Information Technology
1 سال
11,500
پيش دانشگاهي مالي
Foundation in Accounting and Finance*
1 سال
11,500
پيش دانشگاهي مطالعات تجاري
Foundation in Business Studies
1 سال
11,500
پيش دانشگاهي حسابداري
Foundation in Accounting*
Bachelor
كارشناسي
طول دوره
شهریه كل تحصیل (رينگت)
طول دوره
طول دوره
4 سال
55,235
مهندسي الكترونيك
Bachelor of Electrical and Electronic Engineering (Hons)*
4 سال
55,235
مهندسي مكانيك
Bachelor of Mechanical Engineering (Hons)
4 سال
55,235
مهندسي برق و قدرت
Bachelor of Electrical Power Engineering (Hons)
4 سال
55,235
مهندسي عمران
Bachelor of Civil Engineering (Hons)*
3 سال
44,000
مهندسي علوم كامپيوتر (سيستم و شبكه)
Bachelor of Computer Science (Hons) (Systems and Networking)
3 سال
44,000
مهندسي علوم كامپيوتر (نرم افزار)
Bachelor of Computer Science (Hons) (Software Engineering)
3 سال
40,000
مهندسي اي تي (طراحي و مالتي مديا)
Bachelor of Information Technology (Hons) (Graphics and Multimedia)
3 سال
40,000
مهندسي اي تي
Bachelor of Information Technology (Hons) (Information System)
4 سال
40,000
كارشناسي حسابداري
Bachelor of Accounting  (Hons)*
3 سال
32,000
كارشناسي
Bachelor of Finance (Hons)*
3 سال
32,000
كارشناسي مديريت منابع انساني
Bachelor of Bus. Admin (Hons) in Human Resource Management*
3 سال
32,000
كارشناسي بازاريابي
Bachelor of Bus. Admin (Hons) in Marketing*
3 سال
32,000
كارشناسي كار افريني
Bachelor of Bus. Admin (Hons) in Entrepreneur Development*
3 سال
32,000
كارشناسي تجارت بین الملل
Bachelor of International Business (Honours)
2 سال
16,000
كارشناسي ارشد الکترونیک
Master of Electronics and Systems Engineering (MESE)
English
دوره هاي زبان
طول دوره
شهریه تحصیل (رينگت)
طول دوره
طول دوره
3 تا ماه
هر ترم 3.300
برنامه هاي فشرده زبان
Intensive English Programme
 
 
 
هزینه ثبت نام دانشجویان بین المللی
 
دکترا                                                                                                                                4000 رینگت
کارشناسی ارشد                                                                                                           4000 رینگت
 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies