پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

دانشگاه IIUM صرفاً در مقاطع  كارشناسي ارشد و  دكترا مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

 
 

ليست هزينه ارشد دانشگاه IIUM

هر ترم تحصیلی

دانشکده

شهریه

واحد درسی

تحقیق

Laws

 2,720

 1,000

Economics & Management Sciences

 1,950

 900

Islamic Revealed knowledge & Human Sciences

 1,950

 900

Infoation & Communication Technology

 2550

 1,250

Engineering

 3,300

 1,600

Architecture & Environmental Design

 3,450

 1,700

Science

 3,300

 1,600

Medicine

 9,900

 5,350

Phaacy

 3,300

 1,600

Nursing

 9,900

 5,350

Allied health Science

 3,300

 1,600

Education

 1,950

 900

Islamic Thought & Civilization

 1,950

 900

Islamic Banking & Finance (IIIBF)

 9,375

-

 

ليست هزينه دکترا دانشگاه IIUM

هر ترم تحصیلی

دانشکده

شهریه

واحد درسی

تحقیق

Laws

 4,000

 2,000

Economics & Management Sciences

 3,450

 1,800

Islamic Revealed knowledge & Human Sciences

 3,450

 1,800

Infoation & Communication Technology

 3,750

 2,000

Engineering

 6,000

 3,200

Architecture & Environmental Design

6,450

 3,350

Science

 6,000

 3,200

Medicine

 18,000

 10,700

Phaacy

 6000

 3,200

Nursing

 18,000

 10,700

Allied health Science

 6,000

 3,200

Education

 3,450

 1,800

Islamic Thought & Civilization

 3,450

 1,800

Islamic Banking & Finance (IIIBF)

-

 4,500

 

دیگر هزینه ها

 

 

هزینه های قابل برگشت

دانشکده

هزینه

فعالیتهای مشترک درسی

25

حمل و نقل

50

آزمون (واحد درسی)

25

کتابخانه

100

امکانات پزشکی

15

صندوق رفاه دانشجویی

2.50

بیمه

2.50

کامپیوتر

75

جمع کل

295

 

هزینه های ورودی

دانشکده

هزینه

آشنایی

120

ثبت نام

30

صدور کارت دانشجویی

60

تست تعیین سطح عربی و زبان انگلیسی

200

صدور دانش نامه تحصیلی

100

چک آپ پزشکی

75

جمع کل

585

 

 
 
 
 

 

 

 

دانشگاه IIUM صرفاً در مقاطع  كارشناسي ارشد و  دكترا مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

 
 

ليست هزينه ارشد دانشگاه IIUM

هر ترم تحصیلی

دانشکده

شهریه

واحد درسی

تحقیق

Laws

 2,720

 1,000

Economics & Management Sciences

 1,950

 900

Islamic Revealed knowledge & Human Sciences

 1,950

 900

Infoation & Communication Technology

 2550

 1,250

Engineering

 3,300

 1,600

Architecture & Environmental Design

 3,450

 1,700

Science

 3,300

 1,600

Medicine

 9,900

 5,350

Phaacy

 3,300

 1,600

Nursing

 9,900

 5,350

Allied health Science

 3,300

 1,600

Education

 1,950

 900

Islamic Thought & Civilization

 1,950

 900

Islamic Banking & Finance (IIIBF)

 9,375

-

 

ليست هزينه دکترا دانشگاه IIUM

هر ترم تحصیلی

دانشکده

شهریه

واحد درسی

تحقیق

Laws

 4,000

 2,000

Economics & Management Sciences

 3,450

 1,800

Islamic Revealed knowledge & Human Sciences

 3,450

 1,800

Infoation & Communication Technology

 3,750

 2,000

Engineering

 6,000

 3,200

Architecture & Environmental Design

6,450

 3,350

Science

 6,000

 3,200

Medicine

 18,000

 10,700

Phaacy

 6000

 3,200

Nursing

 18,000

 10,700

Allied health Science

 6,000

 3,200

Education

 3,450

 1,800

Islamic Thought & Civilization

 3,450

 1,800

Islamic Banking & Finance (IIIBF)

-

 4,500

 

دیگر هزینه ها

 

 

هزینه های قابل برگشت

دانشکده

هزینه

فعالیتهای مشترک درسی

25

حمل و نقل

50

آزمون (واحد درسی)

25

کتابخانه

100

امکانات پزشکی

15

صندوق رفاه دانشجویی

2.50

بیمه

2.50

کامپیوتر

75

جمع کل

295

 

هزینه های ورودی

دانشکده

هزینه

آشنایی

120

ثبت نام

30

صدور کارت دانشجویی

60

تست تعیین سطح عربی و زبان انگلیسی

200

صدور دانش نامه تحصیلی

100

چک آپ پزشکی

75

جمع کل

585

 

 
 
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies