گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 دلفینها با سوت خود را معرفی می کنند

 
 
محققان دریافته اند دلفینها از سوتهای نشانه، یا همان اسم، برای معرفی خود یا گروهشان استفاده می کنند.
این حرکت دلفینها یکی دیگر از مدارک هوشمندی این آبزیان است، زیرا به واسطه آن می توانند مانند انسانها خود را با استفاده از نامشان معرفی کنند و یا به گروه های دیگر خوشامد بگویند.
محققان دانشگاه سنت اندروز می گویند یکی از اعضای گله دلفینها می تواند سوتی منحصر به فرد را به عنوان "احوال پرسی یا معرفی" از خود ایجاد کند در حالی که گله دیگر صدها متر از آنها فاصله دارند؛ سپس گله دوم به این پیام پاسخ داده و گله ها به یکدیگر می پیوندند.
شنیدن صدای سوت دلفینهای که در استخرها نگه داری می شوند پدیده ای جدید نیست اما محققان کاربرد این سوتها را در جهان طبیعت نمی دانستند؛ از این رو تصمیم گرفتند تا شنای دلفینها را در سواحل سنت اندروز پیگیری کنند. نتایج نشان داد زمانی که یک گروه از دلفینها به گروه دیگر نزدیک می شوند، یکی از دلفینها سوتی بلند می کشد.
این صدا باعث ایجاد صدایی مشابه از گروه مقابل می شود و پس از آن دو گروه با یکدیگر ترکیب شده و با هم شنا می کنند.
محققان باور دارند این صدای سوت بیشتر خوشامد گویی و احوالپرسی است تا یک اخطار. همچنین زمانی که هیچ یک از گروه ها صدای سوتی از خود ایجاد نکنند، دو گروه کاملا عادی از کنار یکدیگر عبور کرده و به یکدیگر نمی پیوندند.
بر اساس گزارش میل آنلاین، محققان همچنین احتمال می دهند این صدای سوت توسط رهبر گروه ایجاد شود تا گروه دیگر در محیطی که امکان شناسایی تصویری وجود ندارد، از طریق پیامی صوتی یکدیگر را شناسایی کنند. این احتمال نیز وجود دارد که دلفینها به واسطه این سوت نام گروه یا اعضای گروهی که قصد یافتن آنها را دارد، بازگو می کند.
 
 
منبع : www.konjkav.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 دلفینها با سوت خود را معرفی می کنند

 
 
محققان دریافته اند دلفینها از سوتهای نشانه، یا همان اسم، برای معرفی خود یا گروهشان استفاده می کنند.
این حرکت دلفینها یکی دیگر از مدارک هوشمندی این آبزیان است، زیرا به واسطه آن می توانند مانند انسانها خود را با استفاده از نامشان معرفی کنند و یا به گروه های دیگر خوشامد بگویند.
محققان دانشگاه سنت اندروز می گویند یکی از اعضای گله دلفینها می تواند سوتی منحصر به فرد را به عنوان "احوال پرسی یا معرفی" از خود ایجاد کند در حالی که گله دیگر صدها متر از آنها فاصله دارند؛ سپس گله دوم به این پیام پاسخ داده و گله ها به یکدیگر می پیوندند.
شنیدن صدای سوت دلفینهای که در استخرها نگه داری می شوند پدیده ای جدید نیست اما محققان کاربرد این سوتها را در جهان طبیعت نمی دانستند؛ از این رو تصمیم گرفتند تا شنای دلفینها را در سواحل سنت اندروز پیگیری کنند. نتایج نشان داد زمانی که یک گروه از دلفینها به گروه دیگر نزدیک می شوند، یکی از دلفینها سوتی بلند می کشد.
این صدا باعث ایجاد صدایی مشابه از گروه مقابل می شود و پس از آن دو گروه با یکدیگر ترکیب شده و با هم شنا می کنند.
محققان باور دارند این صدای سوت بیشتر خوشامد گویی و احوالپرسی است تا یک اخطار. همچنین زمانی که هیچ یک از گروه ها صدای سوتی از خود ایجاد نکنند، دو گروه کاملا عادی از کنار یکدیگر عبور کرده و به یکدیگر نمی پیوندند.
بر اساس گزارش میل آنلاین، محققان همچنین احتمال می دهند این صدای سوت توسط رهبر گروه ایجاد شود تا گروه دیگر در محیطی که امکان شناسایی تصویری وجود ندارد، از طریق پیامی صوتی یکدیگر را شناسایی کنند. این احتمال نیز وجود دارد که دلفینها به واسطه این سوت نام گروه یا اعضای گروهی که قصد یافتن آنها را دارد، بازگو می کند.
 
 
منبع : www.konjkav.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.