گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

مفهوم زمان در جهان!

 

بسیاری از مردم بی آن که از کیفیت و کمیت زمان اطلاع دقیق داشته باشند روزگار می گذرانند حتی دانشمندان هم در تک بعدی یا چند بعدی بودن زمان مشکوک اند.اما آیا زمان براستی وجود دارد؟
آنچه ما بر روی کره زمین بعنوان روز و شب،ساعت،سال،ماه و... داریم در واقع خارج ار منظومه شمسی معنا ندارد.در واقع زمان در خارج از این مکان معنا نمی یابد و نمی توان برای آن کمیتی تعیین کرد ولی چرا؟
ما زمان را با روز که حاصل چرخش زمین به دور خود است(حرکت وضعی) و سال را با چرخش زمین به دور خورشید(حرکت انتقالی) محاسبه می کنیم.حال اگر در جایی نه روز باشد،نه شب و همواره زمان ثابت [منظور از زمان ثابت یعنی اینکه همواره شب یا روز ]باشد چگونه می توان برای آن کمیتی تعیین کرد.
درک این موضوع در ابتدا کمی دشوار می رسد اما اگر تصوری دقیق از این موضوع بتوان  داشت مفهوم آن به آسانی روشن خواهد بود.
همین عامل باعث شده است تا تلکسوب فضایی هابل بتواند از چگونگی پیدایش زمین در ۱۳ میلیارد سال پیش عکس بگیرد یعنی این عکس متعلق به رخدادی است که در ۱۳ میلیارد سال پیش رخ داده است.
برای درک بهتر این موضوع باید گفت:زمانیکه ما در هنگام شب به ستاره ای نگاه می کنیم نباید مطمئن باشیم که ستاره را در حال حاضر می بینیم و در واقع آن ستاره ای که می بینیم حالتی است که آن ستاره چند صد سال و چندین سال و یا چند ساعت پیش داشته است چرا که نور آن ستاره چند زمانی طول می کشد تا به دید ناظر ما برسد.یعنی حتی ممکن است زمانیکه ما به ستاره ای نگاه می کنیم در همان لحظه ای که ستاره را می بینیم ستاره متلاشی شو د و لی ما چند ساعت دیگر متلاشی شدن آن را خواهیم دید.
عده ای با توجه به نظریه ی نسبیت اینیشتین اقدام به پرداخت نظریه هایی از قبیل سفر در زمانTime Travel نموده و شاخ و برگی بدان داده اند و بسیاری از دانشمندان امروزه نیز در دانشگاههای بزرگ و سازمان هایی فضایی جهان بالاخص در آمریکا  بر سر این موضوع در حال تحقیق و جستجو اند و هر از چند گاهی مقالاتی در نشریات علمی معتبر جهان در این موارد منتشر می سازند.
درک عدم وجود معنا برای زمان خارج از این فضای محبوسی که بشر را در خود دارد وقت بسیاری از دانشمندان را گرفته ولی نظریاتی چنین و نظریاتی از قبیل نظریات کوانتومی موجب شده تا علم بشر به سرعت بتواند در این موارد پیشرفت داشته باشد.
 
 
نویسنده : مجتبی تعطف طولی
 
 
 

 

 

 

مفهوم زمان در جهان!

 

بسیاری از مردم بی آن که از کیفیت و کمیت زمان اطلاع دقیق داشته باشند روزگار می گذرانند حتی دانشمندان هم در تک بعدی یا چند بعدی بودن زمان مشکوک اند.اما آیا زمان براستی وجود دارد؟
آنچه ما بر روی کره زمین بعنوان روز و شب،ساعت،سال،ماه و... داریم در واقع خارج ار منظومه شمسی معنا ندارد.در واقع زمان در خارج از این مکان معنا نمی یابد و نمی توان برای آن کمیتی تعیین کرد ولی چرا؟
ما زمان را با روز که حاصل چرخش زمین به دور خود است(حرکت وضعی) و سال را با چرخش زمین به دور خورشید(حرکت انتقالی) محاسبه می کنیم.حال اگر در جایی نه روز باشد،نه شب و همواره زمان ثابت [منظور از زمان ثابت یعنی اینکه همواره شب یا روز ]باشد چگونه می توان برای آن کمیتی تعیین کرد.
درک این موضوع در ابتدا کمی دشوار می رسد اما اگر تصوری دقیق از این موضوع بتوان  داشت مفهوم آن به آسانی روشن خواهد بود.
همین عامل باعث شده است تا تلکسوب فضایی هابل بتواند از چگونگی پیدایش زمین در ۱۳ میلیارد سال پیش عکس بگیرد یعنی این عکس متعلق به رخدادی است که در ۱۳ میلیارد سال پیش رخ داده است.
برای درک بهتر این موضوع باید گفت:زمانیکه ما در هنگام شب به ستاره ای نگاه می کنیم نباید مطمئن باشیم که ستاره را در حال حاضر می بینیم و در واقع آن ستاره ای که می بینیم حالتی است که آن ستاره چند صد سال و چندین سال و یا چند ساعت پیش داشته است چرا که نور آن ستاره چند زمانی طول می کشد تا به دید ناظر ما برسد.یعنی حتی ممکن است زمانیکه ما به ستاره ای نگاه می کنیم در همان لحظه ای که ستاره را می بینیم ستاره متلاشی شو د و لی ما چند ساعت دیگر متلاشی شدن آن را خواهیم دید.
عده ای با توجه به نظریه ی نسبیت اینیشتین اقدام به پرداخت نظریه هایی از قبیل سفر در زمانTime Travel نموده و شاخ و برگی بدان داده اند و بسیاری از دانشمندان امروزه نیز در دانشگاههای بزرگ و سازمان هایی فضایی جهان بالاخص در آمریکا  بر سر این موضوع در حال تحقیق و جستجو اند و هر از چند گاهی مقالاتی در نشریات علمی معتبر جهان در این موارد منتشر می سازند.
درک عدم وجود معنا برای زمان خارج از این فضای محبوسی که بشر را در خود دارد وقت بسیاری از دانشمندان را گرفته ولی نظریاتی چنین و نظریاتی از قبیل نظریات کوانتومی موجب شده تا علم بشر به سرعت بتواند در این موارد پیشرفت داشته باشد.
 
 
نویسنده : مجتبی تعطف طولی
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.