گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

هزينه هاي موسسه آموزش زبان HLC

 

 

هزينه هاي موسسه زبان HLC‌ 

هزينه درخواست

100 رينگت

هزينه امتحان تعيين سطح

100 رينگت

هزينه كل

200 رينگت

 

هزينه دوره هاي موسسه زبان HLC

دوره

طول دوره

شهريه

مقدماتي (3 سطح)

هر سطح  يك ماه (3 ماه)

طول هر سطح 1200 رينگت

متوسطه (3 سطح)

هر سطح  يك ماه (3 ماه)

طول هر سطح 1200 رينگت

پيشرفته (3 سطح)

هر سطح  يك ماه (3 ماه)

طول هر سطح 1200 رينگت

دوره هاي آمادگي IELTS

يك ماه

1500 رينگت

آزمون كمبريج (اختياري)

ـــــــــــــــــــــــ

400 رينگت

 

هزينه صدور ويزاي دانشجويي

هزينه درخواست

100 رينگت

هزينه امتحان تعيين سطح

100 رينگت

هزينه دوره هاي 4 ماهه

4800 رينگت

درخواست ويزا

1500 رينگت

هزينه كل

6500 رينگت

 

 

 

 

 

 

 

هزينه هاي موسسه آموزش زبان HLC

 

 

هزينه هاي موسسه زبان HLC‌ 

هزينه درخواست

100 رينگت

هزينه امتحان تعيين سطح

100 رينگت

هزينه كل

200 رينگت

 

هزينه دوره هاي موسسه زبان HLC

دوره

طول دوره

شهريه

مقدماتي (3 سطح)

هر سطح  يك ماه (3 ماه)

طول هر سطح 1200 رينگت

متوسطه (3 سطح)

هر سطح  يك ماه (3 ماه)

طول هر سطح 1200 رينگت

پيشرفته (3 سطح)

هر سطح  يك ماه (3 ماه)

طول هر سطح 1200 رينگت

دوره هاي آمادگي IELTS

يك ماه

1500 رينگت

آزمون كمبريج (اختياري)

ـــــــــــــــــــــــ

400 رينگت

 

هزينه صدور ويزاي دانشجويي

هزينه درخواست

100 رينگت

هزينه امتحان تعيين سطح

100 رينگت

هزينه دوره هاي 4 ماهه

4800 رينگت

درخواست ويزا

1500 رينگت

هزينه كل

6500 رينگت

 

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies