ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كدخبر: 8996

تاريخ انتشار: 12 بهمن 1389 

 

کسب مقام دوم جشنواره علوم پزشکی‌ رازی توسط یک محقق ایرانی در مالزی

 

دکتر فاطمه حیدری محقق علوم پزشکی‌ در مالزی موفق شد با ارائه مقاله بررسی اثر نابرابری غذایی بر روی سیستم قلب و عروق مقام دوم بخش جوان جشنواره رازی را کسب کند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با زمینه و هدف این تحقیق گفت: تحقیقات وسیعی درباره تاثیرات عوامل روانی بر بروز بیماریهای قلبی و عروقی انجام شده است زیرا در کشورهای دارای سطح اجتماعی اقتصادی پایین و همچنین در مناطقی که دارای نابرابریهای اجتماعی هستند خطر ایجاد بیماریهای قلبی عروقی افزایش می یابد.

وی افزود: مطالعات حیوانی نشان داده است که تغییر سطح اجتماعی نمونه ها می تواند باعث ایجاد بیماریهای قلبی عروقی شود.

این محقق جوان کشورمان گفت : این مطالعه برای بررسی اثر نابرابری در دریافت مواد غذایی برروی شاخص لیپوفوزیون (Lipofusion Pigmentation) در غالب یک تیم تحقیقاتی‌ در قلب خرگوشهای سفید نیوزیلندی انجام شد.

خانم حیدری در  رابطه با روش تحقیق گفت: 32 خرگوش سفید نر نیوزیلندی در 4 گروه مختلف به طور تصادفی تقسیمبندی شدند. گروه اول به مدت 8 هفته محرومیت غذایی با یک سوم غذای نرمال اما بدون مواجهه با گروههای دیگر نگهداری شدند.

گروه دوم به مدت 8 هفته محرومیت غذایی را تحمل کردند و در مواجهه با گروه سوم و چهارم بودند. گروه سوم دو هفته محرومیت کشیدند وسپس به غذای کافی دسترسی داشتند و گروه چهارم در کل مدت مطالعه به آب و غذای کافی دسترسی داشت.

 در پایان تحقیق قلب حیوانات مورد مطالعه بافت شناسی قرار گرفت واز نظر وجود رنگدانه لیپیدی (Lipofusion pigmented) نمره دهی شد. آنالیز آماری توسط آزمونهای U-Mann Whitney و Kruskal Wallis انجام شد.

حیدری در رابطه یافته ها و نتیجه گیری نهایی گفت: نتایج نشان داد که در بروز  رنگدانه لیپیدی بین گروه‏ اول و دوم اختلاف معنا ‏دار وجود دارد. به عبارت دیگر احساس نابرابری در دریافت مواد غذایی باعث این تغییرات بافتی در حیوان شده است.

با توجه به اینکه وجود رنگدانه لیپیدی از فاکتورهای بروز پیری به حساب می آید می توان گفت احساس نابرابری سبب  تسریع روند پیر شدن در قلب می شود.

 وی در پایان گفت : این یافته ها به حدی مهم بود که در مجله معتبر "PLOS ONE" در کشور امریکا به چاپ رسید. مقالات این مجله در سایت ISI وPUBMED قابل دسترس است.

جشنواره رازی معتبرترین جشنواره علوم پزشکی‌ کشور است که هر ساله با حضور رئیس جمهور جهت معرفی‌ پژوهشگران برتر علوم پزشکی‌ برگزار می شود.

شانزدهمین جشنواره تحقیقاتـی علوم پزشکــی رازی با مشارکت محققین برجسته داخلی و ‌محققین ایرانی کشورهای عضو آیسسکو به منظور تجلیل از پژوهشگران و معرفی فعالیتهای تحقیقاتی برتر علوم پزشکی با تاکید برجنبه‌های نوآوری در دی ماه سال جاری برگزار ‌شد.

 

جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی از سال 1374 بر اساس بند چهار از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تقویت روح بررسی، تتبع و ابتکار در راستای اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تجلیل از مقام و منزلت پژوهشگران و دانشجویان فرهیخته دانشگاه‌های علوم پزشکی همه ساله در دی ماه به افتخار محمد ذکریای رازی طبیب، شیمی‌دان، داروساز و فیلسوف بزرگ ایرانی برگزار می‌شود.

 

 

 

منبع: http://www.mehrnews.com/fa/Default.aspx?t=kl

 

 

اضافه كردن محتوا...

 

 كدخبر: 8996

تاريخ انتشار: 12 بهمن 1389 

 

کسب مقام دوم جشنواره علوم پزشکی‌ رازی توسط یک محقق ایرانی در مالزی

 

دکتر فاطمه حیدری محقق علوم پزشکی‌ در مالزی موفق شد با ارائه مقاله بررسی اثر نابرابری غذایی بر روی سیستم قلب و عروق مقام دوم بخش جوان جشنواره رازی را کسب کند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با زمینه و هدف این تحقیق گفت: تحقیقات وسیعی درباره تاثیرات عوامل روانی بر بروز بیماریهای قلبی و عروقی انجام شده است زیرا در کشورهای دارای سطح اجتماعی اقتصادی پایین و همچنین در مناطقی که دارای نابرابریهای اجتماعی هستند خطر ایجاد بیماریهای قلبی عروقی افزایش می یابد.

وی افزود: مطالعات حیوانی نشان داده است که تغییر سطح اجتماعی نمونه ها می تواند باعث ایجاد بیماریهای قلبی عروقی شود.

این محقق جوان کشورمان گفت : این مطالعه برای بررسی اثر نابرابری در دریافت مواد غذایی برروی شاخص لیپوفوزیون (Lipofusion Pigmentation) در غالب یک تیم تحقیقاتی‌ در قلب خرگوشهای سفید نیوزیلندی انجام شد.

خانم حیدری در  رابطه با روش تحقیق گفت: 32 خرگوش سفید نر نیوزیلندی در 4 گروه مختلف به طور تصادفی تقسیمبندی شدند. گروه اول به مدت 8 هفته محرومیت غذایی با یک سوم غذای نرمال اما بدون مواجهه با گروههای دیگر نگهداری شدند.

گروه دوم به مدت 8 هفته محرومیت غذایی را تحمل کردند و در مواجهه با گروه سوم و چهارم بودند. گروه سوم دو هفته محرومیت کشیدند وسپس به غذای کافی دسترسی داشتند و گروه چهارم در کل مدت مطالعه به آب و غذای کافی دسترسی داشت.

 در پایان تحقیق قلب حیوانات مورد مطالعه بافت شناسی قرار گرفت واز نظر وجود رنگدانه لیپیدی (Lipofusion pigmented) نمره دهی شد. آنالیز آماری توسط آزمونهای U-Mann Whitney و Kruskal Wallis انجام شد.

حیدری در رابطه یافته ها و نتیجه گیری نهایی گفت: نتایج نشان داد که در بروز  رنگدانه لیپیدی بین گروه‏ اول و دوم اختلاف معنا ‏دار وجود دارد. به عبارت دیگر احساس نابرابری در دریافت مواد غذایی باعث این تغییرات بافتی در حیوان شده است.

با توجه به اینکه وجود رنگدانه لیپیدی از فاکتورهای بروز پیری به حساب می آید می توان گفت احساس نابرابری سبب  تسریع روند پیر شدن در قلب می شود.

 وی در پایان گفت : این یافته ها به حدی مهم بود که در مجله معتبر "PLOS ONE" در کشور امریکا به چاپ رسید. مقالات این مجله در سایت ISI وPUBMED قابل دسترس است.

جشنواره رازی معتبرترین جشنواره علوم پزشکی‌ کشور است که هر ساله با حضور رئیس جمهور جهت معرفی‌ پژوهشگران برتر علوم پزشکی‌ برگزار می شود.

شانزدهمین جشنواره تحقیقاتـی علوم پزشکــی رازی با مشارکت محققین برجسته داخلی و ‌محققین ایرانی کشورهای عضو آیسسکو به منظور تجلیل از پژوهشگران و معرفی فعالیتهای تحقیقاتی برتر علوم پزشکی با تاکید برجنبه‌های نوآوری در دی ماه سال جاری برگزار ‌شد.

 

جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی از سال 1374 بر اساس بند چهار از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تقویت روح بررسی، تتبع و ابتکار در راستای اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تجلیل از مقام و منزلت پژوهشگران و دانشجویان فرهیخته دانشگاه‌های علوم پزشکی همه ساله در دی ماه به افتخار محمد ذکریای رازی طبیب، شیمی‌دان، داروساز و فیلسوف بزرگ ایرانی برگزار می‌شود.

 

 

 

منبع: http://www.mehrnews.com/fa/Default.aspx?t=kl

 

 

اضافه كردن محتوا...

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123moviesbest swiss replica watches