پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
دانشگاه UTMصرفاً در مقاطع  كارشناسي ارشد و  دكترا مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
 
 
ليست هزينه ارشد دانشگاه UTM
كمپ جوهور بارو
مقطع
شهريه كل تحصيل
طول دوره
کارشناسی ارشد واحد درسی
22،085
3 ترم
کارشناسی ارشد واحد درسی و تحقیق
22،085
3 ترم
کارشناسی ارشد تحقیق
18،735
3 ترم
 
كمپ جوهور باروو كوالالامپور (مقطع ارشد و دکترا)
شهريه كل تحصيل
رشته
طول دوره
RM30,950.00
MBA – Strategic
Management
3 ترم
RM30,950.00
MBA - Techno
Entrepreneurship
3 ترم
RM30,950.00
MBA – Business
Administration
3 ترم
RM30,950.00
MBA - Healthcare
Management
3 ترم
RM37,020.00
Doctor of Philosophy
6 ترم
RM35,000.00
MSc.in Process Plant
Management
3 ترم
RM30,000.00
M.Sc Herbal
Technology))
3 ترم
RM60,000.00
Engineering Doctorate
(EngD.) in Process Plant
Management)
3 ترم
RM60,000.00
PhD Bioprocess
Engineering Design))
6 ترم
RM60,000.00
Engineering Doctorate
(Construction
Technology &
Management  )Direct from Bachelor
degree to Eng Doc
((CTM)
3 ترم
RM46,000.00
Engineering Doctorate
(Construction
Technology &
Management  )Direct from Master
to Eng Doc (CTM))
3 ترم
RM32,000.00
M.Sc (Engineering
Business Management)
3 ترم
RM16,824.00
M.Sc (Sustainable Urban
Design)
3 ترم
RM55,000.00
Engineering Doctorate
(Engineering Business
Management)
3 ترم
RM18,735.00
Master of Philosophy
3 ترم
RM37,020.00
Doctor of Philosophy
6 ترم
RM25,000.00
Master of Philosophy
(Policy Studies)
3 ترم
RM29,000.00
Master in Science,
Technology and
Innovation Policy
3 ترم
RM40,000.00
Doctor of Philosophy
(Policy Studies)
6 ترم
RM25,000.00
Master of Software
Engineering
3 ترم
RM25,000.00
M.Sc (Information
Technology -
Management)
3 ترم
RM25,000.00
Master of Computer
Science (Information
Security)
3 ترم
RM25,000.00
M.Sc (Information
Assurance)
3 ترم
RM25.000.00
M.Sc (Computer Systems
Engineering)
3 ترم
RM45,000.00
Doctor of Software
Engineering
Direct from Bachelor
degree to DSE
6 ترم
RM35,000.00
Doctor of Software
Engineering
Direct from Bachelor
degree to DSE  )Direct from Master
to DSE(
6 ترم
RM18,735.00
Master of Philosophy
3 ترم
RM37,020.00
Doctor of Philosophy
6 ترم
 
 
ليست هزينه دكتراي دانشگاه UTM
كمپ جوهور بارو
مقطع
شهريه كل تحصيل
طول دوره
دكترا (واحد درسی و تحقیق)
44،520
6 ترم
دكترا (تحقیق)
37،020
6 ترم
 
کمپ كوالالامپور
مقطع
شهريه كل تحصيل
طول دوره
دکترا
(واحد درسی و تحقیق)
45,000
6 ترم
دكترا
 (تحقیق)
37,020
6 ترم
 
دوره زبان دانشگاه
دوره زبان انگلیسی فشرده (سطح و طول دوره)(هر ترم)
4,895 رینگت

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
دانشگاه UTMصرفاً در مقاطع  كارشناسي ارشد و  دكترا مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
 
 
ليست هزينه ارشد دانشگاه UTM
كمپ جوهور بارو
مقطع
شهريه كل تحصيل
طول دوره
کارشناسی ارشد واحد درسی
22،085
3 ترم
کارشناسی ارشد واحد درسی و تحقیق
22،085
3 ترم
کارشناسی ارشد تحقیق
18،735
3 ترم
 
كمپ جوهور باروو كوالالامپور (مقطع ارشد و دکترا)
شهريه كل تحصيل
رشته
طول دوره
RM30,950.00
MBA – Strategic
Management
3 ترم
RM30,950.00
MBA - Techno
Entrepreneurship
3 ترم
RM30,950.00
MBA – Business
Administration
3 ترم
RM30,950.00
MBA - Healthcare
Management
3 ترم
RM37,020.00
Doctor of Philosophy
6 ترم
RM35,000.00
MSc.in Process Plant
Management
3 ترم
RM30,000.00
M.Sc Herbal
Technology))
3 ترم
RM60,000.00
Engineering Doctorate
(EngD.) in Process Plant
Management)
3 ترم
RM60,000.00
PhD Bioprocess
Engineering Design))
6 ترم
RM60,000.00
Engineering Doctorate
(Construction
Technology &
Management  )Direct from Bachelor
degree to Eng Doc
((CTM)
3 ترم
RM46,000.00
Engineering Doctorate
(Construction
Technology &
Management  )Direct from Master
to Eng Doc (CTM))
3 ترم
RM32,000.00
M.Sc (Engineering
Business Management)
3 ترم
RM16,824.00
M.Sc (Sustainable Urban
Design)
3 ترم
RM55,000.00
Engineering Doctorate
(Engineering Business
Management)
3 ترم
RM18,735.00
Master of Philosophy
3 ترم
RM37,020.00
Doctor of Philosophy
6 ترم
RM25,000.00
Master of Philosophy
(Policy Studies)
3 ترم
RM29,000.00
Master in Science,
Technology and
Innovation Policy
3 ترم
RM40,000.00
Doctor of Philosophy
(Policy Studies)
6 ترم
RM25,000.00
Master of Software
Engineering
3 ترم
RM25,000.00
M.Sc (Information
Technology -
Management)
3 ترم
RM25,000.00
Master of Computer
Science (Information
Security)
3 ترم
RM25,000.00
M.Sc (Information
Assurance)
3 ترم
RM25.000.00
M.Sc (Computer Systems
Engineering)
3 ترم
RM45,000.00
Doctor of Software
Engineering
Direct from Bachelor
degree to DSE
6 ترم
RM35,000.00
Doctor of Software
Engineering
Direct from Bachelor
degree to DSE  )Direct from Master
to DSE(
6 ترم
RM18,735.00
Master of Philosophy
3 ترم
RM37,020.00
Doctor of Philosophy
6 ترم
 
 
ليست هزينه دكتراي دانشگاه UTM
كمپ جوهور بارو
مقطع
شهريه كل تحصيل
طول دوره
دكترا (واحد درسی و تحقیق)
44،520
6 ترم
دكترا (تحقیق)
37،020
6 ترم
 
کمپ كوالالامپور
مقطع
شهريه كل تحصيل
طول دوره
دکترا
(واحد درسی و تحقیق)
45,000
6 ترم
دكترا
 (تحقیق)
37,020
6 ترم
 
دوره زبان دانشگاه
دوره زبان انگلیسی فشرده (سطح و طول دوره)(هر ترم)
4,895 رینگت

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
شروع ترم ها در دانشگاهUTM
 
كارشناسي ارشد و دكترا  
 ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه

 آخرين مهلت ثبت نام

ترم دوم : 30 نوامبر
ترم اول : 31 می
 شروع ثبت نام 
ترم دوم : 18 و 19 نوامبر 
  شروع ترم کارشناسی 

ترم اول : سپتامبر

 آخرين مهلت ثبت نام
ترم اول : 31 می

 
 
 
 
دفتر تهران
 
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 
 
 
شروع ترم ها در دانشگاهUTM
 
كارشناسي ارشد و دكترا  
 ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه

 آخرين مهلت ثبت نام

ترم دوم : 30 نوامبر
ترم اول : 31 می
 شروع ثبت نام 
ترم دوم : 18 و 19 نوامبر 
  شروع ترم کارشناسی 

ترم اول : سپتامبر

 آخرين مهلت ثبت نام
ترم اول : 31 می

 
 
 
 
دفتر تهران
 
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies