ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كدخبر: 8982

تاريخ انتشار: 12 دي   1389 

 

In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا

 

Following the dissemination of some baseless statements published in Malaysian Media against the beliefs of the followers of Ahl-Ul- Bait (PBUT)which has been followed by many protests, the  Cultural Consulate of  the Embassy of the Islamic Republic of Iran, while condemning this unsubstantial propaganda against the beliefs of considerable number of the Islamic Society, emphasizes that there is no relationship between these allegations and shia beliefs and thinks that such illogical statements can be used by global Zionism, enemies of Islam and those who oppose the unity among the Islamic Ummah and also will be considered against the national interests of the members of the Organization of the Islamic Countries .

Resorting to the important principals of the unity, solidarity, cooperation, negotiation and understanding among Muslims Society, has been so far emphasized by the spiritual leaders and sincere dignitaries of the Islamic Ummah. We believe that the common principles exist among Muslims are so important, decisive and excessive that will make us needless to discuss and argue about the small and tiny differences.

The Cultural Consulate of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Malaysia requests the Esteemed Government of Malaysia to take necessarily measures to vanish the negative effects of the above – mentioned allegations and prevent similar propaganda to be repeated again. We also request all Iranian living in Malaysia to consider all laws and regulations of the brother and friend government of Malaysia and regulate their actions based on unity and Islamic brotherhood.

Cultural Consulate of the Embassy of the Islamic Republic of Iran- Malaysia

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا

در پي انتشار مطالب بی اساس و اتهامات واهی به مکتب حیات بخش اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در بعضی ازرسانه های مالزی و پیگیری ها ، مذاکرات و اعتراضات انجام شده از مجاری خود و همچنین واکنش ها و اعتراضات انجام شده در مالزی و دیگر کشورها ، نسبت به توهین به مکتب تشیع به عنوان مذهب بخش عظيمي از مسلمانان جهان، رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران ضمن محکوم کردن مطالب منتشره، تأكيد مي نمايد كه مطالب مورد اشاره ارتباطی به مکتب نورانی و حیات بخش تشیع نداشته و برآن است که انتشار این مطالب بی اساس و تحریک آمیز می تواند در راستای سیاست های مخالفین اتحاد مسلمین و در راستای سیاست های استکبار و صهیونیسم جهانی و بر ضد منافع ملی و توسعه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به حساب آید.

آنچه همواره مورد تأكيد رهبران فکری و دلسوختگان امت اسلامي بوده، تمسك به ركن ركين اتحاد و همدلي ميان مسلمین و توصیه به مذاکره ، تفاهم و همکاری کشورهای اسلامی عضو سازمان مذکور می باشد . ما باور داریم که نقاط مشترك کلامی ميان مسلمین آنقدر زياد، با اهميت و تعيين كننده است كه فرصتی برای دلسوختگان جوامع اسلامی جهت پرداختن به مباحث دیگر باقی نمی گزارد.

رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران از دولت محترم کشور مالزی درخواست می نماید ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای رفع آثار سوء این حرکت، از تکرار چنین اقداماتی پیش گیری نماید . همچنین از شيعيان و ايرانيان مقيم مالزی درخواست می کند ضمن حفظ هوشياري و خويشتن داري ، همچون گذشته مقررات و قوانين دولت برادر و دوست مالزي را محترم شمرده و از هرگونه اقدام مغاير با اصل وحدت اسلامي پرهیز نمایند.

 

رایزنی فرهنگی سفارت جمهوري اسلامي ايران

کوالالامپور

 

منبع خبر: http://www.iranscap.com/?p=1101

 

 

 كدخبر: 8982

تاريخ انتشار: 12 دي   1389 

 

In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا

 

Following the dissemination of some baseless statements published in Malaysian Media against the beliefs of the followers of Ahl-Ul- Bait (PBUT)which has been followed by many protests, the  Cultural Consulate of  the Embassy of the Islamic Republic of Iran, while condemning this unsubstantial propaganda against the beliefs of considerable number of the Islamic Society, emphasizes that there is no relationship between these allegations and shia beliefs and thinks that such illogical statements can be used by global Zionism, enemies of Islam and those who oppose the unity among the Islamic Ummah and also will be considered against the national interests of the members of the Organization of the Islamic Countries .

Resorting to the important principals of the unity, solidarity, cooperation, negotiation and understanding among Muslims Society, has been so far emphasized by the spiritual leaders and sincere dignitaries of the Islamic Ummah. We believe that the common principles exist among Muslims are so important, decisive and excessive that will make us needless to discuss and argue about the small and tiny differences.

The Cultural Consulate of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Malaysia requests the Esteemed Government of Malaysia to take necessarily measures to vanish the negative effects of the above – mentioned allegations and prevent similar propaganda to be repeated again. We also request all Iranian living in Malaysia to consider all laws and regulations of the brother and friend government of Malaysia and regulate their actions based on unity and Islamic brotherhood.

Cultural Consulate of the Embassy of the Islamic Republic of Iran- Malaysia

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا

در پي انتشار مطالب بی اساس و اتهامات واهی به مکتب حیات بخش اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در بعضی ازرسانه های مالزی و پیگیری ها ، مذاکرات و اعتراضات انجام شده از مجاری خود و همچنین واکنش ها و اعتراضات انجام شده در مالزی و دیگر کشورها ، نسبت به توهین به مکتب تشیع به عنوان مذهب بخش عظيمي از مسلمانان جهان، رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران ضمن محکوم کردن مطالب منتشره، تأكيد مي نمايد كه مطالب مورد اشاره ارتباطی به مکتب نورانی و حیات بخش تشیع نداشته و برآن است که انتشار این مطالب بی اساس و تحریک آمیز می تواند در راستای سیاست های مخالفین اتحاد مسلمین و در راستای سیاست های استکبار و صهیونیسم جهانی و بر ضد منافع ملی و توسعه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به حساب آید.

آنچه همواره مورد تأكيد رهبران فکری و دلسوختگان امت اسلامي بوده، تمسك به ركن ركين اتحاد و همدلي ميان مسلمین و توصیه به مذاکره ، تفاهم و همکاری کشورهای اسلامی عضو سازمان مذکور می باشد . ما باور داریم که نقاط مشترك کلامی ميان مسلمین آنقدر زياد، با اهميت و تعيين كننده است كه فرصتی برای دلسوختگان جوامع اسلامی جهت پرداختن به مباحث دیگر باقی نمی گزارد.

رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران از دولت محترم کشور مالزی درخواست می نماید ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای رفع آثار سوء این حرکت، از تکرار چنین اقداماتی پیش گیری نماید . همچنین از شيعيان و ايرانيان مقيم مالزی درخواست می کند ضمن حفظ هوشياري و خويشتن داري ، همچون گذشته مقررات و قوانين دولت برادر و دوست مالزي را محترم شمرده و از هرگونه اقدام مغاير با اصل وحدت اسلامي پرهیز نمایند.

 

رایزنی فرهنگی سفارت جمهوري اسلامي ايران

کوالالامپور

 

منبع خبر: http://www.iranscap.com/?p=1101

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123moviesbest swiss replica watches