پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ليست رشته ارشد Petronas
واحد درسي و تحقیق
طول دوره
شهریه تحصيلي
شيوه تحصيل
رشته
Program
2 سال
RM 59,660
واحد درسي و تحقیق
مديريت مهندسي نفت
Programme Manager
MSc in Petroleum Engineering
in collaboration with Heriot Watt University, UK
2 سال
RM 75،000
واحد درسي و تحقیق
زمين شناسي نفت
Programme Manager
MSc in Petroleum Geoscience
- in collaboration with Institute France du Petrole, France
2 سال
RM 30,700
واحد درسي و تحقیق
سيستمهاي يكپارچه
Programme Manager
MSc in Process Integration
- in collaboration with University of Manchester, UK
2 سال
RM 24,020
واحد درسي و تحقیق
مديريت تجهيزات
Programme Manager
MSc in Asset Management
2 سال
RM 20,600
واحد درسي و تحقیق
كنترل پروسه هاي پيشرفته
Programme Manager
MSc in Advance Process Control
2 سال
RM 24,020
واحد درسي و تحقیق
مهندسي سيستمهاي الكترونيكي
Programme Manager
MSc in Electronic System Engineering

 

   

 

ليست رشته ارشد Petronas
تحقيق
طول دوره
شهریه یک ترم تحصیلی
شيوه تحصيل
رشته
Program
2 سال
6500
تحقيق
مكانيك
Mechanical
2 سال
6500
تحقيق
الكترونيك
Electrical & Electronic
2 سال
6500
تحقيق
معماري
Civil
2 سال
6500
تحقيق
شيمي
Chemical
2 سال
5500
تحقيق
تكنولوژي اطلاعات
Information Technology
2 سال
6500
تحقيق
مهندسي نفت و زمين شناسي
Geoscience & Petroleum Engineering
2 سال
6500
تحقيق
علوم
Science
2 سال
6500
تحقيق
مدیریت
Management (M Phil)
2 سال
6500
تحقيق
علوم اجتماعی و انسان شناسی
Social Science & Humanities(M Phil)

 

 

ليست رشته دکتراPetronas
تحقيق
طول دوره
شهریه یک ترم تحصیلی
شيوه تحصيل
رشته
Program
3-5سال
9500
تحقيق
مكانيك
Mechanical
3-5سال
9500
تحقيق
الكترونيك
Electrical & Electronic
3-5سال
9500
تحقيق
معماري
Civil
3-5سال
9500
تحقيق
شيمي
Chemical
3-5سال
8000
تحقيق
تكنولوژي اطلاعات
Information Technology
3-5سال
9500
تحقيق
مهندسي نفت و زمين شناسي
Geoscience & Petroleum Engineering
3-5سال
9500
تحقيق
علوم
Science
3-5سال
9500
تحقيق
مدیریت
Management
3-5سال
9500
تحقيق
علوم اجتماعی و انسان شناسی
Social Science & Humanities

 

براي اطلاع از محدوده هاي تحقيقاتي هر رشته با مشاورين مركز تماس بگيريد

 
شیوه تحقیق (1 ترم)
1,500 رینگت
آزمون در Viva (ترم پایانی)
کارشناسی ارشد
1,000 رینگت
دکترا
1,500 رینگت
 
 
سایر هزینه ها
هزینه های جداگانه
دانشجویان بین المللی
هزینه درخواست / هزینه پروسه
50 $
هزینه شخصی (فقط دانشجویان بین المللی)
000،3 رینگت (برگشت پذیر)
هزینه تعهد – بخشی از شهریه تحصیلی (در صورت پذیرش)
200 $
بیمه
300 رینگت
ویزا
100 – 20 رینگت (بستگی به کشور مبدا دارد)
ویزای دانشجویی
60 رینگت / هر درخواست
ویزای اختصاصی
100 رینگت (اگر تمدید ویزای دانشجویی سریع انجام نشود)
شهریه ثبت نام
400 رینگت
شهریه پیش ثبت نام (پیش از ترم بعدی)
100 رینگت

 

 

ليست رشته ارشد Petronas
واحد درسي و تحقیق
طول دوره
شهریه تحصيلي
شيوه تحصيل
رشته
Program
2 سال
RM 59,660
واحد درسي و تحقیق
مديريت مهندسي نفت
Programme Manager
MSc in Petroleum Engineering
in collaboration with Heriot Watt University, UK
2 سال
RM 75،000
واحد درسي و تحقیق
زمين شناسي نفت
Programme Manager
MSc in Petroleum Geoscience
- in collaboration with Institute France du Petrole, France
2 سال
RM 30,700
واحد درسي و تحقیق
سيستمهاي يكپارچه
Programme Manager
MSc in Process Integration
- in collaboration with University of Manchester, UK
2 سال
RM 24,020
واحد درسي و تحقیق
مديريت تجهيزات
Programme Manager
MSc in Asset Management
2 سال
RM 20,600
واحد درسي و تحقیق
كنترل پروسه هاي پيشرفته
Programme Manager
MSc in Advance Process Control
2 سال
RM 24,020
واحد درسي و تحقیق
مهندسي سيستمهاي الكترونيكي
Programme Manager
MSc in Electronic System Engineering

 

   

 

ليست رشته ارشد Petronas
تحقيق
طول دوره
شهریه یک ترم تحصیلی
شيوه تحصيل
رشته
Program
2 سال
6500
تحقيق
مكانيك
Mechanical
2 سال
6500
تحقيق
الكترونيك
Electrical & Electronic
2 سال
6500
تحقيق
معماري
Civil
2 سال
6500
تحقيق
شيمي
Chemical
2 سال
5500
تحقيق
تكنولوژي اطلاعات
Information Technology
2 سال
6500
تحقيق
مهندسي نفت و زمين شناسي
Geoscience & Petroleum Engineering
2 سال
6500
تحقيق
علوم
Science
2 سال
6500
تحقيق
مدیریت
Management (M Phil)
2 سال
6500
تحقيق
علوم اجتماعی و انسان شناسی
Social Science & Humanities(M Phil)

 

 

ليست رشته دکتراPetronas
تحقيق
طول دوره
شهریه یک ترم تحصیلی
شيوه تحصيل
رشته
Program
3-5سال
9500
تحقيق
مكانيك
Mechanical
3-5سال
9500
تحقيق
الكترونيك
Electrical & Electronic
3-5سال
9500
تحقيق
معماري
Civil
3-5سال
9500
تحقيق
شيمي
Chemical
3-5سال
8000
تحقيق
تكنولوژي اطلاعات
Information Technology
3-5سال
9500
تحقيق
مهندسي نفت و زمين شناسي
Geoscience & Petroleum Engineering
3-5سال
9500
تحقيق
علوم
Science
3-5سال
9500
تحقيق
مدیریت
Management
3-5سال
9500
تحقيق
علوم اجتماعی و انسان شناسی
Social Science & Humanities

 

براي اطلاع از محدوده هاي تحقيقاتي هر رشته با مشاورين مركز تماس بگيريد

 
شیوه تحقیق (1 ترم)
1,500 رینگت
آزمون در Viva (ترم پایانی)
کارشناسی ارشد
1,000 رینگت
دکترا
1,500 رینگت
 
 
سایر هزینه ها
هزینه های جداگانه
دانشجویان بین المللی
هزینه درخواست / هزینه پروسه
50 $
هزینه شخصی (فقط دانشجویان بین المللی)
000،3 رینگت (برگشت پذیر)
هزینه تعهد – بخشی از شهریه تحصیلی (در صورت پذیرش)
200 $
بیمه
300 رینگت
ویزا
100 – 20 رینگت (بستگی به کشور مبدا دارد)
ویزای دانشجویی
60 رینگت / هر درخواست
ویزای اختصاصی
100 رینگت (اگر تمدید ویزای دانشجویی سریع انجام نشود)
شهریه ثبت نام
400 رینگت
شهریه پیش ثبت نام (پیش از ترم بعدی)
100 رینگت

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies