گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

درخواست ویزا موسسه آموزش زبان Standard

 

زبان آموزان پس از ثبت نام در موسسه زبان استاندارد باید مدارک مورد نیاز خود را به موسسه تحویل داده و برای ویزای دانشجویی درخواست دهند. حداقل دو ماه قبل از شروع ترم برای درخواست خود اقدام نمایید.

 

مدارک مورد نیاز:

 

v      فرم ثبت نام تکمیل و امضا شده

v      پنج قطعه عکس قطع پاسپورت

v      کپی از صفحه اول پاسپورت بر روی برگه A4

v      ترجمه رسمی آخرین مدرک تحصیلی

v      فیش وجوه واریزی به حساب موسسه زبان استاندارد

 

هزینه صدور ویزای دانشجویی 1500 رینگت است که باید به شماره حساب موسسه زبان استاندارد واریز گردد و فیش به همراه بقیه مدارک ضمیمه شود.

برگه درخواست برای صدور ویزای دانشجویی باید از طریق ایمیل به موسسه تحویل گردد.

پس از تکمیل کلیه مدارک و تحویل آن به موسسه کارهای مربوط به صدور ویزای دانشجویی از طریق خود موسسه دنبال می شود.

 

نکته:

 

زبان آموزان بالای 25 سال علاوه بر مدارک بالا نیاز به تحویل مدارک زیر نیز دارند:

v      گواهی دانشجویی که توسط اداره مهاجرت مالزی تنظیم گردیده و دلایل حضور زبان آموز را به مالزی بررسی کرده و برنامه های آینده وی را به شرح اعلام مي نمايد.

v      زبان آموزان باید اعلام نمایند هزینه اقامت و تحصیل آنها در مالزی به عهده کیست و چگونه شهریه ها را پرداخت خواهند کرد.

v      اگر زبان آموزان در محلی شاغل می باشند گواهی از آن موسسه یا شرکت دال بر صحت گفتار خود نیاز دارند که در این نامه باید میزان حقوق دریافتی وی از آن شرکت مشخص شده باشد و در آن نامه باید قید شده باشد زبان آموز قصد بازگشت به آن شرکت را دارد و یا به طور کلی از آن جدا شده است.

v      در صورتیکه شرکت برای مسائل مالی اقامت و یا تحصیل شما در مالزی تعهد دارد باید در نامه قید گردد.

v      هر گونه پشتوانه مالی و یا سپرده بانکی که در زمان اقامت در مالزی به عنوان ممر درآمد زبان آموز به حساب می آید باید مشخص شود.

 

اطلاعات ویزای در زمان ورود به مالزی:

 

تقریبا سه هفته پس از درخواست رسمی ویزای دانشجویی و تکمیل مدارک مورد درخواست این ویزای توسط حوزه مهاجرت به زبان آموز تحویل می گردد.

اگر زبان آموزان قبل از صدور ویزای دانشجویی به مالزی وارد می شوند باید هزینه معادل 500 رینگت به دفتر مهاجرت مالزی پرداخت نمایند.

زبان آموزان تنها 7 روز پس از صدور ویزای دانشجویی و تحویل آن فرصت دارند تا برنامه سفری خود را به مالزی تنظیم نمایند.

اعضا موسسه زبان استاندارد پس از اطلاع از زمان پرواز زبان آموزان در فرودگاه بین المللی مالزی KLIA به استقبال وی آمده و در قبل از شروع کلاس کلیه مسائل مربوط به ثبت نام را انجام می دهند.

اگر زبان آموزان نیاز به خوابگاه و یا اقامتگاه داشته باشند از قبل به موسسه اطلاع داده و کلیه مسائل تا پیش از ورود وی به مالزی انجام می گردد.

تمامی زبان آموزان باید گواهی آزمایشات پزشکی خود را به موسسه تسلیم نمایند در صورتیکه زبان آموزان تمایل داشته باشند این آزمایشات در کشور خود انجام دهند باید گواهی بر صحت انجام آزمایشات به موسسه زبان استاندارد ارائه دهند.

هزینه صدور ویزای دانشجویی 1500 رینگت می باشد که در صورت عدم پذیرش زبان آموز در موسسه این هزینه بدون کسر به وی برگردانده می شود.

در صورت زبان آموز درخواست خود را لغو نماید هیچ هزینه به وی برگردانده نمی شود اما می تواند این هزینه برای درخواست بعدی خود در 6 ماه آینده در نزد موسسه به ودیعه بگذارد.

اگر ویزای دانشجویی شما رد شود مبلغ 500 رینگت از هزینه کسر شده و بقیه مبلغ به طور کامل به شما برگردانده می شود.

اگر زبان آموز در طول دوره درخواست خود را لغو نماید علاوه بر هزینه صدور ویزای دانشجویی باید هزینه کلاسها را هم پرداخت نماید.

 

 

 

  

 

درخواست ویزا موسسه آموزش زبان Standard

 

زبان آموزان پس از ثبت نام در موسسه زبان استاندارد باید مدارک مورد نیاز خود را به موسسه تحویل داده و برای ویزای دانشجویی درخواست دهند. حداقل دو ماه قبل از شروع ترم برای درخواست خود اقدام نمایید.

 

مدارک مورد نیاز:

 

v      فرم ثبت نام تکمیل و امضا شده

v      پنج قطعه عکس قطع پاسپورت

v      کپی از صفحه اول پاسپورت بر روی برگه A4

v      ترجمه رسمی آخرین مدرک تحصیلی

v      فیش وجوه واریزی به حساب موسسه زبان استاندارد

 

هزینه صدور ویزای دانشجویی 1500 رینگت است که باید به شماره حساب موسسه زبان استاندارد واریز گردد و فیش به همراه بقیه مدارک ضمیمه شود.

برگه درخواست برای صدور ویزای دانشجویی باید از طریق ایمیل به موسسه تحویل گردد.

پس از تکمیل کلیه مدارک و تحویل آن به موسسه کارهای مربوط به صدور ویزای دانشجویی از طریق خود موسسه دنبال می شود.

 

نکته:

 

زبان آموزان بالای 25 سال علاوه بر مدارک بالا نیاز به تحویل مدارک زیر نیز دارند:

v      گواهی دانشجویی که توسط اداره مهاجرت مالزی تنظیم گردیده و دلایل حضور زبان آموز را به مالزی بررسی کرده و برنامه های آینده وی را به شرح اعلام مي نمايد.

v      زبان آموزان باید اعلام نمایند هزینه اقامت و تحصیل آنها در مالزی به عهده کیست و چگونه شهریه ها را پرداخت خواهند کرد.

v      اگر زبان آموزان در محلی شاغل می باشند گواهی از آن موسسه یا شرکت دال بر صحت گفتار خود نیاز دارند که در این نامه باید میزان حقوق دریافتی وی از آن شرکت مشخص شده باشد و در آن نامه باید قید شده باشد زبان آموز قصد بازگشت به آن شرکت را دارد و یا به طور کلی از آن جدا شده است.

v      در صورتیکه شرکت برای مسائل مالی اقامت و یا تحصیل شما در مالزی تعهد دارد باید در نامه قید گردد.

v      هر گونه پشتوانه مالی و یا سپرده بانکی که در زمان اقامت در مالزی به عنوان ممر درآمد زبان آموز به حساب می آید باید مشخص شود.

 

اطلاعات ویزای در زمان ورود به مالزی:

 

تقریبا سه هفته پس از درخواست رسمی ویزای دانشجویی و تکمیل مدارک مورد درخواست این ویزای توسط حوزه مهاجرت به زبان آموز تحویل می گردد.

اگر زبان آموزان قبل از صدور ویزای دانشجویی به مالزی وارد می شوند باید هزینه معادل 500 رینگت به دفتر مهاجرت مالزی پرداخت نمایند.

زبان آموزان تنها 7 روز پس از صدور ویزای دانشجویی و تحویل آن فرصت دارند تا برنامه سفری خود را به مالزی تنظیم نمایند.

اعضا موسسه زبان استاندارد پس از اطلاع از زمان پرواز زبان آموزان در فرودگاه بین المللی مالزی KLIA به استقبال وی آمده و در قبل از شروع کلاس کلیه مسائل مربوط به ثبت نام را انجام می دهند.

اگر زبان آموزان نیاز به خوابگاه و یا اقامتگاه داشته باشند از قبل به موسسه اطلاع داده و کلیه مسائل تا پیش از ورود وی به مالزی انجام می گردد.

تمامی زبان آموزان باید گواهی آزمایشات پزشکی خود را به موسسه تسلیم نمایند در صورتیکه زبان آموزان تمایل داشته باشند این آزمایشات در کشور خود انجام دهند باید گواهی بر صحت انجام آزمایشات به موسسه زبان استاندارد ارائه دهند.

هزینه صدور ویزای دانشجویی 1500 رینگت می باشد که در صورت عدم پذیرش زبان آموز در موسسه این هزینه بدون کسر به وی برگردانده می شود.

در صورت زبان آموز درخواست خود را لغو نماید هیچ هزینه به وی برگردانده نمی شود اما می تواند این هزینه برای درخواست بعدی خود در 6 ماه آینده در نزد موسسه به ودیعه بگذارد.

اگر ویزای دانشجویی شما رد شود مبلغ 500 رینگت از هزینه کسر شده و بقیه مبلغ به طور کامل به شما برگردانده می شود.

اگر زبان آموز در طول دوره درخواست خود را لغو نماید علاوه بر هزینه صدور ویزای دانشجویی باید هزینه کلاسها را هم پرداخت نماید.

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies