ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كدخبر: 90009

تاريخ انتشار: 1 خرداد 1390 

 

قرار داد آموزش بين چين و مالزي

 

به گزارش روزنامه استار چين و مالزي اخيرا تفاهم نامه اي را به امضا رسانده اند كه هدف آن تسهيل و به رسميت شناختن متقابل مدارك تحصيلي آموزش عالي بين دو كشور وزمينه سازي براي فعاليتهاي مشترك علمي عنوان شده است. در ادامه اين گزارش آمده است انتظار مي رود براي سرعت بخشيدن به رشد اين ارتباطات متقابل و رو به جلو اقدامات لازم و ضروري انجام شود. مدير عامل شركت SEGi به خبرنگاران گفت هدف اصلي اين قرارداد، تسهيل و افزايش ظرفيت و همچنين ايجاد فرصت براي دانشجويان هر دو كشور براي تحصيل و كار در اين دو كشور است.

وي ادامه داد اين تفاهم نامه ممكن است فرصتهاي بزرگتري براي موسسات آموزش عالي محلي كه به دنبال همكاري با همتايان چيني خود هستند را فراهم آورد

به عقيده ايشان اين تفاهم نامه يك فرصت مغتنمي براي  مالزي است كه از تجربيات چندين ساله چين كه اتفاقا تجربيات موفقي نيز به شمار مي رود استفاده نمايد. داتوك كلمنت مدير عامل شركت SEGi اضافه كرد پيش از اين موسسات خصوصي دو كشور موافقتنامه هاي بسياري در زمينه انتفال تجربيات آموزشي با يكديگر به امضاء رسانده بودند. اما اين توافقنامه جديد در سطحي بسيار بالاتر و نيازمند همكاري بخشهاي دولتي نيز مي باشد.

وي ضمن عدم اظهار نظر در خصوص جزئيات اين موافقتنامه گفت اين اقدام نه تنها باعث رونق ارتباطات علمي بين دو كشور خواهد شد بلكه كمك به آشنا شدن دانشجويان با فرهنگ هاي غني و پر بار دو كشور نيز خواهد كرد. در عين حال يكي از روساي دنشگاه هاي خصوصي مالزي در اين زمينه اظهار داشت اين موافقتنامه باعث پيشرفت مالزي در زمينه هاي مختلف خواهد شد چرا كه چين توانمندي هاي خود را در زمينه هاي مختلف خواهد شد چرا كه چين توانمندي هاي خود را در زمينه هايي مانند ژنوم انرژي و محيط زيست، حمل و نقل و كشاورزي نشان داده است و با اين ارتباط مالزي مي تواند از تجربيات چين استفاده نمايد. لازم به ذكر است موافقتنامه مذبور در سفر هفته گذشته هيات بلند پايه چين به امضا طرفين رسيد.

 

منبع: خبرگزاري سفارت ايران در مالزي

 

 

 كدخبر: 90009

تاريخ انتشار: 1 خرداد 1390 

 

قرار داد آموزش بين چين و مالزي

 

به گزارش روزنامه استار چين و مالزي اخيرا تفاهم نامه اي را به امضا رسانده اند كه هدف آن تسهيل و به رسميت شناختن متقابل مدارك تحصيلي آموزش عالي بين دو كشور وزمينه سازي براي فعاليتهاي مشترك علمي عنوان شده است. در ادامه اين گزارش آمده است انتظار مي رود براي سرعت بخشيدن به رشد اين ارتباطات متقابل و رو به جلو اقدامات لازم و ضروري انجام شود. مدير عامل شركت SEGi به خبرنگاران گفت هدف اصلي اين قرارداد، تسهيل و افزايش ظرفيت و همچنين ايجاد فرصت براي دانشجويان هر دو كشور براي تحصيل و كار در اين دو كشور است.

وي ادامه داد اين تفاهم نامه ممكن است فرصتهاي بزرگتري براي موسسات آموزش عالي محلي كه به دنبال همكاري با همتايان چيني خود هستند را فراهم آورد

به عقيده ايشان اين تفاهم نامه يك فرصت مغتنمي براي  مالزي است كه از تجربيات چندين ساله چين كه اتفاقا تجربيات موفقي نيز به شمار مي رود استفاده نمايد. داتوك كلمنت مدير عامل شركت SEGi اضافه كرد پيش از اين موسسات خصوصي دو كشور موافقتنامه هاي بسياري در زمينه انتفال تجربيات آموزشي با يكديگر به امضاء رسانده بودند. اما اين توافقنامه جديد در سطحي بسيار بالاتر و نيازمند همكاري بخشهاي دولتي نيز مي باشد.

وي ضمن عدم اظهار نظر در خصوص جزئيات اين موافقتنامه گفت اين اقدام نه تنها باعث رونق ارتباطات علمي بين دو كشور خواهد شد بلكه كمك به آشنا شدن دانشجويان با فرهنگ هاي غني و پر بار دو كشور نيز خواهد كرد. در عين حال يكي از روساي دنشگاه هاي خصوصي مالزي در اين زمينه اظهار داشت اين موافقتنامه باعث پيشرفت مالزي در زمينه هاي مختلف خواهد شد چرا كه چين توانمندي هاي خود را در زمينه هاي مختلف خواهد شد چرا كه چين توانمندي هاي خود را در زمينه هايي مانند ژنوم انرژي و محيط زيست، حمل و نقل و كشاورزي نشان داده است و با اين ارتباط مالزي مي تواند از تجربيات چين استفاده نمايد. لازم به ذكر است موافقتنامه مذبور در سفر هفته گذشته هيات بلند پايه چين به امضا طرفين رسيد.

 

منبع: خبرگزاري سفارت ايران در مالزي

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123moviesbest swiss replica watches