گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

شهریه دانشجویان بین المللی 
ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANT (ACCA)
 
پرداخت کامل
سال سوم
سال دوم
سال اول
هزینه ها
-
-
700 رینگت
هزینه های درخواست ثبت نام
-
-
900 رینگت
هزینه های ثبت نام
-
-
50 رینگت
بیمه
500 رینگت
500 رینگت
900 رینگت
هزینه پروسه ویزا
-
-
450 رینگت
هزینه منابع : آزمایشگاه کامپیوتر و کتابخانه
با تغییر واحدها تغییر می کند (به جدول هزینه ها در پایین مراجعه نمائید)
با تغییر واحدها تغییر می کند (به جدول هزینه ها در پایین مراجعه نمائید)
با تغییر واحدها تغییر می کند (به جدول هزینه ها در پایین مراجعه نمائید)
هزینه دروس : حداقل 4 واحد در هنگام ثبت نام پرداخت می شود
هزینه 4  واحد + 500 رینگت
هزینه 4 واحد + 500 رینگت
هزینه 4 واحد + 3000 رینگت
کل هزینه ها
 
هزینه دروس (به تفکیک واحدها)
سطح پایه
نمونه علوم (* 3 papers )
(RM)
واحد
paper
600
حسابداری در تجارت
F1
660
حسابداری مدیریتی
F2
600
حسابداری مالی
F3
نمونه مهارت ها (* 6 papers )
820
حقوق شرکت و تجارت
F4
880
مدیریت اجرایی
F5
810
مالیات
F6
870
گزارش مالی
F7
870
بیمه بازرسی
F8
870
مدیریت مالی
F9
سطح پیشرفته
نمونه های ضروری (* 3 papers)
 
حسابداری حرفه ای
P1
 
گزارش شرکتی
P2
 
تجزیه و تحلیل تجارت
P3
نمونه اختیاری (2 papersباید کامل شود )
840
مدیریت مالی پیشرفته
P4
850
مدیریت اجرایی پیشرفته
P5
780
مالیات پیشرفته
P6
850
بیمه و بازرسی پیشرفته
P7
 
اطلاعات تکمیلی :
هزینه مدرک ACCA (قابل پرداخت به ACCA UK)
هزینه ثبت نام                      69 £ (یک بار)
وجه اشتراک سالیانه ACCA      69 £ (سالیانه)
 
هزینه معافیت / آزمون (قابل پرداخت به ACCA UK)
نمونه علوم (F1 – F3 )        53 £ (هر واحد)
نمونه مهارت ها (F4 – F9 ) 66 £ (هر واحد)
نمونه حرفه ای (P1-P7)      78 £ (هر واحد)
 
تمامی هزینه ها به رینگت مالزی به کالج بین دالمللی Malvern پرداخت میگردد.
هزینه های ثبت نام ACCA ،هزینه های عضویت و هزینه های آزمون توسط خود دانشجو پرداخت میگردد .
دانشجویان ملزم به پرداخت هزینه های درخواست ثبت نام، ثبت نام، بیمه ،پروسه ویزا،منابع و دروس )حداقل 4 واحد( در هنگام ثبت نام می باشند .
اگر در کشور خود هستید ،هزینه درخواست ثبت نام در هنگام درخواست ثبت نام پرداخت میگردد و ممکن است این هزینه به صورت چک بانکی و به دلا رباشد یا از طریق انتقال تلگرافی باشد .
جزئیات انتقال تلگرافی به شرح زیر میباشد :
نام حساب :  Kasturi Management Consultancy Sdn Bhd
شماره حساب :  3104958601
نام بانک :        Public Bank Berhad
آدرس بانک :  H S Lee Branch, Ground floor, Plaza First nationwide, 161 Jalan Tun H S Lee,
50000 Kuala Lumpur
کدشعبه / سوییفت بانک  : PBBEMYKLXXX
هزینه پروسه ویزا ، هزینه منابع ،بیمه ،و هزینه دروس به محض رسیدن به مالزی باید پرداخت شود .
کالج بین المللی Malvern این حق را داردکه بدون اطلاع قبلی هزینه های خود راتغییر دهد .
این هزینه ها برای دانشجویان جدید که برای سال تحصیلی  2014ثبت نام کرده اند قابل پرداخت میباشد .
 
 

 

شهریه دانشجویان بین المللی 
ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANT (ACCA)
 
پرداخت کامل
سال سوم
سال دوم
سال اول
هزینه ها
-
-
700 رینگت
هزینه های درخواست ثبت نام
-
-
900 رینگت
هزینه های ثبت نام
-
-
50 رینگت
بیمه
500 رینگت
500 رینگت
900 رینگت
هزینه پروسه ویزا
-
-
450 رینگت
هزینه منابع : آزمایشگاه کامپیوتر و کتابخانه
با تغییر واحدها تغییر می کند (به جدول هزینه ها در پایین مراجعه نمائید)
با تغییر واحدها تغییر می کند (به جدول هزینه ها در پایین مراجعه نمائید)
با تغییر واحدها تغییر می کند (به جدول هزینه ها در پایین مراجعه نمائید)
هزینه دروس : حداقل 4 واحد در هنگام ثبت نام پرداخت می شود
هزینه 4  واحد + 500 رینگت
هزینه 4 واحد + 500 رینگت
هزینه 4 واحد + 3000 رینگت
کل هزینه ها
 
هزینه دروس (به تفکیک واحدها)
سطح پایه
نمونه علوم (* 3 papers )
(RM)
واحد
paper
600
حسابداری در تجارت
F1
660
حسابداری مدیریتی
F2
600
حسابداری مالی
F3
نمونه مهارت ها (* 6 papers )
820
حقوق شرکت و تجارت
F4
880
مدیریت اجرایی
F5
810
مالیات
F6
870
گزارش مالی
F7
870
بیمه بازرسی
F8
870
مدیریت مالی
F9
سطح پیشرفته
نمونه های ضروری (* 3 papers)
 
حسابداری حرفه ای
P1
 
گزارش شرکتی
P2
 
تجزیه و تحلیل تجارت
P3
نمونه اختیاری (2 papersباید کامل شود )
840
مدیریت مالی پیشرفته
P4
850
مدیریت اجرایی پیشرفته
P5
780
مالیات پیشرفته
P6
850
بیمه و بازرسی پیشرفته
P7
 
اطلاعات تکمیلی :
هزینه مدرک ACCA (قابل پرداخت به ACCA UK)
هزینه ثبت نام                      69 £ (یک بار)
وجه اشتراک سالیانه ACCA      69 £ (سالیانه)
 
هزینه معافیت / آزمون (قابل پرداخت به ACCA UK)
نمونه علوم (F1 – F3 )        53 £ (هر واحد)
نمونه مهارت ها (F4 – F9 ) 66 £ (هر واحد)
نمونه حرفه ای (P1-P7)      78 £ (هر واحد)
 
تمامی هزینه ها به رینگت مالزی به کالج بین دالمللی Malvern پرداخت میگردد.
هزینه های ثبت نام ACCA ،هزینه های عضویت و هزینه های آزمون توسط خود دانشجو پرداخت میگردد .
دانشجویان ملزم به پرداخت هزینه های درخواست ثبت نام، ثبت نام، بیمه ،پروسه ویزا،منابع و دروس )حداقل 4 واحد( در هنگام ثبت نام می باشند .
اگر در کشور خود هستید ،هزینه درخواست ثبت نام در هنگام درخواست ثبت نام پرداخت میگردد و ممکن است این هزینه به صورت چک بانکی و به دلا رباشد یا از طریق انتقال تلگرافی باشد .
جزئیات انتقال تلگرافی به شرح زیر میباشد :
نام حساب :  Kasturi Management Consultancy Sdn Bhd
شماره حساب :  3104958601
نام بانک :        Public Bank Berhad
آدرس بانک :  H S Lee Branch, Ground floor, Plaza First nationwide, 161 Jalan Tun H S Lee,
50000 Kuala Lumpur
کدشعبه / سوییفت بانک  : PBBEMYKLXXX
هزینه پروسه ویزا ، هزینه منابع ،بیمه ،و هزینه دروس به محض رسیدن به مالزی باید پرداخت شود .
کالج بین المللی Malvern این حق را داردکه بدون اطلاع قبلی هزینه های خود راتغییر دهد .
این هزینه ها برای دانشجویان جدید که برای سال تحصیلی  2014ثبت نام کرده اند قابل پرداخت میباشد .
 
 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies