پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

تسهيلات دانشگاه  ام اس يو (MSU)  

 

×      كتابخانه

×      آزمايشگاه كامپيوتر

×      ورزش و تفريح

×      پيشنهاد مالي

×      خوابگاه دانشگاه

×      نمازخانه

×      آزمايشگاه

×      MSU Kids

 

كتابخانه

 

دانشگاه ام اس يو (MSU) مجموعه‌اي بي‌نظير از مواد آموزشي و منابعِ در دسترس براي دانشجويان يا كاركناني كه مي‌خواهند مطالعه و يا تحقيق نمايند تهيه شده است كه شامل رساله‌ها، كتابها، مجلات، پايان نامه‌ها و پروژه‌هاي دانشجويان، روزنامه‌ها، سوالات امتحاني سال گذشته، متن كامل مقالات علمي برپايه وب و كتابهاي الكترونيك مي‌باشد. دانشجويان مي توانند به راحتي به آنها دسترسي داشته، بخوانند، بارگذاري نموده و يا مقالات و كتابها را از طريق اينترنت چاپ نمايند.

كتابخانه دانشگاه ام اس يو (MSU) كاملاً مكانيزه بوده و سيستم كامپيوتري شدۀ ما، نرم‌افزار مديريت كتابخانۀ يكپارچه (ILMU) ، اطلاعات مورد نياز را براي دسترسي به كتابها و ديگر مواد، در اختيار شما قرار مي‌دهد. دانشجويان همچنين مي‌توانند كتابهاي مورد نياز خود را از طريق اين سيستم رزرو نمايند. كتابدارهاي باتجربۀ ما هميشه در دسترس بوده و با ميل و رغبت شما را در يافتن و استفاده از مناسب ترين منبع اطلاعاتي ياري مي‌نمايند. كتابخانه روزهاي دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 8 شب و روزهاي شنبه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر باز مي‌باشد. ساعات كار كتابخانه در هفته امتحانات تمديد خواهد شد.

يكي از افتخارات ما اطمينان از اين موضوع است كه موادي كه مورد نياز شما مي‌باشد به سهولت در دسترستان قرار دارد. از اينرو با استفاده از تسهيلات امانت گيري بين كتابخانه‌اي، ما اين امكان را فراهم نموده‌ايم تا شما مواد مورد نياز خود را حتي از ديگر كتابخانه هاي سطح كشور تهيه نماييد. همچنين تسهيلات فتوكپي در كتابخانه از طريق 18 ترمينال شبكه‌اي دسترسي اينترنت، به صورت رايگان براي دانشجويان و كارمندان در دسترس مي‌باشد. ما همچنين كابينهاي مطالعه فردي ، يك اطاق مطالعه گروهي و يك اطاق سمعي بصري براي راحتي بيشتر شما تدارك ديده‌ايم.

 

آزمايشگاه كامپيوتر

 

تعداد زيادي دستگاه كامپيوتر براي استفاده تمامي دانشجويان در دانشگاه ام اس يو (MSU)، هنگامي كه مورد استفاده كلاسهاي زمانبندي شده نباشد، در دسترس مي‌باشد. اين كامپيوترها از صبح زود تا غروب قابل دسترس مي‌باشند. همچنين تسهيلات پست الكترونيك، امكان ارتباط بين اساتيد و دانشجويان را ساده تر مي‌نمايد. 

 

ورزش و تفريح

 

دانشگاه ام اس يو (MSU) و شهر شاه عالم (Shah Alam) ، مجموعه‌اي از تسهيلات ورزشي سالني و روباز، همچون مراكز فوتسال، شنا، بسكتبال، واليبال، بدمينتون، ماهيگيري و برنامه‌هاي دو را عرضه مي‌نمايد.

 

پيشنهاد مالي

 

دانشگاه ام اس يو (MSU) خدمات مشاوره‌اي مالي محرمانه را در مورد هر مسالۀ مالي از بودجه‌ريزي اوليه گرفته تا مديريت وام‌ها، پيشنهاد مي‌نمايد. پيشنهادات مخصوصي نيز ويژۀ وام‌ها و بورسيه‌هاي تحصيلي در نظر گرفته شده است.

 

خوابگاه دانشگاه

 

دانشجويان لازم است تا وديعه‌اي به مبلغ 300 رينگت و نيز هزينه خوابگاه را روز ثبت نام پرداخت نمايند. وديعه‌ خوابگاه هنگام پايان تحصيل دانشجو، بازگردانده خواهد شد. دانشجويان لازم است تا قوانين و شرايط را مطالعه نمايند. در صورتيكه دانشجو در تاريخهاي بين يكم تا پانزدهم ماه ثبت نام نمايد بايستي كل هزينه خوابگاه (ماهيانه) را پرداخت نموده و در صورتيكه در تاريخهاي بين شانزدهم و سي‌ويكم ماه ثبت نام نمايند بايستي تا نيمي از هزينه ماه را پرداخت نمايند.

 

نمازخانه

 

دانشجويان مسلمان مي‌توانند عبادات خود را در نمازخانۀ دانشگاه ام اس يو (MSU) در بلوك C بجاي آورند. در اين مكان همچنين نماز جمعه نيز برگزار مي‌گردد.

 

 

 

 

 
 

 

 

تسهيلات دانشگاه  ام اس يو (MSU)  

 

×      كتابخانه

×      آزمايشگاه كامپيوتر

×      ورزش و تفريح

×      پيشنهاد مالي

×      خوابگاه دانشگاه

×      نمازخانه

×      آزمايشگاه

×      MSU Kids

 

كتابخانه

 

دانشگاه ام اس يو (MSU) مجموعه‌اي بي‌نظير از مواد آموزشي و منابعِ در دسترس براي دانشجويان يا كاركناني كه مي‌خواهند مطالعه و يا تحقيق نمايند تهيه شده است كه شامل رساله‌ها، كتابها، مجلات، پايان نامه‌ها و پروژه‌هاي دانشجويان، روزنامه‌ها، سوالات امتحاني سال گذشته، متن كامل مقالات علمي برپايه وب و كتابهاي الكترونيك مي‌باشد. دانشجويان مي توانند به راحتي به آنها دسترسي داشته، بخوانند، بارگذاري نموده و يا مقالات و كتابها را از طريق اينترنت چاپ نمايند.

كتابخانه دانشگاه ام اس يو (MSU) كاملاً مكانيزه بوده و سيستم كامپيوتري شدۀ ما، نرم‌افزار مديريت كتابخانۀ يكپارچه (ILMU) ، اطلاعات مورد نياز را براي دسترسي به كتابها و ديگر مواد، در اختيار شما قرار مي‌دهد. دانشجويان همچنين مي‌توانند كتابهاي مورد نياز خود را از طريق اين سيستم رزرو نمايند. كتابدارهاي باتجربۀ ما هميشه در دسترس بوده و با ميل و رغبت شما را در يافتن و استفاده از مناسب ترين منبع اطلاعاتي ياري مي‌نمايند. كتابخانه روزهاي دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 8 شب و روزهاي شنبه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر باز مي‌باشد. ساعات كار كتابخانه در هفته امتحانات تمديد خواهد شد.

يكي از افتخارات ما اطمينان از اين موضوع است كه موادي كه مورد نياز شما مي‌باشد به سهولت در دسترستان قرار دارد. از اينرو با استفاده از تسهيلات امانت گيري بين كتابخانه‌اي، ما اين امكان را فراهم نموده‌ايم تا شما مواد مورد نياز خود را حتي از ديگر كتابخانه هاي سطح كشور تهيه نماييد. همچنين تسهيلات فتوكپي در كتابخانه از طريق 18 ترمينال شبكه‌اي دسترسي اينترنت، به صورت رايگان براي دانشجويان و كارمندان در دسترس مي‌باشد. ما همچنين كابينهاي مطالعه فردي ، يك اطاق مطالعه گروهي و يك اطاق سمعي بصري براي راحتي بيشتر شما تدارك ديده‌ايم.

 

آزمايشگاه كامپيوتر

 

تعداد زيادي دستگاه كامپيوتر براي استفاده تمامي دانشجويان در دانشگاه ام اس يو (MSU)، هنگامي كه مورد استفاده كلاسهاي زمانبندي شده نباشد، در دسترس مي‌باشد. اين كامپيوترها از صبح زود تا غروب قابل دسترس مي‌باشند. همچنين تسهيلات پست الكترونيك، امكان ارتباط بين اساتيد و دانشجويان را ساده تر مي‌نمايد. 

 

ورزش و تفريح

 

دانشگاه ام اس يو (MSU) و شهر شاه عالم (Shah Alam) ، مجموعه‌اي از تسهيلات ورزشي سالني و روباز، همچون مراكز فوتسال، شنا، بسكتبال، واليبال، بدمينتون، ماهيگيري و برنامه‌هاي دو را عرضه مي‌نمايد.

 

پيشنهاد مالي

 

دانشگاه ام اس يو (MSU) خدمات مشاوره‌اي مالي محرمانه را در مورد هر مسالۀ مالي از بودجه‌ريزي اوليه گرفته تا مديريت وام‌ها، پيشنهاد مي‌نمايد. پيشنهادات مخصوصي نيز ويژۀ وام‌ها و بورسيه‌هاي تحصيلي در نظر گرفته شده است.

 

خوابگاه دانشگاه

 

دانشجويان لازم است تا وديعه‌اي به مبلغ 300 رينگت و نيز هزينه خوابگاه را روز ثبت نام پرداخت نمايند. وديعه‌ خوابگاه هنگام پايان تحصيل دانشجو، بازگردانده خواهد شد. دانشجويان لازم است تا قوانين و شرايط را مطالعه نمايند. در صورتيكه دانشجو در تاريخهاي بين يكم تا پانزدهم ماه ثبت نام نمايد بايستي كل هزينه خوابگاه (ماهيانه) را پرداخت نموده و در صورتيكه در تاريخهاي بين شانزدهم و سي‌ويكم ماه ثبت نام نمايند بايستي تا نيمي از هزينه ماه را پرداخت نمايند.

 

نمازخانه

 

دانشجويان مسلمان مي‌توانند عبادات خود را در نمازخانۀ دانشگاه ام اس يو (MSU) در بلوك C بجاي آورند. در اين مكان همچنين نماز جمعه نيز برگزار مي‌گردد.

 

 

 

 

 
 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies