ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كدخبر: 8903

تاريخ انتشار: 7 فروردين 1389 

ديدار نوروزي سفير جمهوري اسلامي ايران با زندانيان ايراني در مالزي

 

دكتر زاهدي سفير جمهوري اسلامي ايران در مالزي در اولين روز كار رسمي خود پس از تقديم استوارنامه به پادشاه مالزي، در روز چهارشنبه مورخ 04/01/1389 بهمراه معاون، كنسول و سه تن ديگر از كارشناسنان سفارت با زندانيان ايراني زندان سونگاي بولو ديدار نمود. اين ديدار به منظور تبريك سال نو و آشنايي با مشكلات هموطنان زنداني در مالزي صورت پذيرفت.

آقاي دكتر زاهدي قبل از ورود به جمع هموطنان زنداني، با آقاي سينگ رئيس و ساير مقامات زندان ملاقات و هديه اي به رسم يادبود به ايشان اعطا كرد. متعاقب اين ملاقات سفير و هيات همراه در جمع زندانيان حضور يافته و طي گفت و شنود در محيطي محبت آميز و صميمي، از نزديك با مشكلات آنها آشنا شدند. سفير كشورمان پس از اطلاع از مشكلات موجود، دستور رفع برخي از آنها ( بويژه مشكلات مالي مربوط به تهيه كارت تلفن جهت تماس زندانيان ايراني با خانواده هاي خود و همچنين مشكلات مربوط به تامين برخي داروهاي مورد نياز زندانيان) را صادر نمود و خاطر نشان كرد كه جهت رفع مابقي مشكلات نيز تمام تلاش خود را بكار خواهد گرفت. سپس زندانيان ياد شده بهمراه اعضاي هيات ،غذاي ايراني صرف نمودند.

جناب آقاي دكتر زاهدي در پايان ديدار خود، مجددا با رئيس زندان ملاقات و ايشان را از مشكلات زندانيان ايراني آگاه و از وي خواست در رفع اين مشكلات همكاري لازم را با سفارت جمهوري اسلامي ايران در مالزي بعمل آورد. رئيس زندان نيز با قبول اين درخواست ، اطمينان داد كه در اين خصوص همكاريهاي لازم معمول خواهد شد.

در جريان ديدار يادشده همچنين با هماهنگيهاي انجام شده با مسئولين زندان، چند جلد كتاب به زبان فارسي بهمراه هدايايي ديگر ميان هموطنان زنداني توزيع گرديد. زندانيان مزبور ضمن ابراز شادماني خود از ملاقات سفير كشورمان با آنان، از ايشان وهيات همراه قدرداني نمودند.

 

منبع : http://iranembassy.com.my/

 

 

 كدخبر: 8903

تاريخ انتشار: 7 فروردين 1389 

ديدار نوروزي سفير جمهوري اسلامي ايران با زندانيان ايراني در مالزي

 

دكتر زاهدي سفير جمهوري اسلامي ايران در مالزي در اولين روز كار رسمي خود پس از تقديم استوارنامه به پادشاه مالزي، در روز چهارشنبه مورخ 04/01/1389 بهمراه معاون، كنسول و سه تن ديگر از كارشناسنان سفارت با زندانيان ايراني زندان سونگاي بولو ديدار نمود. اين ديدار به منظور تبريك سال نو و آشنايي با مشكلات هموطنان زنداني در مالزي صورت پذيرفت.

آقاي دكتر زاهدي قبل از ورود به جمع هموطنان زنداني، با آقاي سينگ رئيس و ساير مقامات زندان ملاقات و هديه اي به رسم يادبود به ايشان اعطا كرد. متعاقب اين ملاقات سفير و هيات همراه در جمع زندانيان حضور يافته و طي گفت و شنود در محيطي محبت آميز و صميمي، از نزديك با مشكلات آنها آشنا شدند. سفير كشورمان پس از اطلاع از مشكلات موجود، دستور رفع برخي از آنها ( بويژه مشكلات مالي مربوط به تهيه كارت تلفن جهت تماس زندانيان ايراني با خانواده هاي خود و همچنين مشكلات مربوط به تامين برخي داروهاي مورد نياز زندانيان) را صادر نمود و خاطر نشان كرد كه جهت رفع مابقي مشكلات نيز تمام تلاش خود را بكار خواهد گرفت. سپس زندانيان ياد شده بهمراه اعضاي هيات ،غذاي ايراني صرف نمودند.

جناب آقاي دكتر زاهدي در پايان ديدار خود، مجددا با رئيس زندان ملاقات و ايشان را از مشكلات زندانيان ايراني آگاه و از وي خواست در رفع اين مشكلات همكاري لازم را با سفارت جمهوري اسلامي ايران در مالزي بعمل آورد. رئيس زندان نيز با قبول اين درخواست ، اطمينان داد كه در اين خصوص همكاريهاي لازم معمول خواهد شد.

در جريان ديدار يادشده همچنين با هماهنگيهاي انجام شده با مسئولين زندان، چند جلد كتاب به زبان فارسي بهمراه هدايايي ديگر ميان هموطنان زنداني توزيع گرديد. زندانيان مزبور ضمن ابراز شادماني خود از ملاقات سفير كشورمان با آنان، از ايشان وهيات همراه قدرداني نمودند.

 

منبع : http://iranembassy.com.my/

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123moviesbest swiss replica watches