گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD اخذ پذیرش از دانشگاه یو پی ام را تضمین می کند

هزینه مقاطع ارشد و دکترا دانشگاه UPM

 

مقطع کارشناسی ارشد (واحد درسی):

 

دانشکده

ترم اول

ترم دوم و ترم های بعدی

هزینه اضافی

هزینه تحصیل برای حداکثر 2 سال

هزینه تحصیل برای حداکثر 3 سال

دانشکده کشاورزی

2,206

1,950

700

36,056

39,956

دانشکده کامپیوتر علم و اطلاعات تکنولوژی

2,206

1,950

400

24,056

27,956

دانشکده طراحی و معماری

2,206

1,950

350

29,756 -30,806

33,656 – 34,706

دانشکده مهندسی

2,206

1,950

350

22,056

25,956

دانشکده محيط زيست

2,356

2,050

400

24,056

28,606

دانشکده علوم

2,206

1,950

400

24,056

27,956

دانشکده علوم غذایی و فناوری

2,206

1,950

500

28,556 - 29,056

32,456 – 32,956

دانشکده اقتصاد و مدیریت

2,206

1,950

400

24,056

27,956

دانشکده آموزش و پرورش مطالعات

2,206

1,950

350

22,056 - 24,856

25,956 – 28,756

دانشکده ارتباطات و زبان های مدرن

2,206

1,950

300

20,056

23,956

دانشکده پزشکی و علوم بهداشتی

5,650

14,450

5,400

14,700

80,800

 

 

دانشکده

ترم اول

ترم دوم و سوم

ترم چهارم

ترم پنجم و سمینارهای بعدی

هزینه تحصیل برای حداکثر 3 سال

دانشکده دامپزشکی و پزشکی

6,506

4,250

3,750

4,000

18,756

 

 

دانشکده

ترم اول

ترم دوم و سوم

ترم چهارم

ترم پنجم و سمینارهای بعدی

هزینه تحصیل برای حداکثر 2 سال

هزینه تحصیل برای حداکثر 3 سال

دانشکده پزشکی

7,006

4,100

3,600

4,350

18,806

27,506

دانشکده علوم پایه

6,506

4,250

3,750

4,000

18,756

26,756

دانشکده علوم اجتماعی

5,756

3,850

3,350

3,600

16,806

24,006

 

مقطع دکترا:

 

دانشکده

ترم اول

ترم دوم و سوم و چهارم

ترم پنجم و ششم

ترم هفتم و سمینارهای بعدی

هزینه تحصیل برای حداکثر 4 سال

هزینه تحصیل برای حداکثر 5 سال

دانشکده پزشکی

8,768.50

5,562.50

5,000

5,500

46,456

57,456

دانشکده علوم پایه

7,118.50

5,162.50

4,600

5,100

42,006

52,206

دانشکده علوم اجتماعی

5,768.50

4,012.50

3,450

3,800

32,306

39,906

 

سایر هزینه ها (دانشجویان بین المللی) :

 

ویزا : 100 – 20 رینگت (بستگی به کشور مبدا دارد)

پاسپورت دانشجویی : 60 رینگت / برای هر درخواست

پاسپورت Social : 90 رینگت / برای هر درخواست

پاسپورت ویژه : 100 رینگت (اگر درخواست تمدید پاسپورت دانشجویی دیر صورت گیرد)

سفر بدون ویزا : 500 رینگت (برای دانشجویانی که بدون ویزا وارد کشور می شوند)

personal bond: 2000 – 200 رینگت (بستگی به کشور مقصد دارد)

سرویس اتوبوس کمپ : 15 رینگت در هر ماه

بیمه سلامتی : 326.60 رینگت سالیانه (در مدت زمان های معین تغییر می کند)

طرح سلامت پزشکی UPM  برای همسر و فرزندان : 50 رینگت برای هر شخص

 

      1.       همسر (شوهر / زن) دانشجوی تحصیلات تکمیلی باشد .

      2.       فرزندان (فرزندان دانشجویان تحصیلات تکمیلی زیر 18 سال)

      3.       این طرح برای افراد ذکر شده درزیر قابل استفاده نمی باشد :

       -        معوق گذاشتن تحصیلات به طور موقت

       -          قبول نشدن در آزمون پایان ترم

       -          مرخصی گرفتن

 

چکاپ پزشکی : 200 رینگت

 

 

 

 

 
لينك صفحات مرتبط با موضوع دانشگاه  UPM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD اخذ پذیرش از دانشگاه یو پی ام را تضمین می کند

هزینه مقاطع ارشد و دکترا دانشگاه UPM

 

مقطع کارشناسی ارشد (واحد درسی):

 

دانشکده

ترم اول

ترم دوم و ترم های بعدی

هزینه اضافی

هزینه تحصیل برای حداکثر 2 سال

هزینه تحصیل برای حداکثر 3 سال

دانشکده کشاورزی

2,206

1,950

700

36,056

39,956

دانشکده کامپیوتر علم و اطلاعات تکنولوژی

2,206

1,950

400

24,056

27,956

دانشکده طراحی و معماری

2,206

1,950

350

29,756 -30,806

33,656 – 34,706

دانشکده مهندسی

2,206

1,950

350

22,056

25,956

دانشکده محيط زيست

2,356

2,050

400

24,056

28,606

دانشکده علوم

2,206

1,950

400

24,056

27,956

دانشکده علوم غذایی و فناوری

2,206

1,950

500

28,556 - 29,056

32,456 – 32,956

دانشکده اقتصاد و مدیریت

2,206

1,950

400

24,056

27,956

دانشکده آموزش و پرورش مطالعات

2,206

1,950

350

22,056 - 24,856

25,956 – 28,756

دانشکده ارتباطات و زبان های مدرن

2,206

1,950

300

20,056

23,956

دانشکده پزشکی و علوم بهداشتی

5,650

14,450

5,400

14,700

80,800

 

 

دانشکده

ترم اول

ترم دوم و سوم

ترم چهارم

ترم پنجم و سمینارهای بعدی

هزینه تحصیل برای حداکثر 3 سال

دانشکده دامپزشکی و پزشکی

6,506

4,250

3,750

4,000

18,756

 

 

دانشکده

ترم اول

ترم دوم و سوم

ترم چهارم

ترم پنجم و سمینارهای بعدی

هزینه تحصیل برای حداکثر 2 سال

هزینه تحصیل برای حداکثر 3 سال

دانشکده پزشکی

7,006

4,100

3,600

4,350

18,806

27,506

دانشکده علوم پایه

6,506

4,250

3,750

4,000

18,756

26,756

دانشکده علوم اجتماعی

5,756

3,850

3,350

3,600

16,806

24,006

 

مقطع دکترا:

 

دانشکده

ترم اول

ترم دوم و سوم و چهارم

ترم پنجم و ششم

ترم هفتم و سمینارهای بعدی

هزینه تحصیل برای حداکثر 4 سال

هزینه تحصیل برای حداکثر 5 سال

دانشکده پزشکی

8,768.50

5,562.50

5,000

5,500

46,456

57,456

دانشکده علوم پایه

7,118.50

5,162.50

4,600

5,100

42,006

52,206

دانشکده علوم اجتماعی

5,768.50

4,012.50

3,450

3,800

32,306

39,906

 

سایر هزینه ها (دانشجویان بین المللی) :

 

ویزا : 100 – 20 رینگت (بستگی به کشور مبدا دارد)

پاسپورت دانشجویی : 60 رینگت / برای هر درخواست

پاسپورت Social : 90 رینگت / برای هر درخواست

پاسپورت ویژه : 100 رینگت (اگر درخواست تمدید پاسپورت دانشجویی دیر صورت گیرد)

سفر بدون ویزا : 500 رینگت (برای دانشجویانی که بدون ویزا وارد کشور می شوند)

personal bond: 2000 – 200 رینگت (بستگی به کشور مقصد دارد)

سرویس اتوبوس کمپ : 15 رینگت در هر ماه

بیمه سلامتی : 326.60 رینگت سالیانه (در مدت زمان های معین تغییر می کند)

طرح سلامت پزشکی UPM  برای همسر و فرزندان : 50 رینگت برای هر شخص

 

      1.       همسر (شوهر / زن) دانشجوی تحصیلات تکمیلی باشد .

      2.       فرزندان (فرزندان دانشجویان تحصیلات تکمیلی زیر 18 سال)

      3.       این طرح برای افراد ذکر شده درزیر قابل استفاده نمی باشد :

       -        معوق گذاشتن تحصیلات به طور موقت

       -          قبول نشدن در آزمون پایان ترم

       -          مرخصی گرفتن

 

چکاپ پزشکی : 200 رینگت

 

 

 

 

 
لينك صفحات مرتبط با موضوع دانشگاه  UPM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies