ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كدخبر: 90001

تاريخ انتشار: 15 فروردين 1390 

 

دومین گزارش از فعالیت های علمی دانشجویان ایرانی در دانشگاههای مالزی تا تاریخ 10 / 1 / 90  

 

چنانچه خوانندگان محترم استحضار دارند در شماره ۴۰ خبرنامه  علمی جنوب شرق آسیا، اولین گزارش فعالیتهای علمی دانشجویان ایرانی در دانشگاههای مالزی چاپ شد. در این شماره گزارش دوم ارائه می شود. رشد فعالیتها نشانه استقبال دانشجویان از ارائه اطلاعات علمی خود در سایت رایزنی می باشد. امید آن است که بتوانیم با همت دانشجویان محترم وتلاشگر، آمار واقعی را در گزارش بعدی منعکس کنیم.

 

 

دانشگاهها

UM

MMU

UPM

UTM

UKM

USM

تعداد ثبت نامی

۲۰۳

۱۳۱

۶۲۵

۴۵۶

۲۲۹

۱۳۳

تعداد دانشجویان دارای مقاله

۶۶

۱۳

۳۴۵

۱۴۹

۱۰۴

۶۸

تعداد مقالات در نشریات علمی

۲۳۵

۱۸

۱۰۸۷

۲۲۵

۲۱۸

۱۵۹

تعداد مقالات در کنفرانسهای علمی

۳۲۸

۲۹

۱۴۰۱

۶۴۶

۴۱۲

۳۲۳

اختراعات

۱۱

۱۳

۹۰

۳۴

۱۱

۵

 

منبع خبر: http://www.iranscap.com

 

 

 كدخبر: 90001

تاريخ انتشار: 15 فروردين 1390 

 

دومین گزارش از فعالیت های علمی دانشجویان ایرانی در دانشگاههای مالزی تا تاریخ 10 / 1 / 90  

 

چنانچه خوانندگان محترم استحضار دارند در شماره ۴۰ خبرنامه  علمی جنوب شرق آسیا، اولین گزارش فعالیتهای علمی دانشجویان ایرانی در دانشگاههای مالزی چاپ شد. در این شماره گزارش دوم ارائه می شود. رشد فعالیتها نشانه استقبال دانشجویان از ارائه اطلاعات علمی خود در سایت رایزنی می باشد. امید آن است که بتوانیم با همت دانشجویان محترم وتلاشگر، آمار واقعی را در گزارش بعدی منعکس کنیم.

 

 

دانشگاهها

UM

MMU

UPM

UTM

UKM

USM

تعداد ثبت نامی

۲۰۳

۱۳۱

۶۲۵

۴۵۶

۲۲۹

۱۳۳

تعداد دانشجویان دارای مقاله

۶۶

۱۳

۳۴۵

۱۴۹

۱۰۴

۶۸

تعداد مقالات در نشریات علمی

۲۳۵

۱۸

۱۰۸۷

۲۲۵

۲۱۸

۱۵۹

تعداد مقالات در کنفرانسهای علمی

۳۲۸

۲۹

۱۴۰۱

۶۴۶

۴۱۲

۳۲۳

اختراعات

۱۱

۱۳

۹۰

۳۴

۱۱

۵

 

منبع خبر: http://www.iranscap.com

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123moviesbest swiss replica watches