ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كدخبر: 8873

تاريخ انتشار: 16 اسفند  1388 

ارزشیابی مدارک دانشجویان پزشکی دانشگاه های غیر معتبر

 

به اطلاع می رساند براساس مصوبه شورایعالی ارزشیابی دانش آموختگان کلیه رشته های پزشکی و علوم پایه پزشکی که تا پایان سال 2009 از دانشگاههایی که در لیست دانشگاههای معنبر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نمی باشد فارغ التحصیل شده اند می توانند نسبت به ارزشیابی مدارک خود براساس ضوابط اقدام نمایند. بر همین اساس فارغ التحصیلان فوق الذکر برای تائید مدارک خود می توانند با در دست داشتن اصل مدارک به دفتر رایزنی علمی مراجعه نمایند. بدیهی است موضوع مذکور کسانی را که پس از تاریخ مذکور (2009) فارغ التحصیل شوند را شامل نمی گردد.

   http://iranembassy.com.my/

 

 كدخبر: 8873

تاريخ انتشار: 16 اسفند  1388 

ارزشیابی مدارک دانشجویان پزشکی دانشگاه های غیر معتبر

 

به اطلاع می رساند براساس مصوبه شورایعالی ارزشیابی دانش آموختگان کلیه رشته های پزشکی و علوم پایه پزشکی که تا پایان سال 2009 از دانشگاههایی که در لیست دانشگاههای معنبر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نمی باشد فارغ التحصیل شده اند می توانند نسبت به ارزشیابی مدارک خود براساس ضوابط اقدام نمایند. بر همین اساس فارغ التحصیلان فوق الذکر برای تائید مدارک خود می توانند با در دست داشتن اصل مدارک به دفتر رایزنی علمی مراجعه نمایند. بدیهی است موضوع مذکور کسانی را که پس از تاریخ مذکور (2009) فارغ التحصیل شوند را شامل نمی گردد.

   http://iranembassy.com.my/

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123moviesbest swiss replica watches