ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كدخبر: 8935

تاريخ انتشار:31تير 1389 

 

بررسي وضعيت تحقيقاتي دانشگاه UPM:

 

وزير آموزش عالي مالزي اعلام كرد دانشگاه UPM‌ به عنوان يكي از 4 موسسه آموزش تحقيقاتي و پژوهش آموزش عالي در مالزي معرفي شده است.

علاوه بر دانشگاه UPM كه در 20 ژوئن 2010 به ليست دانشگاه هاي تحققاتي و پژوهشي افزوده شد ، دانشگاه هاي UM،UKM و USM  نيز در اين رده قرار داشتند.

دانشگاه UPM‌اين موفقيت را مديون نيروي انساني، كتب و اختراعاتي است كه در سالهاي اخير به ثبت رسانده است.

يكي از مسئولين مربوطه معتقد است: همكاري، مشاركت و تعهد كاركنان در بهبود وضعيت آموزشي دانشگاهUPM و در بهبود كيفيت و كميتي پژوهش در مقاطع ارشد و دكترا بسيار موثر بوده است.

وي در ادامه گفت: دانشگاه UPM‌ با تلاشي چشمگير در طي 4 سال توانست اين جايزه را كسب نمايد.

نمي توان نقش پررنگ دانشگاه UPM را در رشد دانش آموختگان با تجربه و پيشرفته در زمينه علمي انكار نمود.

 دانشگاه UPM پس از موفقيت و كسب لقب دانشگاه تحقيقاتي همكاري خود را در زمينه هاي تجاري و صنعتي در حد وسيعي افزايش داده است . همچنين فعاليتهاي تحقيقاتي خود را در زمينه محيط زيست و بهبود كيفي زندگي به خوبي پيش برده و توسعه بخشيده است.

دانشگاه UPM‌به عنوان يكي از قطب هاي اصلي در زمينه پژوهش معرفي شده است و مي تواند براي جذب دانش پژوهان و پرورش آنها به متخصصاني آموزش ديده فعاليت نمايد.

دانشگاه UPM با جذب دانشجويان محلي و بين المللي تعداد متخصصين با تجربه و آموزش ديده كشور را افزايش داده و در روند تحقيقاتي و پژوهشي كشور بسيار موثر عمل كرده است.

 

منبع: www.upm.edu.my

 

 

 كدخبر: 8935

تاريخ انتشار:31تير 1389 

 

بررسي وضعيت تحقيقاتي دانشگاه UPM:

 

وزير آموزش عالي مالزي اعلام كرد دانشگاه UPM‌ به عنوان يكي از 4 موسسه آموزش تحقيقاتي و پژوهش آموزش عالي در مالزي معرفي شده است.

علاوه بر دانشگاه UPM كه در 20 ژوئن 2010 به ليست دانشگاه هاي تحققاتي و پژوهشي افزوده شد ، دانشگاه هاي UM،UKM و USM  نيز در اين رده قرار داشتند.

دانشگاه UPM‌اين موفقيت را مديون نيروي انساني، كتب و اختراعاتي است كه در سالهاي اخير به ثبت رسانده است.

يكي از مسئولين مربوطه معتقد است: همكاري، مشاركت و تعهد كاركنان در بهبود وضعيت آموزشي دانشگاهUPM و در بهبود كيفيت و كميتي پژوهش در مقاطع ارشد و دكترا بسيار موثر بوده است.

وي در ادامه گفت: دانشگاه UPM‌ با تلاشي چشمگير در طي 4 سال توانست اين جايزه را كسب نمايد.

نمي توان نقش پررنگ دانشگاه UPM را در رشد دانش آموختگان با تجربه و پيشرفته در زمينه علمي انكار نمود.

 دانشگاه UPM پس از موفقيت و كسب لقب دانشگاه تحقيقاتي همكاري خود را در زمينه هاي تجاري و صنعتي در حد وسيعي افزايش داده است . همچنين فعاليتهاي تحقيقاتي خود را در زمينه محيط زيست و بهبود كيفي زندگي به خوبي پيش برده و توسعه بخشيده است.

دانشگاه UPM‌به عنوان يكي از قطب هاي اصلي در زمينه پژوهش معرفي شده است و مي تواند براي جذب دانش پژوهان و پرورش آنها به متخصصاني آموزش ديده فعاليت نمايد.

دانشگاه UPM با جذب دانشجويان محلي و بين المللي تعداد متخصصين با تجربه و آموزش ديده كشور را افزايش داده و در روند تحقيقاتي و پژوهشي كشور بسيار موثر عمل كرده است.

 

منبع: www.upm.edu.my

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123moviesbest swiss replica watches