پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
لیست رشته و هزینه کارشناسی ارشد و دکترا OUM

 

لیست رشته و هزینه کارشناسی ارشد و دکترا OUM
FACULTY OF EDUCATION AND LANGUAGE (FEL)
دانشکده آموزش و پرورش و زبان
طول دوره
شهریه کل تحصیل
نام رشته
Programm
سال 2
8700
کارشناسی ارشد در آموزش
Postgraduate Diploma in Teaching
سال 2
18,520
کارشناسی ارشد طراحی آموزشی و تکنولوژی
Master of Instructional Design and Technology
سال 2
18,396
کارشناسی ارشد آموزش و پرورش
Master of Education
 سال 2
22,932
کارشناسی ارشدمطالعات انگلیسی
Master of English Studies
 سال4
28,359
دکترا (آموزش و پرورش)
Doctor of Philosophy (Education)
 سال4
32,160
دکترای آموزش و پرورش
Doctor of Education
FACULTY OF APPLIED SOCIAL SCIENCES (FASS)
دانشکده علوم اجتماعی
سال 2
15,600
کارشناسی ارشد مطالعات اسلامی
Master of Islamic Studies
سال 2
20,352
کارشناسی ارشد مشاوره
Master of Counseling
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT (FBM)
دانشکده مدیریت کسب و کار
سال 2
26,796
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
Master of Business Administration
سال 2
21,840
کارشناسی ارشد مدیریت
Master of Management
سال 2
21,168
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
Master of Human Resource Management
 سال 4
28,359
دکترا (مدیریت بازرگانی)
Doctor of Philosophy (Business Administration)
سال 4
41,160
دکترای مدیریت بازرگانی
Doctor of Business Administration
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY & MULTIMEDIA COMMUNICATION (FITMC)
دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات چند رسانه ای
سال 2
23,720
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
Master of Information Technology
سال 4
35,487
دکترای (فناوری اطلاعات)
Doctor of Philosophy (Information Technology)
FACULTY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (FST)
دانشکده علم و صنعت
سال 2
20,040
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
Master of Project Management
سال 2
19,120
کارشناسی ارشد ایمنی و بهداشت حرفه ای مدیریت ریسک
Master of Occupational Safety and Health Risk Management
سال 4
35,487
دکترای (فنی و مهندسی)
Doctor of Philosophy (Engineering)
سال 4
35,487
دکترای (علوم)
Doctor of Philosophy (Science)
FACULTY OF NURSING & HEALTH SCIENCE (FONAS)
دانشکده پرستاری و بهداشت علوم
سال 2
19,960
کارشناسی ارشد پرستاری
Master of Nursing
سال 4
43,260
دکترای پرستاری
Doctor of Nursing

 

 

 

 

 

 
لیست رشته و هزینه کارشناسی ارشد و دکترا OUM

 

لیست رشته و هزینه کارشناسی ارشد و دکترا OUM
FACULTY OF EDUCATION AND LANGUAGE (FEL)
دانشکده آموزش و پرورش و زبان
طول دوره
شهریه کل تحصیل
نام رشته
Programm
سال 2
8700
کارشناسی ارشد در آموزش
Postgraduate Diploma in Teaching
سال 2
18,520
کارشناسی ارشد طراحی آموزشی و تکنولوژی
Master of Instructional Design and Technology
سال 2
18,396
کارشناسی ارشد آموزش و پرورش
Master of Education
 سال 2
22,932
کارشناسی ارشدمطالعات انگلیسی
Master of English Studies
 سال4
28,359
دکترا (آموزش و پرورش)
Doctor of Philosophy (Education)
 سال4
32,160
دکترای آموزش و پرورش
Doctor of Education
FACULTY OF APPLIED SOCIAL SCIENCES (FASS)
دانشکده علوم اجتماعی
سال 2
15,600
کارشناسی ارشد مطالعات اسلامی
Master of Islamic Studies
سال 2
20,352
کارشناسی ارشد مشاوره
Master of Counseling
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT (FBM)
دانشکده مدیریت کسب و کار
سال 2
26,796
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
Master of Business Administration
سال 2
21,840
کارشناسی ارشد مدیریت
Master of Management
سال 2
21,168
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
Master of Human Resource Management
 سال 4
28,359
دکترا (مدیریت بازرگانی)
Doctor of Philosophy (Business Administration)
سال 4
41,160
دکترای مدیریت بازرگانی
Doctor of Business Administration
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY & MULTIMEDIA COMMUNICATION (FITMC)
دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات چند رسانه ای
سال 2
23,720
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
Master of Information Technology
سال 4
35,487
دکترای (فناوری اطلاعات)
Doctor of Philosophy (Information Technology)
FACULTY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (FST)
دانشکده علم و صنعت
سال 2
20,040
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
Master of Project Management
سال 2
19,120
کارشناسی ارشد ایمنی و بهداشت حرفه ای مدیریت ریسک
Master of Occupational Safety and Health Risk Management
سال 4
35,487
دکترای (فنی و مهندسی)
Doctor of Philosophy (Engineering)
سال 4
35,487
دکترای (علوم)
Doctor of Philosophy (Science)
FACULTY OF NURSING & HEALTH SCIENCE (FONAS)
دانشکده پرستاری و بهداشت علوم
سال 2
19,960
کارشناسی ارشد پرستاری
Master of Nursing
سال 4
43,260
دکترای پرستاری
Doctor of Nursing

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies