ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كدخبر: 8868

تاريخ انتشار: 28 بهمن  1388 

 

مدت حضور دانشجويان جهت ارزشيابي مدارك

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند مدت حضور دانشجويان جهت ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي به صورت حضوري و تمام وقت به شرح ذيل مي باشد:

 

دوره كارشناسي :

طول دوره حداقل 4 سال         مدت لازم جهت حضور : 32 ماه

دوره كارشناسي ارشد:

طول دوره حداقل 2 سال        مدت لازم جهت حضور: 16 ماه

دوره دكتراي تخصصي

طول دوره حداقل 3 سال        مدت لازم جهت حضور: 24 ماه

 

تذكرات

در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در صورتيكه دانشجو زودتر از موعد مقرر، تحصيل خود را به اتمام رسانده و دركل دوره تحصيل به طور متوالي در كشور محل تحصيل حضور داشته باشد، اين مدارك به صورت حضوري و تمام وقت قابل ارزشيابي مي باشد.

مدت لازم جهت حضور براي اتمام در حداقل مدت زمان دوره تحصيلي به طور متناوب مي باشد. اين مدت براساس اولين خروج دانشجو و تاريخ شروع تحصيل و تعداد ورود و خروجهاي دانشجو به كشور محل تحصيل در مدت تحصيل بر اساس گذرنامه دانشجو مي باشد

در صورتيكه مدت حضور لازم جهت ارزشيابي مدارك، كامل نباشد ممكن است مدارك دانشجو بر حسب تصميم كميسيون به صورت نيمه حضوري يا ترددي يا غير حضوري ارزشيابي گردد

كليه مدارك صادره از دانشگاههاي مالزي كه در مقطع كارشناسي ارشد مورد تاييد قرار گرفته و دوره آنها به صورت فقط درس، درس و تحقيق و فقط تحقيق ارائه شده است به شرط رعايت ساير مقررات، قابل ارزشيابي خواهد بود.

 

 

 http://iranembassy.com.my/

 

 كدخبر: 8868

تاريخ انتشار: 28 بهمن  1388 

 

مدت حضور دانشجويان جهت ارزشيابي مدارك

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند مدت حضور دانشجويان جهت ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي به صورت حضوري و تمام وقت به شرح ذيل مي باشد:

 

دوره كارشناسي :

طول دوره حداقل 4 سال         مدت لازم جهت حضور : 32 ماه

دوره كارشناسي ارشد:

طول دوره حداقل 2 سال        مدت لازم جهت حضور: 16 ماه

دوره دكتراي تخصصي

طول دوره حداقل 3 سال        مدت لازم جهت حضور: 24 ماه

 

تذكرات

در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در صورتيكه دانشجو زودتر از موعد مقرر، تحصيل خود را به اتمام رسانده و دركل دوره تحصيل به طور متوالي در كشور محل تحصيل حضور داشته باشد، اين مدارك به صورت حضوري و تمام وقت قابل ارزشيابي مي باشد.

مدت لازم جهت حضور براي اتمام در حداقل مدت زمان دوره تحصيلي به طور متناوب مي باشد. اين مدت براساس اولين خروج دانشجو و تاريخ شروع تحصيل و تعداد ورود و خروجهاي دانشجو به كشور محل تحصيل در مدت تحصيل بر اساس گذرنامه دانشجو مي باشد

در صورتيكه مدت حضور لازم جهت ارزشيابي مدارك، كامل نباشد ممكن است مدارك دانشجو بر حسب تصميم كميسيون به صورت نيمه حضوري يا ترددي يا غير حضوري ارزشيابي گردد

كليه مدارك صادره از دانشگاههاي مالزي كه در مقطع كارشناسي ارشد مورد تاييد قرار گرفته و دوره آنها به صورت فقط درس، درس و تحقيق و فقط تحقيق ارائه شده است به شرط رعايت ساير مقررات، قابل ارزشيابي خواهد بود.

 

 

 http://iranembassy.com.my/

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123moviesbest swiss replica watches