پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

دانشگاه UTM صرفاً در مقاطع  كارشناسي ارشد و  دكترا مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
تاریخ های مهم ثبت نام دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 
تاریخ های مهم ثبت نام دانشجویان تحصیلات تکمیلی جدید ترم دوم 2019/2020 (ورودی فوریه 2020)
 کمپ بین المللی UTM (UTM IC) ، کوالالامپور
·         دانشجویان ملزم به ثبت نام واحدهای درسی (کدهای مربوطه) پس از ثبت نام رسمی رشته مورد نظر می باشند ، با توجه به تقویم آکادمیک بخش فارغ التحصیلی دانشجویان و وب سایت www.sps.utm.my  " دانشجویان فعلی "
·         آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی (ELPT) : 20 فوریه 2020 / مکان : دیوان بیسار یو تی ام / زمان : 9 صبح – 4 بعدازظهر
 
نکات
مکان
رویداد
زمان
تاریخ
دانشجویان خارجی جدیدتنها در کمپ بین المللی یو تی ام، کوالالامپور ساکن می شوند
Dewan Besar, UTM International Campus, Kuala Lumpur
روز پذیرش دانشجویان خارجی جدید
اعلام می شود
14فوریه 2020
دانشجویان خارجی جدید
تنها در کمپ بین المللی یو تی ام، کوالالامپور ساکن         می شوند
اعلام می شود
هفته آشنایی دانشجویان خارجی توسط دفتر امور بین المللی ، کمپ بین المللی کوالالامپور سازمان دهی می شود
* به هفته آشنایی دانشجویان خارجی کمپ بین المللی یو تی ام مراجعه کنید
اعلام می شود
14-17فوریه 2020
(چهارشنبه - جمعه)
تمامی دانشجویان جدید در کمپ بین المللی
یو تی ام کوالالامپور مستقر می شوند
Dewan Besar, UTM International Campus, Kuala Lumpur
روزثبت نام رسمی برای تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی جدید
8.30 صبح
1.30 بعدازظهر
 
 
18فوریه 2020
(شنبه)
توجیه قوانین و مقررات تحصیلات تکمیلی
توسط رئیس بخش فارغ التحصیلی
 
 
2.30 بعدازظهر
4 بعدازظهر
خوشامدگویی توسط معاون رئیس دانشگاه یو تی ام
(آکادمیک و بین المللی)
4 بعدازظهر
4.30 بعدازظهر
شرح قوانین کتابخانه و استفاده از وی پی ان (ACID- CICT)
4.30 بعدازظهر-
5 بعدازظهر
Dewan Besar, UTM International Campus, Kuala Lumpur
شرح و توجیه قوانین و موضوعات دانشکده (برای رشته هایی
که با دریا در ارتباط می باشند)
5 بعدازظهر-
6 بعدازظهر
دانشکده ها / آموزشگاه های
مربوطه
_
شروع کنفرانس
_
20 فوریه 2020
(دوشنبه)
دانشجویان اخیر
بخش فارغ التحصیلی دانشجویی
کمپ بین المللی یو تی ام
کوالالامپور
آخرین روز ثبت نام رشته مربوطه :
دانشجویانی که رشته های آنها فقط به صورت واحد درسی می باشد و یا کسانی که فقط واحد زبان انگلیسی دارند
* دانشجویانی که واحد تحقیقاتی دارند به طور قطع ملزم به ثبت نام در تاریخی می باشند که در نامه آفرآنها ذکر شده است . اما همچنین می توانید در ماههای سپتامبر ، نوامبر یا می با شرایط مشخص ثبت نام کنید .
( دانشجویان بین المللی که واحد تحقیقاتی دارند باید مطمئن شوند که شما زبان انگلیسی مورد نیاز ثبت نام در دانشگاه یو تی ام را خارج از تاریخ اداری تکمیل کرده اید ).
_
مارچ 2020
(دوشنبه)

 

 

 

 

دانشگاه UTM صرفاً در مقاطع  كارشناسي ارشد و  دكترا مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
تاریخ های مهم ثبت نام دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 
تاریخ های مهم ثبت نام دانشجویان تحصیلات تکمیلی جدید ترم دوم 2019/2020 (ورودی فوریه 2020)
 کمپ بین المللی UTM (UTM IC) ، کوالالامپور
·         دانشجویان ملزم به ثبت نام واحدهای درسی (کدهای مربوطه) پس از ثبت نام رسمی رشته مورد نظر می باشند ، با توجه به تقویم آکادمیک بخش فارغ التحصیلی دانشجویان و وب سایت www.sps.utm.my  " دانشجویان فعلی "
·         آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی (ELPT) : 20 فوریه 2020 / مکان : دیوان بیسار یو تی ام / زمان : 9 صبح – 4 بعدازظهر
 
نکات
مکان
رویداد
زمان
تاریخ
دانشجویان خارجی جدیدتنها در کمپ بین المللی یو تی ام، کوالالامپور ساکن می شوند
Dewan Besar, UTM International Campus, Kuala Lumpur
روز پذیرش دانشجویان خارجی جدید
اعلام می شود
14فوریه 2020
دانشجویان خارجی جدید
تنها در کمپ بین المللی یو تی ام، کوالالامپور ساکن         می شوند
اعلام می شود
هفته آشنایی دانشجویان خارجی توسط دفتر امور بین المللی ، کمپ بین المللی کوالالامپور سازمان دهی می شود
* به هفته آشنایی دانشجویان خارجی کمپ بین المللی یو تی ام مراجعه کنید
اعلام می شود
14-17فوریه 2020
(چهارشنبه - جمعه)
تمامی دانشجویان جدید در کمپ بین المللی
یو تی ام کوالالامپور مستقر می شوند
Dewan Besar, UTM International Campus, Kuala Lumpur
روزثبت نام رسمی برای تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی جدید
8.30 صبح
1.30 بعدازظهر
 
 
18فوریه 2020
(شنبه)
توجیه قوانین و مقررات تحصیلات تکمیلی
توسط رئیس بخش فارغ التحصیلی
 
 
2.30 بعدازظهر
4 بعدازظهر
خوشامدگویی توسط معاون رئیس دانشگاه یو تی ام
(آکادمیک و بین المللی)
4 بعدازظهر
4.30 بعدازظهر
شرح قوانین کتابخانه و استفاده از وی پی ان (ACID- CICT)
4.30 بعدازظهر-
5 بعدازظهر
Dewan Besar, UTM International Campus, Kuala Lumpur
شرح و توجیه قوانین و موضوعات دانشکده (برای رشته هایی
که با دریا در ارتباط می باشند)
5 بعدازظهر-
6 بعدازظهر
دانشکده ها / آموزشگاه های
مربوطه
_
شروع کنفرانس
_
20 فوریه 2020
(دوشنبه)
دانشجویان اخیر
بخش فارغ التحصیلی دانشجویی
کمپ بین المللی یو تی ام
کوالالامپور
آخرین روز ثبت نام رشته مربوطه :
دانشجویانی که رشته های آنها فقط به صورت واحد درسی می باشد و یا کسانی که فقط واحد زبان انگلیسی دارند
* دانشجویانی که واحد تحقیقاتی دارند به طور قطع ملزم به ثبت نام در تاریخی می باشند که در نامه آفرآنها ذکر شده است . اما همچنین می توانید در ماههای سپتامبر ، نوامبر یا می با شرایط مشخص ثبت نام کنید .
( دانشجویان بین المللی که واحد تحقیقاتی دارند باید مطمئن شوند که شما زبان انگلیسی مورد نیاز ثبت نام در دانشگاه یو تی ام را خارج از تاریخ اداری تکمیل کرده اید ).
_
مارچ 2020
(دوشنبه)

 

 

 

 

 
 
 
شروع ترم ها در دانشگاهUTM
 
كارشناسي ارشد و دكترا  
 ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه

 آخرين مهلت ثبت نام

ترم دوم : 30 نوامبر
ترم اول : 31 می
 شروع ثبت نام 
ترم دوم : 18 و 19 نوامبر 
  شروع ترم کارشناسی 

ترم اول : سپتامبر

 آخرين مهلت ثبت نام
ترم اول : 31 می

 
 
 
 
دفتر تهران
 
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 
 
 
شروع ترم ها در دانشگاهUTM
 
كارشناسي ارشد و دكترا  
 ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه

 آخرين مهلت ثبت نام

ترم دوم : 30 نوامبر
ترم اول : 31 می
 شروع ثبت نام 
ترم دوم : 18 و 19 نوامبر 
  شروع ترم کارشناسی 

ترم اول : سپتامبر

 آخرين مهلت ثبت نام
ترم اول : 31 می

 
 
 
 
دفتر تهران
 
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies