گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

راهکارهای افزایش اعتماد به نفس روان

 
تا به حال شده که در پذیرش تعریف و تمجید دیگران از خودتان بامشکل روبه رو شوید؟ در درون خود احساس خلأ و پوچی کنید؟ دچار نوعی هراس اجتماعی شوید و از رفتن در میان جمع بترسید؟ یا خودتان را مورد انتقاد و سرزنش قرار دهید؟اگر به یکی از این حالت ها دچار شده اید، بدانید که اعتماد به نفس شما بسیار پایین است و اینکه خود را باور ندارید.
اعتماد به نفس یک ضرورت حیاتی و مطلق برای هر فرد است که ازاعتقاد و باوری که فرد نسبت به خود دارد نشان می گیرد و به بیان دیگر اعتماد به نفس، قبول داشتن و تکیه بر توانایی و استعدادهاست. برخلاف تصور عامه اعتماد به نفس در درون هر فرد تولید می شود نه از محیط جهان خارج. روان شناسان برای افزایش وتقویت اعتماد به نفس راهکارهایی را پیشنهاد داده اند که در زیر آنها را بیان میکنیم:
1) عشق ورزی به خود: مهم ترین شرط تحقق اعتماد به نفس خودشیفتگی و عشق ورزی به خود است به عبارتی دیگر بدبینی و داشتن تصویر منفی از خود مهم ترین مانع از عشق ورزی به خود است. البته باید توجه داشت که خودشیفتگی در اینجا به معنی خودپرستی نیست. چون که فرد خودپرست تنها به خود و نیازهایش اهمیت می دهد و ارزشی برای دیگران قایل نیست اما فرد خودشیفته هم به خود و هم به دیگران عشق می ورزد.
2) تفکر مثبت: هیچ چیز به اندازه تکرار، تلقین و به کار بردن عبارت های مثبت و تاکیدی نمی تواند ضمیر ناخودآگاه فرد را تحت تاثیر قرار دهد. سعی کنید عبارات تاکیدی که دارای انرژی زیادی هستند را به کار ببرید، به عنوان مثال باخود تکرار کنید: «اعتماد به نفس من عالی است».
3) مراقبت از سلامتی: فکر سالم در بدن سالم است. مراقب بدن خودباشید و از آن به خوبی نگهداری کنید. رژیم غذایی مناسبی داشته باشید و از پرخوری،کم خوری، سریع غذا خوردن، کم خوابی و پرخوابی بپرهیزید.
4) توجه به ظاهر خود: افرادی که به وضعیت ظاهری خود می رسند ولباس های مرتب و مناسب بر تن می کنند، احساس شایستگی نسبت به خود دارند. فردی که حس شایستگی ندارد، اهمیتی هم به آراستگی ظاهر خود نمی دهد. به خاطر داشته باشید که شماخیلی زود می توانید یک منبع جاذبه باشید اگر ظاهر مثبت و برازنده ای داشته باشند.
5) تبسم: اولین نماد درونی اعتماد به نفس، رضایت خاطر است. افراد دارای اعتماد به نفس بالا، با لبخند می توانند رضایت خاطر درونی خود را نشان دهند.
6) تنفس عمیق: هنگامی که شما دم یا بازدم عمیقی دارید، اکسیژن بیشتری به مغز خود می رسانید که این باعث کارایی بیشتر مغز به همراه تدبیر و خلاقیت می شود. تجربه ثابت کرده که افراد افسرده، کم روحیه و فاقد اعتماد به نفس، تنفس سطحی دارند.
7) ورزش: به دست آوردن اعتماد به نفس نیازمند تسلط بر خود است ویکی از ضروریات تسلط بر جسم از طریق ورزش های جسمانی است. اغلب ورزش های جسمی باکاهش انرژی مقابله می کند و کاهش انرژی منجر به ضعف روحی می شود.
8) راسخ بودن: فردی که از اعتماد به نفس بالایی برخوردار است،نیازی به تایید نظر دیگران ندارد. کسانی که می خواهند همه از آنها راضی باشند،در واقع از خود رضایت ندارند، بنابراین آن را در بیرون از خود می جویند.
9) تشویق خود: هر وقت کار خوبی انجام دادید، خود را مورد تشویق و تحسین قرار دهید و به خود آفرین بگویید. حتی اگر این کار، پختن غذا یا شستن ماشینتان باشد.
10) مطالعه کتاب: یکی دیگر از راه های تقویت اعتماد به نفس،مطالعه کتاب های سودمند و الهام بخش است؛ چراکه احساس معاشرت با افراد موفق را القامی کند. وقتی با افراد موفق نشست و برخواست می کنید، در حقیقت اعتماد به نفس در شمابه وجود می آید.
11) احترام به خود: افرادی که از اعتماد به نفس کافی برخوردارنیستند، محتاج مورد احترام قرار گرفتن از طرف دیگران هستند، حال آنکه افراد خودباوربه خودشان احترام می گذارند. حرمت به خود، موجب جلب احترام دیگران می شود.
12) توکل به خدا: از آنجا که توکل به خدا می تواند بسیاری ازترس ها را نابود کند، بنابراین در جهت افزایش اعتماد به نفس مثمرثمر خواهد بود. هرچقدر ارتباط با خدا محدودتر باشد، ترس و اضطراب بیشتری بر شما چهره می شود. ارتباط با خدا به شما نیرو و توان می دهد.
 
 
منبع : روزنامه شرق ( www.sharghnewspaper.com )
زهرا خالقی صفا
 
 
 

 

 

 

 

راهکارهای افزایش اعتماد به نفس روان

 
تا به حال شده که در پذیرش تعریف و تمجید دیگران از خودتان بامشکل روبه رو شوید؟ در درون خود احساس خلأ و پوچی کنید؟ دچار نوعی هراس اجتماعی شوید و از رفتن در میان جمع بترسید؟ یا خودتان را مورد انتقاد و سرزنش قرار دهید؟اگر به یکی از این حالت ها دچار شده اید، بدانید که اعتماد به نفس شما بسیار پایین است و اینکه خود را باور ندارید.
اعتماد به نفس یک ضرورت حیاتی و مطلق برای هر فرد است که ازاعتقاد و باوری که فرد نسبت به خود دارد نشان می گیرد و به بیان دیگر اعتماد به نفس، قبول داشتن و تکیه بر توانایی و استعدادهاست. برخلاف تصور عامه اعتماد به نفس در درون هر فرد تولید می شود نه از محیط جهان خارج. روان شناسان برای افزایش وتقویت اعتماد به نفس راهکارهایی را پیشنهاد داده اند که در زیر آنها را بیان میکنیم:
1) عشق ورزی به خود: مهم ترین شرط تحقق اعتماد به نفس خودشیفتگی و عشق ورزی به خود است به عبارتی دیگر بدبینی و داشتن تصویر منفی از خود مهم ترین مانع از عشق ورزی به خود است. البته باید توجه داشت که خودشیفتگی در اینجا به معنی خودپرستی نیست. چون که فرد خودپرست تنها به خود و نیازهایش اهمیت می دهد و ارزشی برای دیگران قایل نیست اما فرد خودشیفته هم به خود و هم به دیگران عشق می ورزد.
2) تفکر مثبت: هیچ چیز به اندازه تکرار، تلقین و به کار بردن عبارت های مثبت و تاکیدی نمی تواند ضمیر ناخودآگاه فرد را تحت تاثیر قرار دهد. سعی کنید عبارات تاکیدی که دارای انرژی زیادی هستند را به کار ببرید، به عنوان مثال باخود تکرار کنید: «اعتماد به نفس من عالی است».
3) مراقبت از سلامتی: فکر سالم در بدن سالم است. مراقب بدن خودباشید و از آن به خوبی نگهداری کنید. رژیم غذایی مناسبی داشته باشید و از پرخوری،کم خوری، سریع غذا خوردن، کم خوابی و پرخوابی بپرهیزید.
4) توجه به ظاهر خود: افرادی که به وضعیت ظاهری خود می رسند ولباس های مرتب و مناسب بر تن می کنند، احساس شایستگی نسبت به خود دارند. فردی که حس شایستگی ندارد، اهمیتی هم به آراستگی ظاهر خود نمی دهد. به خاطر داشته باشید که شماخیلی زود می توانید یک منبع جاذبه باشید اگر ظاهر مثبت و برازنده ای داشته باشند.
5) تبسم: اولین نماد درونی اعتماد به نفس، رضایت خاطر است. افراد دارای اعتماد به نفس بالا، با لبخند می توانند رضایت خاطر درونی خود را نشان دهند.
6) تنفس عمیق: هنگامی که شما دم یا بازدم عمیقی دارید، اکسیژن بیشتری به مغز خود می رسانید که این باعث کارایی بیشتر مغز به همراه تدبیر و خلاقیت می شود. تجربه ثابت کرده که افراد افسرده، کم روحیه و فاقد اعتماد به نفس، تنفس سطحی دارند.
7) ورزش: به دست آوردن اعتماد به نفس نیازمند تسلط بر خود است ویکی از ضروریات تسلط بر جسم از طریق ورزش های جسمانی است. اغلب ورزش های جسمی باکاهش انرژی مقابله می کند و کاهش انرژی منجر به ضعف روحی می شود.
8) راسخ بودن: فردی که از اعتماد به نفس بالایی برخوردار است،نیازی به تایید نظر دیگران ندارد. کسانی که می خواهند همه از آنها راضی باشند،در واقع از خود رضایت ندارند، بنابراین آن را در بیرون از خود می جویند.
9) تشویق خود: هر وقت کار خوبی انجام دادید، خود را مورد تشویق و تحسین قرار دهید و به خود آفرین بگویید. حتی اگر این کار، پختن غذا یا شستن ماشینتان باشد.
10) مطالعه کتاب: یکی دیگر از راه های تقویت اعتماد به نفس،مطالعه کتاب های سودمند و الهام بخش است؛ چراکه احساس معاشرت با افراد موفق را القامی کند. وقتی با افراد موفق نشست و برخواست می کنید، در حقیقت اعتماد به نفس در شمابه وجود می آید.
11) احترام به خود: افرادی که از اعتماد به نفس کافی برخوردارنیستند، محتاج مورد احترام قرار گرفتن از طرف دیگران هستند، حال آنکه افراد خودباوربه خودشان احترام می گذارند. حرمت به خود، موجب جلب احترام دیگران می شود.
12) توکل به خدا: از آنجا که توکل به خدا می تواند بسیاری ازترس ها را نابود کند، بنابراین در جهت افزایش اعتماد به نفس مثمرثمر خواهد بود. هرچقدر ارتباط با خدا محدودتر باشد، ترس و اضطراب بیشتری بر شما چهره می شود. ارتباط با خدا به شما نیرو و توان می دهد.
 
 
منبع : روزنامه شرق ( www.sharghnewspaper.com )
زهرا خالقی صفا
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.