پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

لیست رشته دکترا دانشگاه UKM

Faculty of Medicine

دانشکده  پزشکی

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Anatomy

آناتومی

تحقیق

51,360

Biochemistry

بیوشیمی

تحقیق

51,360

Physiology

فیزیولوژی

تحقیق

51,360

Community Health

سلامت و بهداشت جامعه

تحقیق

51,360

Pharmacology

داروسازی

تحقیق

51,360

Microbiology

میکروبیولوژی

تحقیق

51,360

Parasitology

انگل شناسی

تحقیق

51,360

Otorhinolaryngology

جراحی زیبایی بینی

تحقیق

51,360

Tissue Engineering

مهندسی بافت

تحقیق

51,360

Obstetrics & Gynecology

زنان و زایمان

تحقیق

51,360

Pathology

آسيب شناسي

تحقیق

51,360

Medicine

پزشکی

تحقیق

51,360

Ophthalmology

چشم پزشکی

تحقیق

51,360

Medical Education

آموزش پزشکی

تحقیق

51,360

Pediatrics

اطفال

تحقیق

51,360

Orthopedics

ارتوپدی

تحقیق

51,360

Surgery

عمل جراحي

تحقیق

51,360

Epidemiology & Statistics

اپیدمیولوژی و آمار

واحد درسی و تحقیق

51,360

Family Health

سلامت خانواده

واحد درسی و تحقیق

51,360

Environmental Health

بهداشت محیط

واحد درسی و تحقیق

51,360

Occupational Health

بهداشت حرفه ای

واحد درسی و تحقیق

51,360

Hospital Management & Health Economics

مدیریت بیمارستان و اقتصاد بهداشتی

واحد درسی و تحقیق

51,360

Faculty of Pharmacy

دانشکده  داروسازی

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Pharmacy

داروسازی

تحقیق

37,620

Faculty of Dentistry

دانشکده دندانپزشکی

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Dentistry

دندانپزشکی

تحقیق

51,360

Faculty of Health Sciences

دانشکده علوم بهداشتی

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Biomedical Science

علم پزشکی

تحقیق

51,360

Clinical Linguistics

زبانشناسی بالینی

تحقیق

51,360

Diagnostic Imaging

تصویربرداری تشخیصی

تحقیق

51,360

Dietetics

رژیم های غذایی

تحقیق

51,360

Hearing and Speech

شنوایی و گفتار

تحقیق

51,360

Nutrition

تغذیه

تحقیق

51,360

Optometry

بینایی

تحقیق

51,360

Radiotherapy

رادیوتراپی

تحقیق

51,360

Faculty of Engineering & Built Environment

دانشکده مهندسی و ساخت محیط زیست

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Mechanical Engineering

مهندسی مکانیک

تحقیق

43,260

Manufacturing Engineering

مهندسی ساخت

تحقیق

43,260

Chemical & Bioprocess Process Engineering

مهندسی فرآیند شیمیایی و زیست فرآوری

تحقیق

43,260

Biochemical Engineering

مهندسی بیوشیمیایی

تحقیق

43,260

Civil Engineering

مهندسی عمران

تحقیق

43,260

Electrical & Electronic Engineering

مهندسی برق و الکترونیک

تحقیق

43,260

System Engineering

مهندسی سیستم

تحقیق

43,260

Built Environment

ساخت محیط زیست

تحقیق

43,260

Architecture

معماری

تحقیق

43,260

Engineering Education

آموزش مهندسی

تحقیق

43,260

Industrial Engineering & Management

مهندسی و مدیریت صنعتی

تحقیق

43,260

Faculty of Law

دانشکده حقوق

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Child Law

قانون کودک

تحقیق

32,220

Family Law

قانون خانواده

تحقیق

32,220

Islamic Criminal Law

قانون مجازات اسلامی

تحقیق

32,220

Islamic Commercial Law

قانون تجارت اسلامی

تحقیق

32,220

Constitutional Law

قانون اساسی

تحقیق

32,220

Administrative Law

قانون اداری

تحقیق

32,220

Medical Law

قانون پزشکی

تحقیق

32,220

Law of Securities Regulation

تنظیم مقررات اوراق بهادار

تحقیق

32,220

Insolvency Law

قانون ورشکستگی

تحقیق

32,220

Law of Sale of Goods

قانون فروش کالا

تحقیق

32,220

Company and Partnership Law

قانون شرکت و مشارکت

تحقیق

32,220

Labor Law and Industrial Relations

قانون کار و روابط صنعتی

تحقیق

32,220

Commercial and Consumer Law

قانون تجارت و مصرف کننده

تحقیق

32,220

Environmental Law

قانون محیط زیست

تحقیق

32,220

Contract Law

قانون قرارداد

تحقیق

32,220

Alternative Dispute Resolution

حل اختلاف جایگزین

تحقیق

32,220

Intellectual Property Law

قانون مالکیت معنوی

تحقیق

32,220

Banking Law

قانون بانکداری

تحقیق

32,220

Law of Tort

قانون شکنجه

تحقیق

32,220

Criminal Law

قانون کیفری

تحقیق

32,220

Equity and Trust

عدالت و اعتماد

تحقیق

32,220

Gender and Law

جنسیت و قانون

تحقیق

32,220

Public International Law

قانون بین المللی عمومی

تحقیق

32,220

International Economics Law

حقوق بین الملل اقتصاد

تحقیق

32,220

Faculty of Islamic Studies

دانشکده مطالعات اسلامی

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Shariah

شرع

تحقیق و واحد درسی و تحقیق

31,020

Theology and Philosophy

الهیات و فلسفه

تحقیق و واحد درسی و تحقیق

31,020

Arabic Studies and Islamic Civilization

مطالعات عربی و تمدن اسلامی

واحد درسی و تحقیق

31,020

Da'wah and Leadership Studies

داووه و تحقیقات مطالعات رهبری

تحقیق و واحد درسی و تحقیق

31,020

Al-Quran and Al-Sunnah Studies

مطالعات قرآن

تحقیق و واحد درسی و تحقیق

31,020

Faculty of Education

دانشکده آموزش

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Guidance and Counseling

راهنمایی و مشاوره

تحقیق

37,020

Teaching of English as a Second Language (TESL)

آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم (TESL)

تحقیق

37,020

Curriculum and Pedagogy

برنامه درسی و آموزش

تحقیق

37,020

Special Education

آموزش ویژه

تحقیق

37,020

Malay Language Education

آموزش زبان مالایی

تحقیق

37,020

Islamic Education

معارف اسلامی

تحقیق

37,020

Computer Education

آموزش کامپیوتر

تحقیق

37,020

Science Education

آموزش علوم

تحقیق

37,020

Business and Entrepreneurship Education

کسب و کار و آموزش کارآفرینی

تحقیق

37,020

Preschool Education

آموزش پیش دبستانی

تحقیق

37,020

Sports Management

مدیریت ورزشی

تحقیق

37,020

Educational Administration

مدیریت آموزشی

تحقیق

37,020

Sociology of Education

جامعه شناسی آموزش

تحقیق

37,020

Resource and Information Technology

منابع و فناوری اطلاعات

تحقیق

37,020

Mathematics Education

آموزش ریاضی

تحقیق

37,020

Arabic Language Education

آموزش زبان عربی

تحقیق

37,020

History Education

آموزش تاریخ

تحقیق

37,020

Economics Education

آموزش اقتصاد

تحقیق

37,020

Literature Education

آموزش ادبیات

تحقیق

37,020

Education Psychology

روانشناسی آموزش و پرورش

تحقیق

37,020

Technical and Vocational Education

آموزش فنی و حرفه ای

تحقیق

37,020

Adult and Professional Development Education

آموزش توسعه بزرگسالان و حرفه ای

تحقیق

37,020

Measurement and Evaluation

اندازه گیری و ارزیابی

تحقیق

37,020

Faculty of Economics & Management

دانشکده اقتصاد و مدیریت

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Economics

Economics

اقتصاد

واحد درسی و تحقیق

32,220

Econometrics

اقتصادسنجی

تحقیق

32,220

Fiscal and Monetary Economics

اقتصاد مالی و پولی

تحقیق

32,220

Economics of Industry and International Trade

اقتصاد صنعت و تجارت بین المللی

تحقیق

32,220

Monetary Economics and Banking

اقتصاد پولی و بانکی

تحقیق

32,220

Islamic Economics and Finance

اقتصاد و دارایی اسلامی

تحقیق

32,220

Development Economics and Community

اقتصاد توسعه و جامعه

تحقیق

32,220

Economic of Human Resource Development

اقتصادی توسعه منابع انسانی

تحقیق

32,220

Agriculture Economics, Natural Resources and Environment

اقتصاد کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست

تحقیق

32,220

Accounting

Accountability and Management Control

پاسخگویی و کنترل مدیریت

تحقیق

32,220

Reporting and Corporate Governance

گزارشگری و مدیریت شرکت

تحقیق

32,220

Taxation and Law

مالیات و قانون

تحقیق

32,220

Auditing and Assurance Services

خدمات حسابرسی و تضمین

تحقیق

32,220

Sustainable Accounting

حسابداری پایدار

تحقیق

32,220

Accounting Information System

سیستم اطلاعات حسابداری

تحقیق

32,220

Public Sector Accounting

حسابداری بخش عمومی

تحقیق

32,220

Management

Financial Behavior

رفتار مالی

تحقیق

32,220

Consumer Behavior

رفتار مصرف کننده

تحقیق

32,220

Organizational Behavior

رفتار سازمانی

تحقیق

32,220

Finance

دارایی، مالیه، سرمایه گذاری

تحقیق

32,220

Services Marketing

خدمات بازاریابی

تحقیق

32,220

Internationalization

بین المللی شدن

تحقیق

32,220

Logistics Management

مدیریت تدارکات

تحقیق

32,220

Marketing Management

مدیریت بازاریابی

تحقیق

32,220

Knowledge Management

مدیریت دانش

تحقیق

32,220

Risk Management

مدیریت ریسک

تحقیق

32,220

Human Resource Management

مدیریت منابع انسانی

تحقیق

32,220

Islamic Banking

بانکداری اسلامی

تحقیق

32,220

Retailing

خرده فروشی

تحقیق

32,220

Entrepreneurship

Entrepreneurship and Innovation

کارآفرینی و نوآوری

تحقیق

32,220

International Business

تجارت بین المللی

تحقیق

32,220

Social Business

تجارت اجتماعی

تحقیق

32,220

Faculty of Social Sciences & Humanities

دانشکده علوم اجتماعی و علوم انسانی

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Communication

ارتباطات

تحقیق

34,530

Anthropology and Sociology

مردم شناسی و جامعه شناسی

تحقیق

34,530

Geography

جغرافیا

تحقیق

34,530

Development Science

علوم توسعه

تحقیق

34,530

History

تاریخ

تحقیق

34,530

Political Science

علوم سیاسی

تحقیق

34,530

Strategy and Security Studies

استراتژی و مطالعات امنیتی

تحقیق

34,530

Psychology

روانشناسی

تحقیق

34,530

Social Work

کار اجتماعی

تحقیق

34,530

Malay Language Studies

مطالعات زبان مالایی

تحقیق

34,530

Malay Literature

ادبیات مالایی

تحقیق

34,530

Management of Performing Arts

مدیریت هنرهای نمایشی

تحقیق

34,530

English Language Studies

مطالعات زبان انگلیسی

تحقیق

34,530

Postcolonial Literature in English Language

ادبیات پسا استعماری به زبان انگلیسی

تحقیق

34,530

Linguistics

زبانشناسی

تحقیق

34,530

Environmental Management

مدیریت محیط زیستی

تحقیق

34,530

Human Development

توسعه انسانی

تحقیق

34,530

Faculty of Information Science & Technology

دانشکده علوم و فناوری اطلاعات

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Computer Science

علوم کامپیوتر

تحقیق

37,620

Industrial Computing

محاسبات صنعتی

تحقیق

37,620

Information Science

علوم اطلاعات

تحقیق

37,620

System Science and Management

علم و مدیریت سیستم

تحقیق

37,620

Faculty of Science & Technology

دانشکده علوم و فناوری

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Biochemistry

بیوشیمی

تحقیق

40,620

Botany

گیاه شناسی

تحقیق

40,620

Genetics

ژنتیک

تحقیق

40,620

Microbiology

میکروبیولوژی

تحقیق

40,620

Zoology

جانور شناسی

تحقیق

40,620

Physics

فیزیک

تحقیق

40,620

Materials Science

علم مواد

تحقیق

40,620

Nuclear Science

علوم هسته ای

تحقیق

40,620

Chemistry

علم شیمی

تحقیق

40,620

Food Science

علوم غذایی

تحقیق

40,620

Nutrition

تغذیه

تحقیق

40,620

Mathematics

ریاضیات

تحقیق

40,620

Statistics

آمار

تحقیق

40,620

Quality and Productivity Improvement

بهبود کیفیت و بهره وری

تحقیق

40,620

Biology

زیست شناسی

تحقیق

40,620

Geology

زمين شناسي

تحقیق

40,620

Ocean Sciences

علوم اقیانوس

تحقیق

40,620

Environmental Sciences

علوم محیطی

تحقیق

40,620

Industrial Safety Management

مدیریت ایمنی صنعتی

تحقیق

40,620

Graduate School of Business

دانشکده مدیریت تجارت

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Finance / Marketing / Management

امور مالی / بازاریابی / مدیریت

تحقیق و واحد درسی و تحقیق

39,000

Institute of Environment & Development

انستیتو محیط زیست و توسعه

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Development and Social Well-being

توسعه و بهزیستی اجتماعی

تحقیق

32,220

Urbanization and the Region

شهرنشینی و منطقه

تحقیق

32,220

Ecosystem and Landscape

اکوسیستم و چشم انداز

تحقیق

32,220

Education for Sustainable Development

آموزش برای توسعه پایدار

تحقیق

32,220

Environmental Governance

مدیریت محیط زیست

تحقیق

32,220

Governance of Natural Resources

اداره منابع طبیعی

تحقیق

32,220

Governance of Hazardous Substances and Wastes

اداره مواد و ضایعات خطرناک

تحقیق

32,220

Cultural Heritage

میراث فرهنگی

تحقیق

32,220

Biological Heritage

میراث بیولوژیکی

تحقیق

32,220

Geological Heritage

میراث زمین شناسی

تحقیق

32,220

Environmental Health

بهداشت محیط

تحقیق

32,220

Disaster Management

مدیریت بحران

تحقیق

32,220

Climatic Disaster

فاجعه آب و هوایی

تحقیق

32,220

Geological Disaster

فاجعه زمین شناسی

تحقیق

32,220

Institute of Malay World & Civilization

انستیتو جهان مالایی و تمدن

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Language, Literature and Linguistics

زبان ، ادبیات و زبانشناسی

تحقیق

31,020

Theory Formation and Malay Epistemology

شکل گیری تئوری و معرفت شناسی مالایی

تحقیق

31,020

Archaeology, History & Malay Culture

باستان شناسی ، تاریخ و فرهنگ مالایی

تحقیق

31,020

Science and Technology in the Malay World

علم و فناوری در جهان مالایی

تحقیق

31,020

Institute of Malaysian & International Studies

انستیتو مالزی و مطالعات بین المللی

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Doctor of Philosophy

دکترای فلسفه

تحقیق

32,220

Globalization and Development

جهانی سازی و توسعه

تحقیق

32,220

Development and Social Change

توسعه و تحولات اجتماعی

تحقیق

32,220

Occidental Studies

مطالعات تصادفی

تحقیق

32,220

Economic Development

توسعه اقتصادی

تحقیق

32,220

Politics and International Relations

سیاست و روابط بین الملل

تحقیق

32,220

Institute of Micro engineering & Nano electronics

انستیتو مهندسی میکرو و نانوالکترونیک

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Microelectronics Packaging Materials

مواد بسته بندی میکروالکترونیک

تحقیق

40,020

Photonic & Nano photonics Technology

فناوری فوتونیک و نانو فوتونیک

تحقیق

40,020

Organic & Printed Electronics

الکترونیک آلی و چاپی

تحقیق

40,020

MEMS/NEMS & Nano electronics

MEMS / NEMS  و نانو الکترونیک

تحقیق

40,020

MBE Technology & RF Integrated Circuit

فناوری MBE و مدار مجتمع RF

تحقیق

40,020

Micro & Nano electronics Systems

سیستمهای الکترونیکی میکرو و نانو

تحقیق

40,020

CNT-Graphene Electronics

الکترونیک  CNT-Graphene

تحقیق

40,020

Sensor Technology

فناوری سنسور

تحقیق

40,020

Institute of Molecular Biology

انستیتو زیست شناسی مولکولی

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Molecular Medicine

پزشکی مولکولی

تحقیق

55,620

Institute of Fuel Cell

انستیتو سلول سوختی

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Fuel Cell Engineering

مهندسی سلول سوختی

تحقیق

40,020

Hydrogen Energy

انرژی هیدروژن

تحقیق

40,020

Energy Management and Policy

مدیریت انرژی و سیاست گذاری

تحقیق

32,220

Institute of Systems Biology

انستیتو زیست شناسی سیستم

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Systems Biology

زیست شناسی سیستم

تحقیق

37,620

Institute of Visual Informatics

انستیتو انفورماتیک بصری

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Simulation and Visualization

شبیه سازی و تجسم

تحقیق

37,620

HCI and Usability Engineering

HCI  و مهندسی قابلیت استفاده

تحقیق

37,620

Computer Vision and Image Processing

چشم انداز رایانه و پردازش تصویر

تحقیق

37,620

Intelligent Visual Data Analytics

تجزیه و تحلیل داده های بصری هوشمند

تحقیق

37,620

Institute of Islam Hadhari

انستیتو اسلام

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Islamic Civilization

تمدن اسلامی

تحقیق

31,020

Institute of Ethnic Studies

انستیتو مطالعات قومی

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Ethnic Studies

مطالعات قومی

تحقیق

31,020

Institute of Solar Energy

انستیتو انرژی خورشیدی

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Renewable Energy

انرژی تجدید پذیر

تحقیق

37,620

Institute of Climate Change

انستیتو تغییر آب و هوا

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Space Science

علوم فضایی

تحقیق

40,020

Astronautics

فضانوردی

تحقیق

40,020

Space Management and Policy

مدیریت و سیاست فضایی

تحقیق

40,020

Climate Change Science

علوم تغییر آب و هوا

تحقیق

40,020

Climate Change & Social Science

تغییرات آب و هوا و علوم اجتماعی

تحقیق

40,020

Climate Change Policy

سیاست تغییر آب و هوا

تحقیق

40,020

Geospatial

جغرافیایی

تحقیق

40,020

 

 

 

لیست رشته دکترا دانشگاه UKM

Faculty of Medicine

دانشکده  پزشکی

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Anatomy

آناتومی

تحقیق

51,360

Biochemistry

بیوشیمی

تحقیق

51,360

Physiology

فیزیولوژی

تحقیق

51,360

Community Health

سلامت و بهداشت جامعه

تحقیق

51,360

Pharmacology

داروسازی

تحقیق

51,360

Microbiology

میکروبیولوژی

تحقیق

51,360

Parasitology

انگل شناسی

تحقیق

51,360

Otorhinolaryngology

جراحی زیبایی بینی

تحقیق

51,360

Tissue Engineering

مهندسی بافت

تحقیق

51,360

Obstetrics & Gynecology

زنان و زایمان

تحقیق

51,360

Pathology

آسيب شناسي

تحقیق

51,360

Medicine

پزشکی

تحقیق

51,360

Ophthalmology

چشم پزشکی

تحقیق

51,360

Medical Education

آموزش پزشکی

تحقیق

51,360

Pediatrics

اطفال

تحقیق

51,360

Orthopedics

ارتوپدی

تحقیق

51,360

Surgery

عمل جراحي

تحقیق

51,360

Epidemiology & Statistics

اپیدمیولوژی و آمار

واحد درسی و تحقیق

51,360

Family Health

سلامت خانواده

واحد درسی و تحقیق

51,360

Environmental Health

بهداشت محیط

واحد درسی و تحقیق

51,360

Occupational Health

بهداشت حرفه ای

واحد درسی و تحقیق

51,360

Hospital Management & Health Economics

مدیریت بیمارستان و اقتصاد بهداشتی

واحد درسی و تحقیق

51,360

Faculty of Pharmacy

دانشکده  داروسازی

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Pharmacy

داروسازی

تحقیق

37,620

Faculty of Dentistry

دانشکده دندانپزشکی

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Dentistry

دندانپزشکی

تحقیق

51,360

Faculty of Health Sciences

دانشکده علوم بهداشتی

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Biomedical Science

علم پزشکی

تحقیق

51,360

Clinical Linguistics

زبانشناسی بالینی

تحقیق

51,360

Diagnostic Imaging

تصویربرداری تشخیصی

تحقیق

51,360

Dietetics

رژیم های غذایی

تحقیق

51,360

Hearing and Speech

شنوایی و گفتار

تحقیق

51,360

Nutrition

تغذیه

تحقیق

51,360

Optometry

بینایی

تحقیق

51,360

Radiotherapy

رادیوتراپی

تحقیق

51,360

Faculty of Engineering & Built Environment

دانشکده مهندسی و ساخت محیط زیست

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Mechanical Engineering

مهندسی مکانیک

تحقیق

43,260

Manufacturing Engineering

مهندسی ساخت

تحقیق

43,260

Chemical & Bioprocess Process Engineering

مهندسی فرآیند شیمیایی و زیست فرآوری

تحقیق

43,260

Biochemical Engineering

مهندسی بیوشیمیایی

تحقیق

43,260

Civil Engineering

مهندسی عمران

تحقیق

43,260

Electrical & Electronic Engineering

مهندسی برق و الکترونیک

تحقیق

43,260

System Engineering

مهندسی سیستم

تحقیق

43,260

Built Environment

ساخت محیط زیست

تحقیق

43,260

Architecture

معماری

تحقیق

43,260

Engineering Education

آموزش مهندسی

تحقیق

43,260

Industrial Engineering & Management

مهندسی و مدیریت صنعتی

تحقیق

43,260

Faculty of Law

دانشکده حقوق

Program

رشته

نوع تحصیل

شهریه كل تحصیل (رینگت)

Child Law

قانون کودک

تحقیق

32,220

Family Law

قانون خانواده

تحقیق

32,220

Islamic Criminal Law

قانون مجازات اسلامی

تحقیق

32,220

Islamic Commercial Law

قانون تجارت اسلامی

تحقیق

32,220

Constitutional Law

قانون اساسی