گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد
ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
خوابگاه های مدرسه بين المللي سان وي Sunway

 

خوابگاه های مدرسه بین المللی سان وی :هر چند ازخانواده خود دور هستید اما در خانه خود هستید
خوابگاه های مدرسه بین المللی سان وی برای دانش آموزان بین المللی که از خانه خود دور هستند می باشد . مدیر خوابگاه و مسئول بخش اقامتی این مدرسه امکانات رفاهی دانش آموزان را بررسی می کند و خدمات امنیتی 24 ساعته به دانش آموزان ارائه می دهد .
واحدهای اقامتی مدرسه که دارای دکوراسیون و وسایل جدید می باشند با امکانات کامل برای راحتی دانش آموزان در نظر گرفته شده اند . این امکانات شامل :
اتاق های دارای تهویه هوا                     یخچال
 خدمات شستشو                                کابینت های آشپزخانه
اینترنت وایرلس (wi-fi)                          میز غذاخوری
میز مطالعه انفرادی                              قفسه لباس
سالن استراحت دانش آموزان                 تلویزیون (Astro)
توزیع آب آشامیدنی                              جا کفشی
گزارش عملکرد دانش آموزان به والدین
چگونه والدین از عملکرد فرزندان خود مطلع می شوند ؟
در مدرسه سان وی ، کارکنان این مدرسه والدین را به داشتن ارتباطی منظم با معلمان تشویق می کنند ، این ارتباط از چندین طریق امکان پذیر می باشد .والدین می توانند پیشرفت فرزندان خود را از راه دور ، که یک ابزار آنلاین می باشد بررسی کنند و تکالیف ، ارزیابی ها و تکالیف خانگی در این ابزار قابل مشاهده می باشد ،در حالیکه این ابزار به عنوان جایگاهی برای مدرسه به منظور اعلام پیشرفت همه جانبه دانش آموزان می باشد .
تمامی دانش آموزان مدرسه بین المللی سان وی از مشاوره ها و راهنمایی های مشاوران مدرسه بهره می گیرند . مشاوران مدرسه به دانش آموزان کمک می کنند که توانایی های خود را بشناسند ، و همچنین به موجب راهنمایی های مشاوران ، دانش آموزان و والدین در تصمیم گیری در مورد دروس و اهداف آینده آمادگی لازم را پیدا می کنند . یک مصاحبه 3 وجهی سالانه – جلسات ما بین معلم / والدین / دانش آموز به هدف گفتگو درباره پیشرفت دانش آموز برگزار می شود .
 روزهای خاص برای والدین ، مانند جلسات رودرروی والدین – معلم ، در اواسط ترم به منظور اطلاع یافتن والدین از وضعیت پیشرفت فرزندانشان برگزار می شود . آدرس ایمیل کارکنان آموزشی مدرسه برای ارتباط برقرار کردن والدین با معلمان در طول ترم در دسترس می باشد .
ارزیابی و بررسی
مدرسه بین المللی سان وی چگونه دانش آموزان را ارزیابی می کند ؟ آیا آزمون ها از خارج از مدرسه تنظیم می شوند ؟
سیستم ارزیابی / بررسی مدرسه بین المللی سان وی توسط وزارت آموزش کانادا هدایت می شود . ارزیابی های موجود در اواسط ترم بر پایه 70% نمره می باشد . این بخش از نمره نشانگر بیشترین سطح یادگیری دانش آموز در طول ترم می باشد ، اگرچه تمرکز ویژه بر شواهد اخیر یادگیری ها می باشد .
30% این نمره بر پایه ارزیابی نهایی در پایان ترم تحصیلی صورت می پذیرد . این ارزیابی بر پایه یک آزمون یا ترکیبی از چند سنجش انجام می گیرد : یک آزمون ، عملکرد ، مقاله و / یا روش های دیگرارزیابی که مناسب دروس مدرسه می باشد . ارزیابی نهایی به دانش آموزان فرصت می دهد تا فراگیری کاملی از آنچه تاکنون در طول ترم یاد گرفته اند داشته باشند .
دانش آموزان مدرسه بین المللی سان ویهم چنین در آزمون (OSSLT)Ontario Secondary School Literacy ، که توسط وزارت آموزش کانادا مدیریت و نمره داده می شود نیز شرکت می کنند . آزمون OSSLT یک روش استاندارد برای ارزیابی مهارت های خواندن و نوشتن دانش آموزان به هدف تعیین اینکه آیا دانش آموزان نیازمندی های خواندن و نوشتن مقطع دبیرستان را برای فارغ التحصیلی دارند یا نه می باشد . برنامه درسی مدرسه بین المللی سان وی به طور منظم توسط وزارت آموزش کانادا و وزارت آموزش مالزی برای حصول اطمینان از اینکه نیازمندیهای آنها را برطرف می کند تعیین می شود .
 
 

 

 

 

 

 
خوابگاه های مدرسه بين المللي سان وي Sunway

 

خوابگاه های مدرسه بین المللی سان وی :هر چند ازخانواده خود دور هستید اما در خانه خود هستید
خوابگاه های مدرسه بین المللی سان وی برای دانش آموزان بین المللی که از خانه خود دور هستند می باشد . مدیر خوابگاه و مسئول بخش اقامتی این مدرسه امکانات رفاهی دانش آموزان را بررسی می کند و خدمات امنیتی 24 ساعته به دانش آموزان ارائه می دهد .
واحدهای اقامتی مدرسه که دارای دکوراسیون و وسایل جدید می باشند با امکانات کامل برای راحتی دانش آموزان در نظر گرفته شده اند . این امکانات شامل :
اتاق های دارای تهویه هوا                     یخچال
 خدمات شستشو                                کابینت های آشپزخانه
اینترنت وایرلس (wi-fi)                          میز غذاخوری
میز مطالعه انفرادی                              قفسه لباس
سالن استراحت دانش آموزان                 تلویزیون (Astro)
توزیع آب آشامیدنی                              جا کفشی
گزارش عملکرد دانش آموزان به والدین
چگونه والدین از عملکرد فرزندان خود مطلع می شوند ؟
در مدرسه سان وی ، کارکنان این مدرسه والدین را به داشتن ارتباطی منظم با معلمان تشویق می کنند ، این ارتباط از چندین طریق امکان پذیر می باشد .والدین می توانند پیشرفت فرزندان خود را از راه دور ، که یک ابزار آنلاین می باشد بررسی کنند و تکالیف ، ارزیابی ها و تکالیف خانگی در این ابزار قابل مشاهده می باشد ،در حالیکه این ابزار به عنوان جایگاهی برای مدرسه به منظور اعلام پیشرفت همه جانبه دانش آموزان می باشد .
تمامی دانش آموزان مدرسه بین المللی سان وی از مشاوره ها و راهنمایی های مشاوران مدرسه بهره می گیرند . مشاوران مدرسه به دانش آموزان کمک می کنند که توانایی های خود را بشناسند ، و همچنین به موجب راهنمایی های مشاوران ، دانش آموزان و والدین در تصمیم گیری در مورد دروس و اهداف آینده آمادگی لازم را پیدا می کنند . یک مصاحبه 3 وجهی سالانه – جلسات ما بین معلم / والدین / دانش آموز به هدف گفتگو درباره پیشرفت دانش آموز برگزار می شود .
 روزهای خاص برای والدین ، مانند جلسات رودرروی والدین – معلم ، در اواسط ترم به منظور اطلاع یافتن والدین از وضعیت پیشرفت فرزندانشان برگزار می شود . آدرس ایمیل کارکنان آموزشی مدرسه برای ارتباط برقرار کردن والدین با معلمان در طول ترم در دسترس می باشد .
ارزیابی و بررسی
مدرسه بین المللی سان وی چگونه دانش آموزان را ارزیابی می کند ؟ آیا آزمون ها از خارج از مدرسه تنظیم می شوند ؟
سیستم ارزیابی / بررسی مدرسه بین المللی سان وی توسط وزارت آموزش کانادا هدایت می شود . ارزیابی های موجود در اواسط ترم بر پایه 70% نمره می باشد . این بخش از نمره نشانگر بیشترین سطح یادگیری دانش آموز در طول ترم می باشد ، اگرچه تمرکز ویژه بر شواهد اخیر یادگیری ها می باشد .
30% این نمره بر پایه ارزیابی نهایی در پایان ترم تحصیلی صورت می پذیرد . این ارزیابی بر پایه یک آزمون یا ترکیبی از چند سنجش انجام می گیرد : یک آزمون ، عملکرد ، مقاله و / یا روش های دیگرارزیابی که مناسب دروس مدرسه می باشد . ارزیابی نهایی به دانش آموزان فرصت می دهد تا فراگیری کاملی از آنچه تاکنون در طول ترم یاد گرفته اند داشته باشند .
دانش آموزان مدرسه بین المللی سان ویهم چنین در آزمون (OSSLT)Ontario Secondary School Literacy ، که توسط وزارت آموزش کانادا مدیریت و نمره داده می شود نیز شرکت می کنند . آزمون OSSLT یک روش استاندارد برای ارزیابی مهارت های خواندن و نوشتن دانش آموزان به هدف تعیین اینکه آیا دانش آموزان نیازمندی های خواندن و نوشتن مقطع دبیرستان را برای فارغ التحصیلی دارند یا نه می باشد . برنامه درسی مدرسه بین المللی سان وی به طور منظم توسط وزارت آموزش کانادا و وزارت آموزش مالزی برای حصول اطمینان از اینکه نیازمندیهای آنها را برطرف می کند تعیین می شود .
 
 

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies