گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

رنكينگ جهاني دانشگاههای مالزی 2019

UITM

IIUM

UPM

USM

UTM

UKM

UM

دانشگاه

601

343

411

355

300

259

151

رنكينگ

رنكينگ دانشگاههای مالزی در آسیا 2019

PETRONAS

MMU

UPM

UTM

USM

UKM

UM

نام دانشگاه

191

201

72

66

57

56

32

رنكينگ

رنكينگ دانشگاههای مالزی رشته علوم زيستي 2019

UITM

IIUM

UTM

UPM

USM

UKM

UM

نام دانشگاه

354

343

-

210

172

1969

113

رنكينگ

رنكينگ دانشگاههای مالزی رشته هنر و علوم انسانی 2019

UITM

IIUM

UTM

UPM

USM

UKM

UM

نام دانشگاه

-

338

-

-

251

246

165

رنكينگ

رنكينگ دانشگاههای مالزی رشته علوم طبيعي 2019

UITM

IIUM

UTM

UPM

USM

UKM

UM

نام دانشگاه

-

-

321

330

217

300

257

رنكينگ

رنكينگ دانشگاههای مالزی رشته علوم اجتماعي 2019

UITM

IIUM

UTM

UPM

USM

UKM

UM

نام دانشگاه

-

-

-

273

222

220

169

رنكينگ

رنكينگ دانشگاههای مالزی رشته مهندسی و فناوری اطلاعات 2019

UITM

IIUM

UTM

UPM

USM

UKM

UM

نام دانشگاه

-

-

164

224

207

238

165

رنكينگ

 

 

 
 

رنكينگ جهاني دانشگاههای مالزی 2019

UITM

IIUM

UPM

USM

UTM

UKM

UM

دانشگاه

601

343

411

355

300

259

151

رنكينگ

رنكينگ دانشگاههای مالزی در آسیا 2019

PETRONAS

MMU

UPM

UTM

USM

UKM

UM

نام دانشگاه

191

201

72

66

57

56

32

رنكينگ

رنكينگ دانشگاههای مالزی رشته علوم زيستي 2019

UITM

IIUM

UTM

UPM

USM

UKM

UM

نام دانشگاه

354

343

-

210

172

1969

113

رنكينگ

رنكينگ دانشگاههای مالزی رشته هنر و علوم انسانی 2019

UITM

IIUM

UTM

UPM

USM

UKM

UM

نام دانشگاه

-

338

-

-

251

246

165

رنكينگ

رنكينگ دانشگاههای مالزی رشته علوم طبيعي 2019

UITM

IIUM

UTM

UPM

USM

UKM

UM

نام دانشگاه

-

-

321

330

217

300

257

رنكينگ

رنكينگ دانشگاههای مالزی رشته علوم اجتماعي 2019

UITM

IIUM

UTM

UPM

USM

UKM

UM

نام دانشگاه

-

-

-

273

222

220

169

رنكينگ

رنكينگ دانشگاههای مالزی رشته مهندسی و فناوری اطلاعات 2019

UITM

IIUM

UTM

UPM

USM

UKM

UM

نام دانشگاه

-

-

164

224

207

238

165

رنكينگ

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.