پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه APU

دانشكده اي تي

 Information Technology

دانشكده كامپيوتر

 Computing program

دانشكده تجارت

 Business Program

دانشكده تجارت كامپيوتر

 Business Computing Program

دانشكده خدمات گردشگري

 Services and Tourism Management

دانشكده بازيهاي كامپيوتري و فناوري رسانه اي

Computer Games Development & Web Media Technology Programmes

دانشكده رسانه

 Media Program

دانشكده مهندسي

 Engineering Program

 

 

 
 

 

 
 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه APU

دانشكده اي تي

 Information Technology

دانشكده كامپيوتر

 Computing program

دانشكده تجارت

 Business Program

دانشكده تجارت كامپيوتر

 Business Computing Program

دانشكده خدمات گردشگري

 Services and Tourism Management

دانشكده بازيهاي كامپيوتري و فناوري رسانه اي

Computer Games Development & Web Media Technology Programmes

دانشكده رسانه

 Media Program

دانشكده مهندسي

 Engineering Program

 

 

 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies