پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ليست رشته و شهریه دانشگاهSEGI
Engineering and Technology
(دانشکده مهندسی و تکنولوژی) 
مدرک صادره
شهريه كل تحصيل (رینگت)
طول دوره
رشته
Program
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32400
2 سال
فوق دیپلم عمران
Diploma in Civil Engineering
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32400
2 سال
فوق دیپلم مکانیک
Diploma in Mechanical
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32400
2 سال
فوق دیپلم شیمی
Diploma in Chemical
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32400
2 سال
فوق دیپلم برق و الکترونیک
Diploma in Electrical & Electronics Engineering
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32400
2 سال
فوق دیپلم ساختمان
Diploma in Construction Management
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
26400
2 سال
فوق دیپلم فن آوری اطلاعات
Diploma in Information Technology
UNIVERSITY OF SUNDERLAND, UK
55150
3 سال
کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک
-B.Eng Electrical & Electronics Engineering
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
61210
4 سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
B.Eng Mechanical Engineering
UNIVERSITY OF SUNDERLAND, UK
55150
3 سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
B.Eng Mechanical Engineering
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
37400
3 سال
کارشناسی فن آوری اطلاعات
Bachelor of Information Technology
UNIVERSITY OF SUNDERLAND, UK
44300
3 سال
کارشناسی فن آوری اطلاعات
Bachelor of Information Technology
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
23400
2 سال
کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات
Master of Information Technology
Built Environment
(دانشکده عمران و محیط زیست)
مدرک صادره
شهريه كل تحصيل (دلار )
طول دوره
رشته
Program
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32400
2 سال
فوق دیپلم عمران
Diplomain Civil Engineering
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
26000
2 سال
فوق دیپلم ساختمان
Diplomain Construction Management
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
65800
4 سال
کارشناسی مهندسی عمران
B.Eng) Hons) Civil Engineering
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
35400
3 سال
کارشناسی مدیریت ساختمان
B.Sc.) Hons) Construction Management
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
37400
3 سال
کارشناسی تکنولوژی محیطی
Bachelorof Environmental Technology
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
24800
یک سال و چهار ماه
کارشناسی ارشد  مدیریت و تکنولوژی محیط زیست
Master ofEnvironmental  Management Technology
Creative Design and Technology
(دانشکده هنرهای خلاق و طراحی)
مدرک صادره
شهريه كل تحصيل (دلار )
طول دوره
رشته
Program
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32000
2 سال
فوق دیپلم تبلیغات
Diploma in Advertising
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32000
2 سال
فوق دیپلم گرافیک
Diploma in  Graphic
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32000
2 سال
فوق دیپلم طراحی داخلی
Diploma in Interior Design
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
33000
2 سال
فوق دیپلم ویدئو و انیمیشن
Diploma in Video & Animation
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
33000
2 سال
فوق دیپلم چندرسانه ای خلاق
Diploma in Creative Multimedia
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
25000
2 سال
فوق دیپلم ارتباطات
Diploma in Mass Diploma in Mass Communication
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
41000
3 سال
کارشناسی ارتباطات
Bachelor of Mass Communication
School OF Hospitality Management
(دانشکده مدیریت هتلداری و توریسم)
مدرک صادره
شهريه كل تحصيل (دلار )
طول دوره
رشته
Program
UNIVERSITY OF SUNDERLAND, UK
53500
3 سال
کارشناسی مدیریت گردشگری و هتلداری
B.Sc (Hons) Intl Tourism & Hospitality Management
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
36900
3 سال
کارشناسی مدیریت هتلداری
BA) HONS) Hospitality Management
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
29400
2 سال
فوق دیپلم مدیریت گردشگری
Diploma in TourismManagement
Faculty Of business , Accounting And Management
(دانشكده کسب و کار - حسابداری و مدیریت)
مدرک صادره
شهريه كل تحصيل (دلار )
طول دوره
رشته
Program
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
25000
2 سال
فوق دیپلم مدیریت کسب و کار
Diploma in Business Administration
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
25000
2 سال
فوق دیپلم حسابداری
Diploma in Accounting
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
25000
2 سال
فوق دیپلم بازاریابی
Diploma in Marketing
UNIVERSITY OF SUNDERLAND, UK
41000
3 سال
کارشناسی مدیریت کسب و کار
Bachelor of Business Management (Hons(
UNIVERSITY OF SUNDERLAND, UK
41000
3 سال
کارشناسی حسابداری و مالی
BA (Hons) Accounting and Finance
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
40000
3 سال
کارشناسی حسابداری
Bachelor of Accounting (Hons(
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
35000
3 سال
کارشناسی مدیریت و کسب و کار گرایش عمومی
Bachelor of Business & Management (Hons(
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
35000
3 سال
کارشناسی مدیریت و کسب و کار گرایش مالی
Bachelor of Business & Management (Hons(
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
35000
3 سال
کارشناسی مدیریت و کسب و کار گرایش مدیریت زنجیره تامین
Bachelor of Business & Management (Hons(
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
35000
3 سال
کارشناسی مدیریت و کسب و کار گرایش بازاریابی
Bachelor of Business & Management (Hons(
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
35000
3 سال
کارشناسی مدیریت و کسب و کار گرایش مدیریت منابع انسانی
Bachelor of Business & Management (Hons(
 
تحصیلات تکمیلی و DBA
مدرک صادره
شهريه كل تحصيل (دلار )
طول دوره
رشته
Program
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
44400
3 سال
دکترا مدیریت کسب و کار
Doctor of Business Administration DBA
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
24400
2 سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
Master of Business Administration MBA
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
24400
2 سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار تجارت جهانی
Masterof Business Administration (Global Business)
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
24400
2 سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
مدیریت عمومی
Masterof Business Administration (General Management(
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
24400
2 سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار کارآفرینی
Masterof Business Administration (Entrepreneurship(
University of Southern Queensland (USQ), Australia
40140
2 سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
Master of Busines Master of Business Administration MBA
University of Sunderland, UK
31000
2 سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
Master of Business Administration MBA
 

 

 

 

ليست رشته و شهریه دانشگاهSEGI
Engineering and Technology
(دانشکده مهندسی و تکنولوژی) 
مدرک صادره
شهريه كل تحصيل (رینگت)
طول دوره
رشته
Program
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32400
2 سال
فوق دیپلم عمران
Diploma in Civil Engineering
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32400
2 سال
فوق دیپلم مکانیک
Diploma in Mechanical
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32400
2 سال
فوق دیپلم شیمی
Diploma in Chemical
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32400
2 سال
فوق دیپلم برق و الکترونیک
Diploma in Electrical & Electronics Engineering
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32400
2 سال
فوق دیپلم ساختمان
Diploma in Construction Management
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
26400
2 سال
فوق دیپلم فن آوری اطلاعات
Diploma in Information Technology
UNIVERSITY OF SUNDERLAND, UK
55150
3 سال
کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک
-B.Eng Electrical & Electronics Engineering
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
61210
4 سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
B.Eng Mechanical Engineering
UNIVERSITY OF SUNDERLAND, UK
55150
3 سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
B.Eng Mechanical Engineering
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
37400
3 سال
کارشناسی فن آوری اطلاعات
Bachelor of Information Technology
UNIVERSITY OF SUNDERLAND, UK
44300
3 سال
کارشناسی فن آوری اطلاعات
Bachelor of Information Technology
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
23400
2 سال
کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات
Master of Information Technology
Built Environment
(دانشکده عمران و محیط زیست)
مدرک صادره
شهريه كل تحصيل (دلار )
طول دوره
رشته
Program
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32400
2 سال
فوق دیپلم عمران
Diplomain Civil Engineering
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
26000
2 سال
فوق دیپلم ساختمان
Diplomain Construction Management
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
65800
4 سال
کارشناسی مهندسی عمران
B.Eng) Hons) Civil Engineering
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
35400
3 سال
کارشناسی مدیریت ساختمان
B.Sc.) Hons) Construction Management
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
37400
3 سال
کارشناسی تکنولوژی محیطی
Bachelorof Environmental Technology
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
24800
یک سال و چهار ماه
کارشناسی ارشد  مدیریت و تکنولوژی محیط زیست
Master ofEnvironmental  Management Technology
Creative Design and Technology
(دانشکده هنرهای خلاق و طراحی)
مدرک صادره
شهريه كل تحصيل (دلار )
طول دوره
رشته
Program
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32000
2 سال
فوق دیپلم تبلیغات
Diploma in Advertising
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32000
2 سال
فوق دیپلم گرافیک
Diploma in  Graphic
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32000
2 سال
فوق دیپلم طراحی داخلی
Diploma in Interior Design
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
33000
2 سال
فوق دیپلم ویدئو و انیمیشن
Diploma in Video & Animation
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
33000
2 سال
فوق دیپلم چندرسانه ای خلاق
Diploma in Creative Multimedia
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
25000
2 سال
فوق دیپلم ارتباطات
Diploma in Mass Diploma in Mass Communication
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
41000
3 سال
کارشناسی ارتباطات
Bachelor of Mass Communication
School OF Hospitality Management
(دانشکده مدیریت هتلداری و توریسم)
مدرک صادره
شهريه كل تحصيل (دلار )
طول دوره
رشته
Program
UNIVERSITY OF SUNDERLAND, UK
53500
3 سال
کارشناسی مدیریت گردشگری و هتلداری
B.Sc (Hons) Intl Tourism & Hospitality Management
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
36900
3 سال
کارشناسی مدیریت هتلداری
BA) HONS) Hospitality Management
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
29400
2 سال
فوق دیپلم مدیریت گردشگری
Diploma in TourismManagement
Faculty Of business , Accounting And Management
(دانشكده کسب و کار - حسابداری و مدیریت)
مدرک صادره
شهريه كل تحصيل (دلار )
طول دوره
رشته
Program
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
25000
2 سال
فوق دیپلم مدیریت کسب و کار
Diploma in Business Administration
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
25000
2 سال
فوق دیپلم حسابداری
Diploma in Accounting
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
25000
2 سال
فوق دیپلم بازاریابی
Diploma in Marketing
UNIVERSITY OF SUNDERLAND, UK
41000
3 سال
کارشناسی مدیریت کسب و کار
Bachelor of Business Management (Hons(
UNIVERSITY OF SUNDERLAND, UK
41000
3 سال
کارشناسی حسابداری و مالی
BA (Hons) Accounting and Finance
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
40000
3 سال
کارشناسی حسابداری
Bachelor of Accounting (Hons(
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
35000
3 سال
کارشناسی مدیریت و کسب و کار گرایش عمومی
Bachelor of Business & Management (Hons(
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
35000
3 سال
کارشناسی مدیریت و کسب و کار گرایش مالی
Bachelor of Business & Management (Hons(
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
35000
3 سال
کارشناسی مدیریت و کسب و کار گرایش مدیریت زنجیره تامین
Bachelor of Business & Management (Hons(
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
35000
3 سال
کارشناسی مدیریت و کسب و کار گرایش بازاریابی
Bachelor of Business & Management (Hons(
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
35000
3 سال
کارشناسی مدیریت و کسب و کار گرایش مدیریت منابع انسانی
Bachelor of Business & Management (Hons(
 
تحصیلات تکمیلی و DBA
مدرک صادره
شهريه كل تحصيل (دلار )
طول دوره
رشته
Program
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
44400
3 سال
دکترا مدیریت کسب و کار
Doctor of Business Administration DBA
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
24400
2 سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
Master of Business Administration MBA
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
24400
2 سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار تجارت جهانی
Masterof Business Administration (Global Business)
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
24400
2 سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
مدیریت عمومی
Masterof Business Administration (General Management(
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
24400
2 سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار کارآفرینی
Masterof Business Administration (Entrepreneurship(
University of Southern Queensland (USQ), Australia
40140
2 سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
Master of Busines Master of Business Administration MBA
University of Sunderland, UK
31000
2 سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
Master of Business Administration MBA
 

 

 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies