گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

دوره ها و هزينه هاي موسسه زبان British Council

 

زبان آموزان مي توانند با توجه به دلايلي كه ترغيب به يادگيري زبان انگليسي شده اند دوره مورد نظر خود را از بين كلاسهاي موسسه British Council  انتخاب كرده و در دوره اي ثبت نام كند كه براي آنها و نياز آنها مفيد باشد. .

 

كلاسهاي دوره هاي زبان انگليسي براي  تعطيلات   

 

 

اين كلاسها براي اوقات فراغت و تعطيلات زبان آموزان طراحي شده است و در اين كلاس بهترين شيوه هاي آموزش انگليسي براي جذابيت بيشتر كلاسها اجرا مي شود.

كلاسها اكتبر هر سال شروع مي شود و تا دسامبر ادامه دارد.

اين دو هفته كلاس براي هر گروه سني برگزار مي شود و شامل موضوعات مختلفي است كه زبان آموزان با توجه به علاقه ا كه از هر موضوع دارند مي توانند كلاسها را انتخاب كنند.

هدف از اين كلاسها افزايش اعتماد به نفس براي كسب مهارت هاي زباني و به طور همزمان مهارت هاي شغلي آينده است.با شركت در اين كلاسها شما بهتر و راحت تر از انگليسي به صورت شفاهي و كتبي استفاده مي كنيد و با گذراندن دوره هاي خاص روشهاي تبليغاتي تجاري و عرضه كالا را ياد مي گيريد.

طول اين دوره دو هفته مي باشد كه كلاسها از دو شنبه تا جمعه برگزار شود.

 

دوره  JC people who help

هزينه كلاسها 

790 رينگت

سطح

Junior JC

زمان شروع كلاسها

19 نوامبر

 

دوره  JD & JE Human Body

هزينه كلاسها 

790 رينگت

سطح

Junior JD & JE

زمان شروع كلاسها

19 نوامبر

 

دوره  رسانه هاي SF & SPM

هزينه كلاسها 

790 رينگت

سطح

Secondary SF & SPM

زمان شروع كلاسها

19 نوامبر 

 

دوره  JF & JG

هزينه كلاسها 

790 رينگت

سطح

Junior JF & JG

زمان شروع كلاسها

19 نوامبر

 

دوره  SD & SE

هزينه كلاسها 

790 رينگت

سطح

Secondary SD & SE

زمان شروع كلاسها

19 نوامبر

 

ارزيابي كلاسها

در طول كلاس ، فرزند شما قادر خواهد بود مهارت هاي Listening ، reading ، speaking (خواندن ، نوشتن ، شنيدن )‌ خود را توسط تكاليفي كه انجام مي دهد و مهارت writing (نوشتن) خود را با نگارش دو متن كوتاه به خوبي ارزيابي كند . در پايان كلاس فرزند شما موفق به كسب  يك گواهينامه مي شود.

 

كلاسهاي English Holiday در پينانگ :

هدف از اين كلاسها بهبود  استفاده شفاهي زبان آموزان از انگليسي است به كمك شيوه هايي است كه آنها را ترغيب به يادگيري مي كند با شركت در دوره هاي خاص مهارت هاي زباني زبان آموز به كمك  موضوعات رسانه اي  است افزايش مي يابد.

زبانم آموزان در هر سني و هر سطحي مي توانند در اين دوره هاي آموزشي شركت كنند . اين دو هفته و براي چهار روز (از سه شنبه تا جمعه ) برنامه ريزي شده است .

 

Secondary 1 – 5 Detective

هزينه كلاسها 

600 رينگت

سطح

Secondary 1 – 5 ( Pre – intermediate and Intermediate)

زمان شروع كلاسها

9-12 دسامبر  و 16-19 دسامبر

 

رسانه هاي Secondary 1 – 5

هزينه كلاسها 

600 رينگت

سطح

Secondary 1 – 5 ( upper – intermediate and above)

زمان شروع كلاسها

9-12 دسامبر  و 16-19 دسامبر

 

Standard 1-2 قهرمانان

هزينه كلاسها 

350 رينگت

سطح

Standard 1 – 2

زمان شروع كلاسها

25- 28 دسامبر  و 9-12 دسامبر

 

Standard  1-2  Superheroes

هزينه كلاسها 

350 رينگت

سطح

Standard 1 – 2

زمان شروع كلاسها

25- 28 دسامبر  و 9-12 دسامبر

 

Standard  3 – 4 Bodywork

 هزينه كلاسها 

350 رينگت

سطح

Standard 3-4

زمان شروع كلاسها

2- 5 دسامبر  و 16-19 دسامبر

 

Standard  3 - 4  Peter Pan

هزينه كلاسها 

350 رينگت

سطح

Standard 3-4

زمان شروع كلاسها

2- 5 دسامبر  و 16-19 دسامبر

 

Standard 5 - 6  

هزينه كلاسها 

350 رينگت

سطح

Standard 5-6

زمان شروع كلاسها

2- 5 دسامبر  و 16-19 دسامبر

 

Standard 5 - 6  جهان شگفت انگيز 

هزينه كلاسها 

350 رينگت

سطح

Standard 5-6

زمان شروع كلاسها

2- 5 دسامبر  و 16-19 دسامبر

 

 

 

 
 

 

 

 

دوره ها و هزينه هاي موسسه زبان British Council

 

زبان آموزان مي توانند با توجه به دلايلي كه ترغيب به يادگيري زبان انگليسي شده اند دوره مورد نظر خود را از بين كلاسهاي موسسه British Council  انتخاب كرده و در دوره اي ثبت نام كند كه براي آنها و نياز آنها مفيد باشد. .

 

كلاسهاي دوره هاي زبان انگليسي براي  تعطيلات   

 

 

اين كلاسها براي اوقات فراغت و تعطيلات زبان آموزان طراحي شده است و در اين كلاس بهترين شيوه هاي آموزش انگليسي براي جذابيت بيشتر كلاسها اجرا مي شود.

كلاسها اكتبر هر سال شروع مي شود و تا دسامبر ادامه دارد.

اين دو هفته كلاس براي هر گروه سني برگزار مي شود و شامل موضوعات مختلفي است كه زبان آموزان با توجه به علاقه ا كه از هر موضوع دارند مي توانند كلاسها را انتخاب كنند.

هدف از اين كلاسها افزايش اعتماد به نفس براي كسب مهارت هاي زباني و به طور همزمان مهارت هاي شغلي آينده است.با شركت در اين كلاسها شما بهتر و راحت تر از انگليسي به صورت شفاهي و كتبي استفاده مي كنيد و با گذراندن دوره هاي خاص روشهاي تبليغاتي تجاري و عرضه كالا را ياد مي گيريد.

طول اين دوره دو هفته مي باشد كه كلاسها از دو شنبه تا جمعه برگزار شود.

 

دوره  JC people who help

هزينه كلاسها 

790 رينگت

سطح

Junior JC

زمان شروع كلاسها

19 نوامبر

 

دوره  JD & JE Human Body

هزينه كلاسها 

790 رينگت

سطح

Junior JD & JE

زمان شروع كلاسها

19 نوامبر

 

دوره  رسانه هاي SF & SPM

هزينه كلاسها 

790 رينگت

سطح

Secondary SF & SPM

زمان شروع كلاسها

19 نوامبر 

 

دوره  JF & JG

هزينه كلاسها 

790 رينگت

سطح

Junior JF & JG

زمان شروع كلاسها

19 نوامبر

 

دوره  SD & SE

هزينه كلاسها 

790 رينگت

سطح

Secondary SD & SE

زمان شروع كلاسها

19 نوامبر

 

ارزيابي كلاسها

در طول كلاس ، فرزند شما قادر خواهد بود مهارت هاي Listening ، reading ، speaking (خواندن ، نوشتن ، شنيدن )‌ خود را توسط تكاليفي كه انجام مي دهد و مهارت writing (نوشتن) خود را با نگارش دو متن كوتاه به خوبي ارزيابي كند . در پايان كلاس فرزند شما موفق به كسب  يك گواهينامه مي شود.

 

كلاسهاي English Holiday در پينانگ :

هدف از اين كلاسها بهبود  استفاده شفاهي زبان آموزان از انگليسي است به كمك شيوه هايي است كه آنها را ترغيب به يادگيري مي كند با شركت در دوره هاي خاص مهارت هاي زباني زبان آموز به كمك  موضوعات رسانه اي  است افزايش مي يابد.

زبانم آموزان در هر سني و هر سطحي مي توانند در اين دوره هاي آموزشي شركت كنند . اين دو هفته و براي چهار روز (از سه شنبه تا جمعه ) برنامه ريزي شده است .

 

Secondary 1 – 5 Detective

هزينه كلاسها 

600 رينگت

سطح

Secondary 1 – 5 ( Pre – intermediate and Intermediate)

زمان شروع كلاسها

9-12 دسامبر  و 16-19 دسامبر

 

رسانه هاي Secondary 1 – 5

هزينه كلاسها 

600 رينگت

سطح

Secondary 1 – 5 ( upper – intermediate and above)

زمان شروع كلاسها

9-12 دسامبر  و 16-19 دسامبر

 

Standard 1-2 قهرمانان

هزينه كلاسها 

350 رينگت

سطح

Standard 1 – 2

زمان شروع كلاسها

25- 28 دسامبر  و 9-12 دسامبر

 

Standard  1-2  Superheroes

هزينه كلاسها 

350 رينگت

سطح

Standard 1 – 2

زمان شروع كلاسها

25- 28 دسامبر  و 9-12 دسامبر

 

Standard  3 – 4 Bodywork

 هزينه كلاسها 

350 رينگت

سطح

Standard 3-4

زمان شروع كلاسها

2- 5 دسامبر  و 16-19 دسامبر

 

Standard  3 - 4  Peter Pan

هزينه كلاسها 

350 رينگت

سطح

Standard 3-4

زمان شروع كلاسها

2- 5 دسامبر  و 16-19 دسامبر

 

Standard 5 - 6  

هزينه كلاسها 

350 رينگت

سطح

Standard 5-6

زمان شروع كلاسها

2- 5 دسامبر  و 16-19 دسامبر

 

Standard 5 - 6  جهان شگفت انگيز 

هزينه كلاسها 

350 رينگت

سطح

Standard 5-6

زمان شروع كلاسها

2- 5 دسامبر  و 16-19 دسامبر

 

 

 

 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies