پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
اساتید موسسه زبان IMEC
 
اساتادان مرکز تخصصی زبان آیمک :
مدیرت آموزش مرکز تخصصی زبان آیمک بر عهده آقای آدام اسکورا از کشور کانادا میباشد .
غالب استادان آیمک از کشورهای انگلستان ، کانادا و آمریکا میباشند .
استادان آیمک دارای مداراک  و مدارج پیشرفته تدریس زبان انگلیسی به غیر انگلیسی زبانها میباشند.  
با توجه به حضور دانشجویان از کشورهای مختلف، استادان آیمک آموزش کامل را در مورد نحوره رفتار و برخورد با فرهنگ های مختلف داشته اند .
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 
 
اساتید موسسه زبان IMEC
 
اساتادان مرکز تخصصی زبان آیمک :
مدیرت آموزش مرکز تخصصی زبان آیمک بر عهده آقای آدام اسکورا از کشور کانادا میباشد .
غالب استادان آیمک از کشورهای انگلستان ، کانادا و آمریکا میباشند .
استادان آیمک دارای مداراک  و مدارج پیشرفته تدریس زبان انگلیسی به غیر انگلیسی زبانها میباشند.  
با توجه به حضور دانشجویان از کشورهای مختلف، استادان آیمک آموزش کامل را در مورد نحوره رفتار و برخورد با فرهنگ های مختلف داشته اند .
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies