پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

ليست رشته كارشناسي ارشد و دكتراي دانشگاه UCSI

Kuala Lumpur Campus كمپ كوالالامپور

Faculty of Applied Sciences

(دانشكده علوم كاربردي )

زمان پذيرش

طول دوره

كل شهريه تحصيل (رينگت)

رشته

Program

January, May , September

1/5سال

34,125

كارشناسي ارشد علوم كاربردي

M.Sc. - Applied Sciences, by Research

January, May , September

حداقل 1 سال

35,875

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

Msc. Biotechnology

January , May

1/5سال

35,875

کارشناسی ارشد بيوتكنولوژي و مديريت بازرگاني

Msc . Biotechnology with Business Management

Faculty of Engineering, Architecture and Built Environment

(دانشكده مهندسي، معماري و محيط زيست)

زمان پذيرش

طول دوره

كل شهريه تحصيل (رينگت)

رشته

Program

January, May, September.

3 سال

36,000

كارشناسي ارشد مهندسي الكترونيك

M.Sc. Electrical Engineering

Faculty of Management and Information Technology

(دانشكده مديريت و تكنولوژي اطلاعات)

زمان پذيرش

طول دوره

كل شهريه تحصيل (رينگت)

رشته

Program

January , May, September

3 سال

63,000

كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني

Master in Business Administration(MBA)

January , May, September

3 سال

35,000

كارشناسي ارشد مديريت اجرايي

Master of Science in Logistics Management

January , May, September

9 ترم يا 3 سال

63,000

دكتراي مديريت بازرگاني

Doctor in Business Administration

FACULTY OF INDUSTRIAL BUSINESS

زمان پذيرش

طول دوره

كل شهريه تحصيل (رينگت)

رشته

Program

January , May, September

3 سال

35,000

كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (نفت و گاز)

Master in Business Administration

(Oil & Gas)

Faculty of Medicine

(دانشكده پزشكي)

زمان پذيرش

طول دوره

كل شهريه تحصيل (رينگت)

رشته

Program

January , May, September

3 سال

49,020

كارشناسي ارشد ضد پيري، زيبايي و احياء

Master of Science in Anti-Aging,

Aesthetics & Regenerative Medicine

July

5 سال

280,500

دكتراي پزشكي

Doctor of Medicine

Faculty of Pharmaceutical Sciences

زمان پذيرش

طول دوره

كل شهريه تحصيل (رينگت)

رشته

Program

January , May, September

3 سال

35,000

 

Master of Science in Pharmaceutical

Chemistry

 

 

 

 

  

ليست رشته كارشناسي ارشد و دكتراي دانشگاه UCSI

Kuala Lumpur Campus كمپ كوالالامپور

Faculty of Applied Sciences

(دانشكده علوم كاربردي )

زمان پذيرش

طول دوره

كل شهريه تحصيل (رينگت)

رشته

Program

January, May , September

1/5سال

34,125

كارشناسي ارشد علوم كاربردي

M.Sc. - Applied Sciences, by Research

January, May , September

حداقل 1 سال

35,875

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

Msc. Biotechnology

January , May

1/5سال

35,875

کارشناسی ارشد بيوتكنولوژي و مديريت بازرگاني

Msc . Biotechnology with Business Management

Faculty of Engineering, Architecture and Built Environment

(دانشكده مهندسي، معماري و محيط زيست)

زمان پذيرش

طول دوره

كل شهريه تحصيل (رينگت)

رشته

Program

January, May, September.

3 سال

36,000

كارشناسي ارشد مهندسي الكترونيك

M.Sc. Electrical Engineering

Faculty of Management and Information Technology

(دانشكده مديريت و تكنولوژي اطلاعات)

زمان پذيرش

طول دوره

كل شهريه تحصيل (رينگت)

رشته

Program

January , May, September

3 سال

63,000

كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني

Master in Business Administration(MBA)

January , May, September

3 سال

35,000

كارشناسي ارشد مديريت اجرايي

Master of Science in Logistics Management

January , May, September

9 ترم يا 3 سال

63,000

دكتراي مديريت بازرگاني

Doctor in Business Administration

FACULTY OF INDUSTRIAL BUSINESS

زمان پذيرش

طول دوره

كل شهريه تحصيل (رينگت)

رشته

Program

January , May, September

3 سال

35,000

كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (نفت و گاز)

Master in Business Administration

(Oil & Gas)

Faculty of Medicine

(دانشكده پزشكي)

زمان پذيرش

طول دوره

كل شهريه تحصيل (رينگت)

رشته

Program

January , May, September

3 سال

49,020

كارشناسي ارشد ضد پيري، زيبايي و احياء

Master of Science in Anti-Aging,

Aesthetics & Regenerative Medicine

July

5 سال

280,500

دكتراي پزشكي

Doctor of Medicine

Faculty of Pharmaceutical Sciences

زمان پذيرش

طول دوره

كل شهريه تحصيل (رينگت)

رشته

Program

January , May, September

3 سال

35,000

 

Master of Science in Pharmaceutical

Chemistry

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies