ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كدخبر: 90012

تاريخ انتشار: 24 خرداد 1390 

 

چهارمین گزارش فعالیتهای علمی دانشجویان ایرانی در مالزی تا تاریخ ۹۰/۳/۱۰

 

در این گزارش آخرین فعالیتهای علمی همراه با نسبت رشد مقالات چاپ شده در مجلات علمی ارائه شده است. امید آن داریم که با ثبت کامل اطلاعات، عملکرد واقعی دانشجویان پرتلاش دانشگاههای مالزی مشخص گردد. لذا از دانشجویان سایر کشورهای تحت پوشش نیز تقاضا داریم نسبت به ثبت نام در سایت رایزنی و ارائه اطلاعات علمی خود اقدام نمایند.

 

دانشگاهها

UM

MMU

UPM

UTM

UKM

USM

تعداد ثبت نامی

۲۳۴

۱۵۱

۶۷۰

۵۵۰

۲۴۵

۱۵۱

تعداد دانشجویان دارای مقاله

۸۰

۱۶

۳۸۱

۱۹۳

۱۱۴

۷۹

تعداد مقالات در نشریات علمی

۲۹۱

۳۶

۱۲۶۵

۳۳۰

۲۶۳

۲۴۷

تعداد مقالات در کنفرانسهای علمی

۳۹۲

۴۸

۱۶۰۴

۷۹۵

۴۷۹

۳۸۰

اختراعات

۱۵

۱۳

۹۹

۳۶

۱۳

۴

رشد مقالات ژورنال نسبت به ماه گذشته

۱۰

-

۴

۸

۳/۵

۱۴

 

منبع : http://www.iranscap.com/?p=1612

 

 

 كدخبر: 90012

تاريخ انتشار: 24 خرداد 1390 

 

چهارمین گزارش فعالیتهای علمی دانشجویان ایرانی در مالزی تا تاریخ ۹۰/۳/۱۰

 

در این گزارش آخرین فعالیتهای علمی همراه با نسبت رشد مقالات چاپ شده در مجلات علمی ارائه شده است. امید آن داریم که با ثبت کامل اطلاعات، عملکرد واقعی دانشجویان پرتلاش دانشگاههای مالزی مشخص گردد. لذا از دانشجویان سایر کشورهای تحت پوشش نیز تقاضا داریم نسبت به ثبت نام در سایت رایزنی و ارائه اطلاعات علمی خود اقدام نمایند.

 

دانشگاهها

UM

MMU

UPM

UTM

UKM

USM

تعداد ثبت نامی

۲۳۴

۱۵۱

۶۷۰

۵۵۰

۲۴۵

۱۵۱

تعداد دانشجویان دارای مقاله

۸۰

۱۶

۳۸۱

۱۹۳

۱۱۴

۷۹

تعداد مقالات در نشریات علمی

۲۹۱

۳۶

۱۲۶۵

۳۳۰

۲۶۳

۲۴۷

تعداد مقالات در کنفرانسهای علمی

۳۹۲

۴۸

۱۶۰۴

۷۹۵

۴۷۹

۳۸۰

اختراعات

۱۵

۱۳

۹۹

۳۶

۱۳

۴

رشد مقالات ژورنال نسبت به ماه گذشته

۱۰

-

۴

۸

۳/۵

۱۴

 

منبع : http://www.iranscap.com/?p=1612

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123moviesbest swiss replica watches