گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
توليد بافت‌هاي مصنوعي زنده با چكاندن يك قطره
 
 
محققان در حال تلاش براي توليد بافت مصنوعي زنده با استفاده از نوعي چاپگر جوهرافشان هستند.
 اين كار در مراحل ابتدايي قرار دارد؛ اما با پيشرفت تكنولوژي مي توان در آينده نمونه‌هاي بيولوژيكي آن را توليد و براي آزمايش داروهاي جديد استفاده كرد.
 پروفسور "يورگن بروگر" سرپرست تيم تحقيقاتي مركز EPFL تأكيد مي‌كند كه هنوز بافت مصنوعي زنده توليد نشده است و محققان همچنان در حال كار بر روي تكنيك توليد ساختارهاي زنده مصنوعي مشابه بافت هاي انساني با قابليت رشد سلولي هستند.
 اين تحقيق، ضمن ارتقاي روش‌هاي كاشت سلول مي‌تواند در آينده به عنوان روش پايه براي توليد و ساخت مواد بيولوژيكي در سه بعد مختلف مورد استفاده قرار گيرد.
 تكنولوژي جديد در آينده اين امكان را فراهم مي سازد كه با يك قطره بتوان بافت مصنوعي زنده را پرينت گرفت.
 به گفته پروفسور "ماتياس لوتلف" از لابراتوار سلولهاي بنيادي EPFL، براي دستيابي به اين تكنولوژي مراحل مختلفي بايد طي شود كه شامل تهيه جوهر مورد نياز براي پرينت و مواد اوليه براي توليد است، اما مخلوط كردن مواد به تنهايي كافي نيست چرا كه سلولها به شيوه‌اي اتفاقي و تصادفي رشد مي‌كنند و به بافت زنده تبديل نمي‌شوند.
 سلولها براي رشد به محيطي نياز دارند كه سيگنال‌هاي درست براي آنها فراهم مي كند كه باعث بروز رفتار خاص در سلولها مانند تكثير، مهاجرت، تمايز يا مرگ مي شود.
در بافت‌هاي طبيعي اين سيگنال‌ها از طريق مولكول هاي ماتريكس برون سلولي (ECM) ايجاد مي‌شوند. با بررسي ارتباط بين سلولها و ارتباطات بين سلولها و مولكولهاي ECM محققان قادر خواهند بود اين ماتريكس را بازسازي و احيا كرده و نوع جديد از جوهر بيولوژيكي توليد كنند.
 محققان از يك نوع ژل خاص به عنوان پايه توليد بافت مصنوعي استفاده كردند. با كمك اين ژل كه از كلسيم متمركز تهيه شده است، هر قطره جوهر شكل اوليه خود را حفظ كرده و پخش نشد.
در اين حالت عناصر بافت‌هاي مختلف به صورت غيرقابل كنترل با هم مخلوط نشده و فرايند پليمريزاسيون سريعتر صورت مي‌پذيرد كه محققان را قادر مي‌سازد چندين لايه راروي هم مونتاژ كنند.
 با كمك پيشرفت‌هاي تكنيكي و بيولوژيكي محققان به سمت توليد و پرورش بافت هاي زنده كه سلولها مي‌تواند در آنها رشد كنند، پيش مي‌روند.
 از جمله دستاوردهاي اين تكنولوژي در آينده، توليد ساختارهاي سه بعدي مشابه بافت هاي انساني است كه مي‌تواند به عنوان نمونه‌اي براي آزمايش داروهاي جديد مورد استفاده قرار گيرد و نياز به آزمايشات بر روي حيوانات را كاهش دهد.
 
 
منبع : www.konjkav.com
 
 

 

 
توليد بافت‌هاي مصنوعي زنده با چكاندن يك قطره
 
 
محققان در حال تلاش براي توليد بافت مصنوعي زنده با استفاده از نوعي چاپگر جوهرافشان هستند.
 اين كار در مراحل ابتدايي قرار دارد؛ اما با پيشرفت تكنولوژي مي توان در آينده نمونه‌هاي بيولوژيكي آن را توليد و براي آزمايش داروهاي جديد استفاده كرد.
 پروفسور "يورگن بروگر" سرپرست تيم تحقيقاتي مركز EPFL تأكيد مي‌كند كه هنوز بافت مصنوعي زنده توليد نشده است و محققان همچنان در حال كار بر روي تكنيك توليد ساختارهاي زنده مصنوعي مشابه بافت هاي انساني با قابليت رشد سلولي هستند.
 اين تحقيق، ضمن ارتقاي روش‌هاي كاشت سلول مي‌تواند در آينده به عنوان روش پايه براي توليد و ساخت مواد بيولوژيكي در سه بعد مختلف مورد استفاده قرار گيرد.
 تكنولوژي جديد در آينده اين امكان را فراهم مي سازد كه با يك قطره بتوان بافت مصنوعي زنده را پرينت گرفت.
 به گفته پروفسور "ماتياس لوتلف" از لابراتوار سلولهاي بنيادي EPFL، براي دستيابي به اين تكنولوژي مراحل مختلفي بايد طي شود كه شامل تهيه جوهر مورد نياز براي پرينت و مواد اوليه براي توليد است، اما مخلوط كردن مواد به تنهايي كافي نيست چرا كه سلولها به شيوه‌اي اتفاقي و تصادفي رشد مي‌كنند و به بافت زنده تبديل نمي‌شوند.
 سلولها براي رشد به محيطي نياز دارند كه سيگنال‌هاي درست براي آنها فراهم مي كند كه باعث بروز رفتار خاص در سلولها مانند تكثير، مهاجرت، تمايز يا مرگ مي شود.
در بافت‌هاي طبيعي اين سيگنال‌ها از طريق مولكول هاي ماتريكس برون سلولي (ECM) ايجاد مي‌شوند. با بررسي ارتباط بين سلولها و ارتباطات بين سلولها و مولكولهاي ECM محققان قادر خواهند بود اين ماتريكس را بازسازي و احيا كرده و نوع جديد از جوهر بيولوژيكي توليد كنند.
 محققان از يك نوع ژل خاص به عنوان پايه توليد بافت مصنوعي استفاده كردند. با كمك اين ژل كه از كلسيم متمركز تهيه شده است، هر قطره جوهر شكل اوليه خود را حفظ كرده و پخش نشد.
در اين حالت عناصر بافت‌هاي مختلف به صورت غيرقابل كنترل با هم مخلوط نشده و فرايند پليمريزاسيون سريعتر صورت مي‌پذيرد كه محققان را قادر مي‌سازد چندين لايه راروي هم مونتاژ كنند.
 با كمك پيشرفت‌هاي تكنيكي و بيولوژيكي محققان به سمت توليد و پرورش بافت هاي زنده كه سلولها مي‌تواند در آنها رشد كنند، پيش مي‌روند.
 از جمله دستاوردهاي اين تكنولوژي در آينده، توليد ساختارهاي سه بعدي مشابه بافت هاي انساني است كه مي‌تواند به عنوان نمونه‌اي براي آزمايش داروهاي جديد مورد استفاده قرار گيرد و نياز به آزمايشات بر روي حيوانات را كاهش دهد.
 
 
منبع : www.konjkav.com
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.