گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

اطلاعات مورد نیاز دانشجویان KLMU
 
 
جدول راهنمای مربوط به دانشجویان بین المللی
(شروع ترم اصلی : ژانویه ، ژوئن ، و سپتامبر) 
 
1.    اولین هزینه پروسه پذیرش :
 
1.       هزینه ثبت نام            400 رینگت       (غیر قابل برگشت)
2.       هزینه ویزا              1,650 رینگت    (غیر قابل برگشت)
3.       بیمه پزشکی             350 رینگت       (غیر قابل برگشت)
4.       پرداخت مبلغ شخصی 1500               (قابل برگشت)
 
 
کل هزینه ها                        3,900 رینگت
 
2.    شهریه تحصیلی :
مقطع کارشناسی :    سال اول                   سال دوم                  سال سوم                سال چهارم
رشته های غیر از مهندسی            14,500 رینگت          12,000 رینگت        11,500 رینگت
رشته های مهندسی            13,000 رینگت           9,750 رینگت       9,750 رینگت            9,500رینگت
مقطع دیپلم :
رشته های غیر از علوم پزشکی       10,400 رینگت            9,000 رینگت               5,100 رینگت
پرستاری                                   17,000 رینگت           17,000 رینگت             16,000 رینگت
فن آوری آزمایشگاه پزشکی            16,000 رینگت           13,500 رینگت              8,500 رینگت
PT/OT/PH/EH/MI                            16,000 رینگت           13,500 رینگت             12,500 رینگت
(PT = فیزیوتراپی ، OT- شغل درمانی ، PH = داروسازی ، EH = سلامت محیطی ، MI = تصاویر پزشکی )
 
3.    شهریه تحصیلی کلی برای تمامی رشته های تحصیلی :
مقطع کارشناسی :
رشته های غیر از مهندسی                                38,000.00 رینگت (9 ترم / 3 سال)
رشته های مهندسی                                           42,000.00 رینگت (12 ترم / 4 سال)
مقطع دیپلم :
رشته های غیر از علوم پزشکی                           24,500.00 رینگت (8 ترم / 2 سال و نیم)
پرستاری                                                     50,000.00 رینگت (6 ترم / 3 سال)
فن آوری آزمایشگاه پزشکی                               38,000.00 رینگت (8 ترم / 2 سال و نیم )
PT/OT/PH/EH/MI                                                      42,000.00 رینگت (9 ترم / 3 سال)
 
4.    آزمون های تعیین سطح زبان انگلیسی :
a.       تمامی دانشجویان خارجی ملزم به شرکت در آزمون های تعیین سطح زبان انگلیسی می باشند .
i.                     قبول شدن در آزمون :     مستقیماً وارد کلاس های درسی می شود .
ii.                   سطح 1 :                   ملزم به قبول شدن در سطوح 1،2،3 می باشند تا پس از آن بتوانند وارد کلاس درسی شود .
iii.                  سطح 2 :                   ملزم به قبول شدن در سطوح 2،3 می باشند تا پس از آن بتوانند وارد کلاس درسی شود .
iv.                  سطح 3 :                   ملزم به قبول شدن در سطح 3 می باشند تا پس از آن بتوانند وارد کلاس درسی شود .
v.                   هر سطح 2 ماه طول می کشد و هزینه آن 3,000 رینگت می شود .
vi.                  دانشجویانی که مدرک زبان انگلیسی دارند از شرکت در این دوره ها معاف می باشند .
5.       مدارک مورد نیاز برای صدور ویزا :
a.       کپی پاسپورت :                     1 سری
b.       کپی مدرک تحصیلی :             1 سری
c.       عکس های پاسپورت سایز :      6 قطعه
d.       آزمایشات پزشکی :              فرم اصلی
*تمامی هزینه ها قابل تغییر می باشند .
*هزینه امنیتی دانشجویان ایرانی 1,500 رینگت می باشد .
*تمامی دانشجویان جدید خارجی باید شهریه تحصیلی سال اول + هزینه ثبت نام + هزینه امنیتی ، هزینه کامل صدور ویزا و هزینه آزمون را بپردازند .
 

 

 
 
 
 

 

 

اطلاعات مورد نیاز دانشجویان KLMU
 
 
جدول راهنمای مربوط به دانشجویان بین المللی
(شروع ترم اصلی : ژانویه ، ژوئن ، و سپتامبر) 
 
1.    اولین هزینه پروسه پذیرش :
 
1.       هزینه ثبت نام            400 رینگت       (غیر قابل برگشت)
2.       هزینه ویزا              1,650 رینگت    (غیر قابل برگشت)
3.       بیمه پزشکی             350 رینگت       (غیر قابل برگشت)
4.       پرداخت مبلغ شخصی 1500               (قابل برگشت)
 
 
کل هزینه ها                        3,900 رینگت
 
2.    شهریه تحصیلی :
مقطع کارشناسی :    سال اول                   سال دوم                  سال سوم                سال چهارم
رشته های غیر از مهندسی            14,500 رینگت          12,000 رینگت        11,500 رینگت
رشته های مهندسی            13,000 رینگت           9,750 رینگت       9,750 رینگت            9,500رینگت
مقطع دیپلم :
رشته های غیر از علوم پزشکی       10,400 رینگت            9,000 رینگت               5,100 رینگت
پرستاری                                   17,000 رینگت           17,000 رینگت             16,000 رینگت
فن آوری آزمایشگاه پزشکی            16,000 رینگت           13,500 رینگت              8,500 رینگت
PT/OT/PH/EH/MI                            16,000 رینگت           13,500 رینگت             12,500 رینگت
(PT = فیزیوتراپی ، OT- شغل درمانی ، PH = داروسازی ، EH = سلامت محیطی ، MI = تصاویر پزشکی )
 
3.    شهریه تحصیلی کلی برای تمامی رشته های تحصیلی :
مقطع کارشناسی :
رشته های غیر از مهندسی                                38,000.00 رینگت (9 ترم / 3 سال)
رشته های مهندسی                                           42,000.00 رینگت (12 ترم / 4 سال)
مقطع دیپلم :
رشته های غیر از علوم پزشکی                           24,500.00 رینگت (8 ترم / 2 سال و نیم)
پرستاری                                                     50,000.00 رینگت (6 ترم / 3 سال)
فن آوری آزمایشگاه پزشکی                               38,000.00 رینگت (8 ترم / 2 سال و نیم )
PT/OT/PH/EH/MI                                                      42,000.00 رینگت (9 ترم / 3 سال)
 
4.    آزمون های تعیین سطح زبان انگلیسی :
a.       تمامی دانشجویان خارجی ملزم به شرکت در آزمون های تعیین سطح زبان انگلیسی می باشند .
i.                     قبول شدن در آزمون :     مستقیماً وارد کلاس های درسی می شود .
ii.                   سطح 1 :                   ملزم به قبول شدن در سطوح 1،2،3 می باشند تا پس از آن بتوانند وارد کلاس درسی شود .
iii.                  سطح 2 :                   ملزم به قبول شدن در سطوح 2،3 می باشند تا پس از آن بتوانند وارد کلاس درسی شود .
iv.                  سطح 3 :                   ملزم به قبول شدن در سطح 3 می باشند تا پس از آن بتوانند وارد کلاس درسی شود .
v.                   هر سطح 2 ماه طول می کشد و هزینه آن 3,000 رینگت می شود .
vi.                  دانشجویانی که مدرک زبان انگلیسی دارند از شرکت در این دوره ها معاف می باشند .
5.       مدارک مورد نیاز برای صدور ویزا :
a.       کپی پاسپورت :                     1 سری
b.       کپی مدرک تحصیلی :             1 سری
c.       عکس های پاسپورت سایز :      6 قطعه
d.       آزمایشات پزشکی :              فرم اصلی
*تمامی هزینه ها قابل تغییر می باشند .
*هزینه امنیتی دانشجویان ایرانی 1,500 رینگت می باشد .
*تمامی دانشجویان جدید خارجی باید شهریه تحصیلی سال اول + هزینه ثبت نام + هزینه امنیتی ، هزینه کامل صدور ویزا و هزینه آزمون را بپردازند .
 

 

 
 
 
 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies