گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

کارشناسی علوم کامپیوتر مهندسی نرم افزار دروس پیشنهادی

دروس دانشگاهی – 21 واحد (17%)

شماره
کد
عنوان واحد درسی
پیش نیاز
ساعات آموزشی
1.
SKP 2101
ملیت مالایی
No
3(3+0)
2.
SKP 2203
تمدن اسلام و تمدن آسیا
No
2(2+0)
3.
SKP 2204
ارتباطات اخلاقی
No
2(2+0)
4.
BBI 2420
مهارتهای ارتباطات شفاهی
MUET Band 3 or pass BBI2904
3(2+1)
5.
BBI 2421
مهارتهای نوشتاری عمومی
MUET Band 4 and above or BI2411or BBI2412
3(2+1)
6.
 
KOC 3433
مهارت برقراری ارتباط در سازمان
No
3(3+0)
or
 
 
KOM 3403
سخنرانی عمومی
 
7.
MGM 3180
اساس کارآفرینی
No
3(2+1)
8.
PRT 2008
طبیعت و بشر
No
2(2+0)
TOTAL
 
21

 
 
دروس اصلی – 69 واحد (58%)

شماره
کد
عنوان واحد درسی
پیش نیاز
نمره
1.
MTH 3100
جبر
No
3(3+0)
2.
SKR 3200
ارتباطات و شبکه کامپیوتر
SSK 3207
3(3+0)
3.
SSK 3100
برنامه کامپیوتر 1
No
4(3+1)
4.
SSK 3101
برنامه کامپیوتر 2
SSK 3100
4(3+1)
5.
SSK 3003
ساختار خرد
No
3(3+0)
6.
SSK 3117
ساختار داده
   SSK 3101& SSK 3003
3(3+0)
7.
SSK 3207
سازمان کامپیوتر و زبان ماشین
SSK 3100 & SSK 3003
3(3+0)
8.
SSK 3309
سیستم عملکرد
    SSK 3117 & SSK 3207
3(3+0)
9.
SSK 3408
توسعه کاربرد دیتا بیس
SSK 3100
4(3+1)
10.
SIM 3251
آمار برای علوم کامپیوتر
No
3(3+0)
11.
SIM 3202
رابطه بشر و کامپیوتر
SSK 3101
3(3+0)
12.
SIM 3301
مهندسی ملزومات نرم افزار
SSK 3100
3(3+0)
13.
SIM 3304
طراحی نرم افزار
SIM 3301/ SIM 3001
3(3+0)
14.
SIM 3305
شناسایی و تصدیق نرم افزار
SIM 3304
3(3+0)
15.
SIM 4207
حسابرسی
SSK 3101
3(3+0)
16.
SIM 4300
مدیریت پروژه نرم افزار
SIM 3301 / SIM 3001
3(3+0)
17.
SIM 4901
آموزش صنعتی
SIM 4300 و با تائید رئیس دپارتمان
12(0+12)
18.
SIM 4999
پروژه پایان سال
با تائید رئیس دپارتمان
6(0+6)
TOTAL
 
69

 
کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و تولید
 
واحدهای درسی مورد نیاز
واحدهای اجباری : 25 واحد
واحدهای اختیاری : 6 واحد
پروژه : 6 واحد 
واحدهای اجباری 
EMM 5702
تکنولوژی و پروسه ساخت و تولید پیشرفته
3 credits
EMM 5704
کاربرد کامپیوتر در سیستم ساخت و تولید
3 credits
EMM 5706
طراحی سیستم ساخت و تولید
3 credits
EMM 5708
اتوماسیون و رباتیک
3 credits
EMM 5716
طراحی کمکی کامپیوتر و آزمایشگاه ساخت و تولید
1 credit
EMM5602
مدیریت کیفیت کلی
3 credits
EMM 5606
مدیریت عملیات ساخت و تولید
3 credits
EMM 5710
علم طراحی ماشین صنعتی
3 credits
EMM 5616
ایمنی صنعتی ، مدیریت سلامتی و محیط
3 credits
  
واحدهای اختیاری 
دانشجویان باید دو واحد اختیاری یا حداقل 6 نمره از لیست زیرانتخاب نمایند :

 

EMM 5702
تکنولوژی و پروسه ساخت و تولید پیشرفته
3 credits
EMM 5704
کاربرد کامپیوتر در سیستم ساخت و تولید
3 credits
EMM 5706
طراحی سیستم ساخت و تولید
3 credits
EMM 5708
اتوماسیون و رباتیک
3 credits
EMM 5716
طراحی کمکی کامپیوتر و آزمایشگاه ساخت و تولید
1 credit
EMM5602
مدیریت کیفیت کلی
3 credits
EMM 5606
مدیریت عملیات ساخت و تولید
3 credits
EMM 5710
علم طراحی ماشین صنعتی
3 credits
EMM 5616
ایمنی صنعتی ، مدیریت سلامتی و محیط
3 credits
  
کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی 
مدیریت مهندسی مربوط به طراحی ، اصلاح ، و راه اندازی سیستم های کامل انسانی ، مواد ، اطلاعات ، تجهیزات ، و انرژی     می باشد . در این رشته دانش و مهارت های خاصی به سمت ریاضیات ، علوم فیزیک و علوم اجتماعی با اصول و متد های تجزیه و تحلیل مهندسی و طراحی برای مشخص کردن ، پیش بینی و ارزیابی نتایجی که از چنین سیستم هایی بدست می آید گرایش دارد.
واحدهای اجباری : 24 واحد
واحدهای اختیاری : 6 واحد
پروژه : 6 واحد
 
واحدهای اجباری  

EMM 5602
مدیریت کیفیت عمومی
3 credits
EMM 5604
مدیریت بازاریابی صنعتی
3 credits
EMM 5606
مدیریت عملیات ساخت و تولید
3 credits
EMM 5608
مدیریت سازمان صنعتی
3 credits
EMM 5610
مدیریت تصمیم گیری
3 credits
EMM5612
حسابداری تجارت
3 credits
EMM 5616
ایمنی صنعتی ، مدیریت محیط وسلامت
3 credits
EMM 5618
مدیریت پروژه ساخت و تولید
3 credits
  
واحدهای اختیاری 
EAB 5711
مدیریت ریسک اضطراری
3 credits
EAB 5712
مدیریت مهندسی اطلاعات
3 credits
EMM 5702
فن آوری و پروسه ساخت و تولید پیشرفته
3 credits
EMM 5502
عنصر محدود در مهندسی کامپیوتر کمکی
3 credits
EMM 5704
کاربرد کامپیوتر در ساخت وتولید سیستم
3 credits
EMM5706
طراحی ساخت و تولید سیستم
3 credits
EMM 5708
اتوماسیون و رباتیک
3 credits
EMM 5716
طراحی کمکی کامپیوتر و آزمایشگاه ساخت و تولید
1 credit
EMM 5710
علم طراحی ماشین صنعتی
3 credits
EMM 5614
نگهداری مدیریت سیستم ها
3 credits
  
کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و سازه 
واحدهای اجباری : 22 واحد
واحدهای اختیاری :12 واحد
پروژه : 6 واحد
 
واحدهای اجباری 
ECV5201
تجزیه و تحلیل ساختمانی پیشرفته
3 credits
ECV5202
مکانیک جامد پیشرفته
3 credits
ECV5203
متد عنصر محدود
3 credits
ECV5204
مکانیک حرکت ساختمانی
3 credits
ECV5221
سازه های بتنی محکم
3 credits
ECV5701
فن آوری بتنی پیشرفته
3 credits
ECV5702
مدیریت پروژه
3 credits
ECV5977
مطالعات مستقل
1 credit
  
واحدهای اختیاری 
ECV4203
طراحی ساختمان های بلند
3 credits
ECV4701
ارزیابی و نوسازی سازه
3 credits
ECV5222
سازه های بتنی محکم شده
3 credits
ECV5223
سازه های استیل
3 credits
ECV5224
تجزیه و تحلیل و طراحی پل
3 credits
ECV5225
سازه های مقاوم در برابر زلزله
3 credits
ECV5305
پی ریزی عمیق
3 credits
ECV5703
مدیریت تجارت ساخت
3 credit
  
پروژه  
دانشجویان ملزم به ثبت نام و گذراندن پروژه ECV5989 می باشند که انجام آن بیش از دو ترم طول می کشد .
 
کارشناسی ارشد مهندسی آب
واحدهای اجباری : 24 واحد
واحدهای اختیاری :10 واحد
پروژه : 6 واحد
 
واحدهای اجباری
ECV 5401
کنترل کیفیت آب
3 credits
ECV 5402
هیدرولیک های کانال های باز
3 credits
ECV 5403
طراحی تدبیر اندیشی آب و هدرروی آب
3 credits
ECV 5404
جریان در کانال های بسته
3 credits
ECV 5405
مبحث آب شناسی پیشرفته آبهای سطحی
3 credits
ECV 5406
هیدرولیک آبهای زمینی
3 credits
ECV 5407
انتقال رسوبات
3 credits
ECV 5408
سازه های هیدرولیک
3 credit
 
واحدهای اختیاری
ECV 5409
آزمایشگاه کیفیت و کمیت آب
1 credits
ECV 5410
مهندسی خاک
3 credits
ECV 5411
پروژه طراحی مهندسی آب
3 credits
ECV 5514
سیستم اطلاعاتی جغرافیایی برای مهندسان
3 credits
ECV 5702
مدیریت پروژه
3 credits
ECV 5703
مدیریت تجارت ساخت
3 credits
ECV 5977
مطالعات مستقل
1 credits
  
پروژه
دانشجویان ملزم به ثبت نام و گذراندن پروژه ECV5989 می باشند که انجام آن بیش از دو ترم طول می کشد .
 
کارشناسی ارشد بزرگراه و حمل و نقل
واحدهای اجباری : 19 واحد
واحدهای اختیاری :15 واحد
پروژه : 6 واحد
 
واحدهای اجباری
ECV 5601
تجزیه و تحلیل تصادفات و پیشگیری از آنها
3 credits
ECV 5603
مهندسی حمل و نقل پیشرفته
3 credits
ECV 5604
تجزیه و تحلیل ظرفیت بزرگراه
3 credits
ECV 5605
مواد کف خیابان
3 credits
ECV 5606
طراحی و تجزیه و تحلیل کف خیابان
3 credits
ECV 5607
سیستم مدیریت سطح پوششی خیابان
3 credits
ECV 5977
مطالعات مستقل
1 credits
 
واحدهای اختیاری
ECV 5602
روش های آماری برای حمل و نقل
3 credits
ECV 5608
تجزیه و تحلیل حمل و نقل عمومی
3 credits
ECV 5609
طراحی بزرگراه
3 credits
ECV 5702
مدیریت پروژه
3 credits
ECV 5703
مدیریت تجارت ساخت
3 credits
ECV 5955
موضوعات خاص
3 credits
  
پروژه
دانشجویان ملزم به ثبت نام و گذراندن پروژه ECV5989 می باشند که انجام آن بیش از دو ترم طول می کشد .
 

 

لينك صفحات مرتبط با موضوع دانشگاه  UPM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

کارشناسی علوم کامپیوتر مهندسی نرم افزار دروس پیشنهادی

دروس دانشگاهی – 21 واحد (17%)

شماره
کد
عنوان واحد درسی
پیش نیاز
ساعات آموزشی
1.
SKP 2101
ملیت مالایی
No
3(3+0)
2.
SKP 2203
تمدن اسلام و تمدن آسیا
No
2(2+0)
3.
SKP 2204
ارتباطات اخلاقی
No
2(2+0)
4.
BBI 2420
مهارتهای ارتباطات شفاهی
MUET Band 3 or pass BBI2904
3(2+1)
5.
BBI 2421
مهارتهای نوشتاری عمومی
MUET Band 4 and above or BI2411or BBI2412
3(2+1)
6.
 
KOC 3433
مهارت برقراری ارتباط در سازمان
No
3(3+0)
or
 
 
KOM 3403
سخنرانی عمومی
 
7.
MGM 3180
اساس کارآفرینی
No
3(2+1)
8.
PRT 2008
طبیعت و بشر
No
2(2+0)
TOTAL
 
21

 
 
دروس اصلی – 69 واحد (58%)

شماره
کد
عنوان واحد درسی
پیش نیاز
نمره
1.
MTH 3100
جبر
No
3(3+0)
2.
SKR 3200
ارتباطات و شبکه کامپیوتر
SSK 3207
3(3+0)
3.
SSK 3100
برنامه کامپیوتر 1
No
4(3+1)
4.
SSK 3101
برنامه کامپیوتر 2
SSK 3100
4(3+1)
5.
SSK 3003
ساختار خرد
No
3(3+0)
6.
SSK 3117
ساختار داده
   SSK 3101& SSK 3003
3(3+0)
7.
SSK 3207
سازمان کامپیوتر و زبان ماشین
SSK 3100 & SSK 3003
3(3+0)
8.
SSK 3309
سیستم عملکرد
    SSK 3117 & SSK 3207
3(3+0)
9.
SSK 3408
توسعه کاربرد دیتا بیس
SSK 3100
4(3+1)
10.
SIM 3251
آمار برای علوم کامپیوتر
No
3(3+0)
11.
SIM 3202
رابطه بشر و کامپیوتر
SSK 3101
3(3+0)
12.
SIM 3301
مهندسی ملزومات نرم افزار
SSK 3100
3(3+0)
13.
SIM 3304
طراحی نرم افزار
SIM 3301/ SIM 3001
3(3+0)
14.
SIM 3305
شناسایی و تصدیق نرم افزار
SIM 3304
3(3+0)
15.
SIM 4207
حسابرسی
SSK 3101
3(3+0)
16.
SIM 4300
مدیریت پروژه نرم افزار
SIM 3301 / SIM 3001
3(3+0)
17.
SIM 4901
آموزش صنعتی
SIM 4300 و با تائید رئیس دپارتمان
12(0+12)
18.
SIM 4999
پروژه پایان سال
با تائید رئیس دپارتمان
6(0+6)
TOTAL
 
69

 
کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و تولید
 
واحدهای درسی مورد نیاز
واحدهای اجباری : 25 واحد
واحدهای اختیاری : 6 واحد
پروژه : 6 واحد 
واحدهای اجباری 
EMM 5702
تکنولوژی و پروسه ساخت و تولید پیشرفته
3 credits
EMM 5704
کاربرد کامپیوتر در سیستم ساخت و تولید
3 credits
EMM 5706
طراحی سیستم ساخت و تولید
3 credits
EMM 5708
اتوماسیون و رباتیک
3 credits
EMM 5716
طراحی کمکی کامپیوتر و آزمایشگاه ساخت و تولید
1 credit
EMM5602
مدیریت کیفیت کلی
3 credits
EMM 5606
مدیریت عملیات ساخت و تولید
3 credits
EMM 5710
علم طراحی ماشین صنعتی
3 credits
EMM 5616
ایمنی صنعتی ، مدیریت سلامتی و محیط
3 credits
  
واحدهای اختیاری 
دانشجویان باید دو واحد اختیاری یا حداقل 6 نمره از لیست زیرانتخاب نمایند :

 

EMM 5702
تکنولوژی و پروسه ساخت و تولید پیشرفته
3 credits
EMM 5704
کاربرد کامپیوتر در سیستم ساخت و تولید
3 credits
EMM 5706
طراحی سیستم ساخت و تولید
3 credits
EMM 5708
اتوماسیون و رباتیک
3 credits
EMM 5716
طراحی کمکی کامپیوتر و آزمایشگاه ساخت و تولید
1 credit
EMM5602
مدیریت کیفیت کلی
3 credits
EMM 5606
مدیریت عملیات ساخت و تولید
3 credits
EMM 5710
علم طراحی ماشین صنعتی
3 credits
EMM 5616
ایمنی صنعتی ، مدیریت سلامتی و محیط
3 credits
  
کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی 
مدیریت مهندسی مربوط به طراحی ، اصلاح ، و راه اندازی سیستم های کامل انسانی ، مواد ، اطلاعات ، تجهیزات ، و انرژی     می باشد . در این رشته دانش و مهارت های خاصی به سمت ریاضیات ، علوم فیزیک و علوم اجتماعی با اصول و متد های تجزیه و تحلیل مهندسی و طراحی برای مشخص کردن ، پیش بینی و ارزیابی نتایجی که از چنین سیستم هایی بدست می آید گرایش دارد.
واحدهای اجباری : 24 واحد
واحدهای اختیاری : 6 واحد
پروژه : 6 واحد
 
واحدهای اجباری  

EMM 5602
مدیریت کیفیت عمومی
3 credits
EMM 5604
مدیریت بازاریابی صنعتی
3 credits
EMM 5606
مدیریت عملیات ساخت و تولید
3 credits
EMM 5608
مدیریت سازمان صنعتی
3 credits
EMM 5610
مدیریت تصمیم گیری
3 credits
EMM5612
حسابداری تجارت
3 credits
EMM 5616
ایمنی صنعتی ، مدیریت محیط وسلامت
3 credits
EMM 5618
مدیریت پروژه ساخت و تولید
3 credits
  
واحدهای اختیاری 
EAB 5711
مدیریت ریسک اضطراری
3 credits
EAB 5712
مدیریت مهندسی اطلاعات
3 credits
EMM 5702
فن آوری و پروسه ساخت و تولید پیشرفته
3 credits
EMM 5502
عنصر محدود در مهندسی کامپیوتر کمکی
3 credits
EMM 5704
کاربرد کامپیوتر در ساخت وتولید سیستم
3 credits
EMM5706
طراحی ساخت و تولید سیستم
3 credits
EMM 5708
اتوماسیون و رباتیک
3 credits
EMM 5716
طراحی کمکی کامپیوتر و آزمایشگاه ساخت و تولید
1 credit
EMM 5710
علم طراحی ماشین صنعتی
3 credits
EMM 5614
نگهداری مدیریت سیستم ها
3 credits
  
کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و سازه 
واحدهای اجباری : 22 واحد
واحدهای اختیاری :12 واحد
پروژه : 6 واحد
 
واحدهای اجباری 
ECV5201
تجزیه و تحلیل ساختمانی پیشرفته
3 credits
ECV5202
مکانیک جامد پیشرفته
3 credits
ECV5203
متد عنصر محدود
3 credits
ECV5204
مکانیک حرکت ساختمانی
3 credits
ECV5221
سازه های بتنی محکم
3 credits
ECV5701
فن آوری بتنی پیشرفته
3 credits
ECV5702
مدیریت پروژه
3 credits
ECV5977
مطالعات مستقل
1 credit
  
واحدهای اختیاری 
ECV4203
طراحی ساختمان های بلند
3 credits
ECV4701
ارزیابی و نوسازی سازه
3 credits
ECV5222
سازه های بتنی محکم شده
3 credits
ECV5223
سازه های استیل
3 credits
ECV5224
تجزیه و تحلیل و طراحی پل
3 credits
ECV5225
سازه های مقاوم در برابر زلزله
3 credits
ECV5305
پی ریزی عمیق
3 credits
ECV5703
مدیریت تجارت ساخت
3 credit
  
پروژه  
دانشجویان ملزم به ثبت نام و گذراندن پروژه ECV5989 می باشند که انجام آن بیش از دو ترم طول می کشد .
 
کارشناسی ارشد مهندسی آب
واحدهای اجباری : 24 واحد
واحدهای اختیاری :10 واحد
پروژه : 6 واحد
 
واحدهای اجباری
ECV 5401
کنترل کیفیت آب
3 credits
ECV 5402
هیدرولیک های کانال های باز
3 credits
ECV 5403
طراحی تدبیر اندیشی آب و هدرروی آب
3 credits
ECV 5404
جریان در کانال های بسته
3 credits
ECV 5405
مبحث آب شناسی پیشرفته آبهای سطحی
3 credits
ECV 5406
هیدرولیک آبهای زمینی
3 credits
ECV 5407
انتقال رسوبات
3 credits
ECV 5408
سازه های هیدرولیک
3 credit
 
واحدهای اختیاری
ECV 5409
آزمایشگاه کیفیت و کمیت آب
1 credits
ECV 5410
مهندسی خاک
3 credits
ECV 5411
پروژه طراحی مهندسی آب
3 credits
ECV 5514
سیستم اطلاعاتی جغرافیایی برای مهندسان
3 credits
ECV 5702
مدیریت پروژه
3 credits
ECV 5703
مدیریت تجارت ساخت
3 credits
ECV 5977
مطالعات مستقل
1 credits
  
پروژه
دانشجویان ملزم به ثبت نام و گذراندن پروژه ECV5989 می باشند که انجام آن بیش از دو ترم طول می کشد .
 
کارشناسی ارشد بزرگراه و حمل و نقل
واحدهای اجباری : 19 واحد
واحدهای اختیاری :15 واحد
پروژه : 6 واحد
 
واحدهای اجباری
ECV 5601
تجزیه و تحلیل تصادفات و پیشگیری از آنها
3 credits
ECV 5603
مهندسی حمل و نقل پیشرفته
3 credits
ECV 5604
تجزیه و تحلیل ظرفیت بزرگراه
3 credits
ECV 5605
مواد کف خیابان
3 credits
ECV 5606
طراحی و تجزیه و تحلیل کف خیابان
3 credits
ECV 5607
سیستم مدیریت سطح پوششی خیابان
3 credits
ECV 5977
مطالعات مستقل
1 credits
 
واحدهای اختیاری
ECV 5602
روش های آماری برای حمل و نقل
3 credits
ECV 5608
تجزیه و تحلیل حمل و نقل عمومی
3 credits
ECV 5609
طراحی بزرگراه
3 credits
ECV 5702
مدیریت پروژه
3 credits
ECV 5703
مدیریت تجارت ساخت
3 credits
ECV 5955
موضوعات خاص
3 credits
  
پروژه
دانشجویان ملزم به ثبت نام و گذراندن پروژه ECV5989 می باشند که انجام آن بیش از دو ترم طول می کشد .
 

 

لينك صفحات مرتبط با موضوع دانشگاه  UPM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies