ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كدخبر: 8961

تاريخ انتشار: 6 مهر   1389 

 

مالزي به ليست ده كشور رقابتي دنيا مي پيوندد

بنا به گزارش سالنامه رقابت جهاني (WCY) كه همه ساله توسط موسسه مبتني بر مديريت سوئيس (IDM) منتشر مي شود. امسال براي اولين بار مالزي به ليست ده كشور رقابتي دنيا وارد شده است . برپايه اين گزارش كشور مالزي ميزان سرعت پيشرفت خود را در بين كشورهاي رقابتي از سال 1999 كه اولين شماره سالنامه اعلام شده است توسعه داده است. در اين باره يكي از مسئولين وزارت علوم مالزي به سالنامه گفت ما با پيشرفتهاي چشمگيري كه در زمينه هاي مختلف از جمله علم و فناوري به دست آورديم موفق شديم رتبه خود را در بين ده كشور رقابتي دنيا به 9 برسانيم. بر پايه اين گزارش شاخص رتبه مالزي در طبقه بندي كشورهاي رقابتي 87/227 مي باشد كه نشان از جايگاه بالاي اين كشور در بين ده كشور برتر دنيا دارد. كشورهاي برتر در اين رتبه بندي به ترتيب عبارتند از: سنگاپور، هنگ كنگ، آمريكا، استراليا، اتريش، سوئد، كانادا، تايوان، مالزي و نروژ. اين نتايج درخسان كشور مالزي ريشه در سياستهاي قوي دولت در زمينه پيشرفت در تمامي زمينه ها به ويژه در توسعه علم و فناوري دارد. در سال گذشته دول توانست با اعمال سياستهاس خود ، رقابتي را در زمينه پيشرفت نه تنها در بين شركتهاي دولتي ايجاد كند بلكه توانست با اعمال سياستهاي خوب ، رقابتي را در زمينه پيشرفت نه تنها در بين شركتهاي دولتي ايجاد كند بلكه توانست در بين شركتهاي خصوصي نيز احساس رقابت جويي را به وجود بياورد. در ادامه اين گزارش آمده است عليرغم بحرانهاي اقتصادي در سالهاي اخير اين نتايج درخشان مالزي ثابت مي كند كه همكاري بين بخش دولتي و خصوصي چگونه مي تواند باعث توسعه قابل توجه در ميزان كارائي دولت در ميان ساير كشورها باشد تا جائي كه اين همكاري مالزي از رتبه 19 به 9 رسانده است. موفقيت هاي اخير مالزي در زمينه هاي ارتقاء جو شغلي ، مبارزه با انحراف و فساد ، بهبود زيرساختهاي توسعه ، ساده سازي و موثر نمودن فرآيندهاي اداري، قوي نمودن سيستم آموزشي و همچنين به وجود آوردن موقعيت هاي رقابتي در بين شركتها از جمله عواملي است كه به گفته سالنامه رقابتي جهاني توانسته رتبه مالزي را در بين ساير كشورها توقي بخشد.

 

منبع : رايزني جنوب شرق آسيا

 

 كدخبر: 8961

تاريخ انتشار: 6 مهر   1389 

 

مالزي به ليست ده كشور رقابتي دنيا مي پيوندد

بنا به گزارش سالنامه رقابت جهاني (WCY) كه همه ساله توسط موسسه مبتني بر مديريت سوئيس (IDM) منتشر مي شود. امسال براي اولين بار مالزي به ليست ده كشور رقابتي دنيا وارد شده است . برپايه اين گزارش كشور مالزي ميزان سرعت پيشرفت خود را در بين كشورهاي رقابتي از سال 1999 كه اولين شماره سالنامه اعلام شده است توسعه داده است. در اين باره يكي از مسئولين وزارت علوم مالزي به سالنامه گفت ما با پيشرفتهاي چشمگيري كه در زمينه هاي مختلف از جمله علم و فناوري به دست آورديم موفق شديم رتبه خود را در بين ده كشور رقابتي دنيا به 9 برسانيم. بر پايه اين گزارش شاخص رتبه مالزي در طبقه بندي كشورهاي رقابتي 87/227 مي باشد كه نشان از جايگاه بالاي اين كشور در بين ده كشور برتر دنيا دارد. كشورهاي برتر در اين رتبه بندي به ترتيب عبارتند از: سنگاپور، هنگ كنگ، آمريكا، استراليا، اتريش، سوئد، كانادا، تايوان، مالزي و نروژ. اين نتايج درخسان كشور مالزي ريشه در سياستهاي قوي دولت در زمينه پيشرفت در تمامي زمينه ها به ويژه در توسعه علم و فناوري دارد. در سال گذشته دول توانست با اعمال سياستهاس خود ، رقابتي را در زمينه پيشرفت نه تنها در بين شركتهاي دولتي ايجاد كند بلكه توانست با اعمال سياستهاي خوب ، رقابتي را در زمينه پيشرفت نه تنها در بين شركتهاي دولتي ايجاد كند بلكه توانست در بين شركتهاي خصوصي نيز احساس رقابت جويي را به وجود بياورد. در ادامه اين گزارش آمده است عليرغم بحرانهاي اقتصادي در سالهاي اخير اين نتايج درخشان مالزي ثابت مي كند كه همكاري بين بخش دولتي و خصوصي چگونه مي تواند باعث توسعه قابل توجه در ميزان كارائي دولت در ميان ساير كشورها باشد تا جائي كه اين همكاري مالزي از رتبه 19 به 9 رسانده است. موفقيت هاي اخير مالزي در زمينه هاي ارتقاء جو شغلي ، مبارزه با انحراف و فساد ، بهبود زيرساختهاي توسعه ، ساده سازي و موثر نمودن فرآيندهاي اداري، قوي نمودن سيستم آموزشي و همچنين به وجود آوردن موقعيت هاي رقابتي در بين شركتها از جمله عواملي است كه به گفته سالنامه رقابتي جهاني توانسته رتبه مالزي را در بين ساير كشورها توقي بخشد.

 

منبع : رايزني جنوب شرق آسيا

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123moviesbest swiss replica watches