پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

دانشگاه  PETRONAS  صرفاً در مقاطع  كارشناسي و كارشناسي ارشد در کليه رشته ها و در مقطع دکترا صرفاً در رشته های مهندسی شيمی، نفت و مکانيک و عمران مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

 

تاریخ تحویل مدارک و شروع ترم دانشگاه

 

 

 
 
شروع ترم تحصیلی
 
( مقطع کارشناسی )
 
 
آخرین تاریخ تحویل مدارک دانشجویان بین المللی
 
 
 
ژانویه 
 
 
21 سپتامبر 
 
 
می 
 
 
18 ژانویه 
 
 
سپتامبر 
 
 
17 می 

 

 

 

دانشگاه پتروناس UTP

تاریخ شروع ترم رشته های درس و تحقیق
رشته
تاریخ شروع ترم
آخرین تاریخ تحویل مدارک
Programme Manager

MSc in Petroleum Engineeringin collaboration with Heriot Watt University, UK
 
 
 
ژانویه
 
31 اکتبر
 
Programme Manager
MSc in Petroleum Geoscience- in collaboration with Institute France du Petrole, France
 
 
 
ژانویه / می
 
ژانویه : 31 اکتبر
 
می : 28 فوریه
 
Programme Manager
MSc in Process Integration- in collaboration with University of Manchester, UK
 
 
 
ژانویه / سپتامبر
 
ژانویه : 31 اکتبر
 
سپتامبر : 30 ژوئن
 
Programme Manager
MSc in Asset Management
 
 
 
ژانویه / سپتامبر
 
ژانویه : 31 اکتبر
 
سپتامبر : 30 ژوئن
 
Programme Manager
MSc in Advance Process Control
 
 
 
سپتامبر
 
30 ژوئن
 
Programme Manager
MSc in Electronic System Engineering
 
 
 
ژانویه
31 اکتبر

 

 

 

 

 

  

دانشگاه  PETRONAS  صرفاً در مقاطع  كارشناسي و كارشناسي ارشد در کليه رشته ها و در مقطع دکترا صرفاً در رشته های مهندسی شيمی، نفت و مکانيک و عمران مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

 

تاریخ تحویل مدارک و شروع ترم دانشگاه

 

 

 
 
شروع ترم تحصیلی
 
( مقطع کارشناسی )
 
 
آخرین تاریخ تحویل مدارک دانشجویان بین المللی
 
 
 
ژانویه 
 
 
21 سپتامبر 
 
 
می 
 
 
18 ژانویه 
 
 
سپتامبر 
 
 
17 می 

 

 

 

دانشگاه پتروناس UTP

تاریخ شروع ترم رشته های درس و تحقیق
رشته
تاریخ شروع ترم
آخرین تاریخ تحویل مدارک
Programme Manager

MSc in Petroleum Engineeringin collaboration with Heriot Watt University, UK
 
 
 
ژانویه
 
31 اکتبر
 
Programme Manager
MSc in Petroleum Geoscience- in collaboration with Institute France du Petrole, France
 
 
 
ژانویه / می
 
ژانویه : 31 اکتبر
 
می : 28 فوریه
 
Programme Manager
MSc in Process Integration- in collaboration with University of Manchester, UK
 
 
 
ژانویه / سپتامبر
 
ژانویه : 31 اکتبر
 
سپتامبر : 30 ژوئن
 
Programme Manager
MSc in Asset Management
 
 
 
ژانویه / سپتامبر
 
ژانویه : 31 اکتبر
 
سپتامبر : 30 ژوئن
 
Programme Manager
MSc in Advance Process Control
 
 
 
سپتامبر
 
30 ژوئن
 
Programme Manager
MSc in Electronic System Engineering
 
 
 
ژانویه
31 اکتبر

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies