گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

پاره اي از قوانين و مقررات وزرات بهداشت جمهوري اسلامي ايران

 

شرایط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دوره دستیاری خارج از کشور به داخل چیست؟

-         دارا بودن مدرک دکترای عمومی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

-         گذراندن حداقل نیمی از دوره دستیاری در خارج از کشور در یکی از دانشگاههای مورد تایید

-         شرکت در امتحان دستیاری داخل کشور و کسب حداقل ۸۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد در همان رشته و همان سال در آن دانشگاه

-         تعیین سطح دستیاری پس از امتحانات علمی و عملی

 

شرایط ارزشیابی مدارک دانشگاه هایی که توسط وزارت بهداشت مشروط ارزشیابی شده چیست؟

-         شرکت و قبولی در امتحان جامع علوم‌پایه برای رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

-         شرکت و قبولی در امتحان پره‌انترنی برای دانشجویان پزشکی

-         گذراندن دوره انترنی در کشور برای دانشجویان پزشکی

-         شرکت در امتحان جایابی و تکمیل دوره برای دانشجویان دندانپزشکی و داروسازی

 

 آیا برای انتقال به داخل دانشجویان وزارت بهداشت شرط معدل مهم است؟

-         حداقل میانگین نمرات امتحان کتبی پایان دوره متوسطه نظام قدیم یا میانگین کل پایان دوره پیش‌دانشگاهی نظام جدید متقاضی نباید برای انتقال به دوره‌های کاردانی از ۱۲ و دوره‌های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته کمتر از ۱۴ باشد.

 

شرایط عمومی انتقال دانشجویان به دانشگاههای دولتی چیست؟

-         معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل

-         نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر مقررات نظام وظیفه

-         مدرک تتحصیلی مقاطع قبلی مورد تائید باشد

-         نداشتن بیش از یکسال وقفه تحصیلی در زمان تسلیم تقاضا

-         دارا بودن دپلم نظام قدیم یا پیش دانشگاهی یا معادل آن که به تائید وزارت آموزش و پرورش رسیده باشد.

 

شرط اختصاصی انتقال به داخل در دوره های کاردانی و کارشناسی چیست؟

-         گذراندن حداقل ۱۲ واحد درسی اصلی با میانگین ۱۲ از ۲۰ یا معادل

 

شرط اختصاصی انتقال به داخل در دوره کارشناسی ارشد چیست؟

-         گذراندن حداقل ۶ واحد درسی (غیر از واحد های جبرانی) با میانگین کلی ۱۴ از ۲۰ یا معادل

 

شرط اختصاصی انتقال به داخل در دوره دکتری تخصصی چیست؟

-         نحوه انتقال کاملا بر عهده دانشگاه پذیرنده است و شرایط را دانشگاه معین می کند.

-         لازم به ذکر است کلیه مدارک حتما باید به تائید سفارت رسیده باشد

 

میزان شهریه پرداختی در دانشگاههای دولتی چه مقدار است؟

-         این مورد بر عهده دانشگاه است و هیات امناء هر دانشگاه برای خود مشخص می کند.

 

آیا امکان انتقال به دانشگاه آزاد هم وجود دارد؟

-         تقاضاهای ارائه شده به دانشگاه آزاد فقط در مقطع کارشناسی بررسی می شود.

 

آیا همزمان انتقال به داخل امکان تغییر رشته هم وجود دارد؟

-         بله

 

فرایند انتقال به داخل در دانشگاهها به چه صورت است؟

-         تکمیل تقاضا

-         ارسال تقاضانامه الکترونیکی انتقال (قابل دریافت از سایت رایزنی بخش بخشنامه ها)

-         تهیه مدارک تحصیلی دانشجو در خارج از کشور

-         تصویر گذرنامه

-         تصویر مدارک تحصیلی ماقبل

-         تصویر کارت دانشجویی

-         بررسی تقاضا در اداره کل دانشجویان داخل و اعلام نتیجه حداکثر پس از دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا

 

شرایط انتقال به دانشگاههای داخل در رشته های مقاطع کارشناسی (زیر مجموعه وزارت بهداشت) چیست؟

-         گذراندن حداقل ۳۶ واحد درسی در نظام واحدی یا یک سال تحصیلی در نظام سالیانه

-         حداقل میانگین ۱۳

-         معتبر بودن دانشگاه از نظر وزارت بهداشت

-         دارا بودن میانگین ۱۳ در امتحانات پایان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی

 

 

منبع: http://www.iranscap.com/?page_id=653

 

 

پاره اي از قوانين و مقررات وزرات بهداشت جمهوري اسلامي ايران

 

شرایط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دوره دستیاری خارج از کشور به داخل چیست؟

-         دارا بودن مدرک دکترای عمومی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

-         گذراندن حداقل نیمی از دوره دستیاری در خارج از کشور در یکی از دانشگاههای مورد تایید

-         شرکت در امتحان دستیاری داخل کشور و کسب حداقل ۸۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد در همان رشته و همان سال در آن دانشگاه

-         تعیین سطح دستیاری پس از امتحانات علمی و عملی

 

شرایط ارزشیابی مدارک دانشگاه هایی که توسط وزارت بهداشت مشروط ارزشیابی شده چیست؟

-         شرکت و قبولی در امتحان جامع علوم‌پایه برای رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

-         شرکت و قبولی در امتحان پره‌انترنی برای دانشجویان پزشکی

-         گذراندن دوره انترنی در کشور برای دانشجویان پزشکی

-         شرکت در امتحان جایابی و تکمیل دوره برای دانشجویان دندانپزشکی و داروسازی

 

 آیا برای انتقال به داخل دانشجویان وزارت بهداشت شرط معدل مهم است؟

-         حداقل میانگین نمرات امتحان کتبی پایان دوره متوسطه نظام قدیم یا میانگین کل پایان دوره پیش‌دانشگاهی نظام جدید متقاضی نباید برای انتقال به دوره‌های کاردانی از ۱۲ و دوره‌های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته کمتر از ۱۴ باشد.

 

شرایط عمومی انتقال دانشجویان به دانشگاههای دولتی چیست؟

-         معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل

-         نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر مقررات نظام وظیفه

-         مدرک تتحصیلی مقاطع قبلی مورد تائید باشد

-         نداشتن بیش از یکسال وقفه تحصیلی در زمان تسلیم تقاضا

-         دارا بودن دپلم نظام قدیم یا پیش دانشگاهی یا معادل آن که به تائید وزارت آموزش و پرورش رسیده باشد.

 

شرط اختصاصی انتقال به داخل در دوره های کاردانی و کارشناسی چیست؟

-         گذراندن حداقل ۱۲ واحد درسی اصلی با میانگین ۱۲ از ۲۰ یا معادل

 

شرط اختصاصی انتقال به داخل در دوره کارشناسی ارشد چیست؟

-         گذراندن حداقل ۶ واحد درسی (غیر از واحد های جبرانی) با میانگین کلی ۱۴ از ۲۰ یا معادل

 

شرط اختصاصی انتقال به داخل در دوره دکتری تخصصی چیست؟

-         نحوه انتقال کاملا بر عهده دانشگاه پذیرنده است و شرایط را دانشگاه معین می کند.

-         لازم به ذکر است کلیه مدارک حتما باید به تائید سفارت رسیده باشد

 

میزان شهریه پرداختی در دانشگاههای دولتی چه مقدار است؟

-         این مورد بر عهده دانشگاه است و هیات امناء هر دانشگاه برای خود مشخص می کند.

 

آیا امکان انتقال به دانشگاه آزاد هم وجود دارد؟

-         تقاضاهای ارائه شده به دانشگاه آزاد فقط در مقطع کارشناسی بررسی می شود.

 

آیا همزمان انتقال به داخل امکان تغییر رشته هم وجود دارد؟

-         بله

 

فرایند انتقال به داخل در دانشگاهها به چه صورت است؟

-         تکمیل تقاضا

-         ارسال تقاضانامه الکترونیکی انتقال (قابل دریافت از سایت رایزنی بخش بخشنامه ها)

-         تهیه مدارک تحصیلی دانشجو در خارج از کشور

-         تصویر گذرنامه

-         تصویر مدارک تحصیلی ماقبل

-         تصویر کارت دانشجویی

-         بررسی تقاضا در اداره کل دانشجویان داخل و اعلام نتیجه حداکثر پس از دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا

 

شرایط انتقال به دانشگاههای داخل در رشته های مقاطع کارشناسی (زیر مجموعه وزارت بهداشت) چیست؟

-         گذراندن حداقل ۳۶ واحد درسی در نظام واحدی یا یک سال تحصیلی در نظام سالیانه

-         حداقل میانگین ۱۳

-         معتبر بودن دانشگاه از نظر وزارت بهداشت

-         دارا بودن میانگین ۱۳ در امتحانات پایان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی

 

 

منبع: http://www.iranscap.com/?page_id=653

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies