پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

 
 
دانشگاه UKM در كليه مقاطع ( كارشناسي، ارشد، دكترا) مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
 
شرایط مورد نیاز پذیرش برای دانشجویان بین المللی دانشگاه UKM
 
در مقطع کارشناسی فقط در رشته های BB  و IT   دانشجوی بین المللی پذیرفته می شوند
شرایط اخذ پذیرش در مقطع کارشناسی UKM  به ترتیب زیر می باشد :
·         مقطع سوم دبیرستان / دوم دبیرستان / مدارک دیگر از مدارس دولتی (با دوره تحصیل حداقل 11 تا 12 سال از دوره ابتدایی تا دوره دبیرستان) . متقاضیان کشورهایی که احتیاج به گذراندن آزمون ورودی دانشگاه دارند باید نتیجه این آزمون را همراه با فرم های درخواست ثبت نام به دانشگاه ارائه دهند ؛ یا
·         آزمون A LEVEL در یکی از سطوح ؛ یا
·         گذراندن مدرک دیپلم / پیش دانشگاهی / یا مدرک دیگری که توسط انجمن دانشگاه و دولت مالزی به عنوان معادلی برای مدارک بالا شناخته شود .
 
مدارک مورد نیاز زبان انگلیسی :
با توجه به رشته های خاص و ویژه ، زبان انگلیسی و باهاسا مالایی 2 زبان اصلی برای تدریس در دانشگاه می باشند .
متقاضیانی که مایل به تحصیل در یک رشته با زبان انگلیسی می باشند باید :
·         در آزمون انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی (TOEFL) شرکت کرده و حداقل نمره 550 را کسب نمایند ؛ یا
·         در آزمون سیستم سنجش زبان انگلیسی بین المللی (IELTS) شرکت کرده و حداقل نمره 6 را کسب نمایند ؛
 
·         متقاضیانی که موفق به ارائه نتایج رضایت بخش در هر یک از آزمون های بالا نباشند ممکن است ملزم به گذراندن واحد مهارتی زبان برای برطرف کردن نیازمندی های پذیرش باشند .
 
شرایط مورد نیاز دیگر :
·         اگر لازم باشد ، همچنین ممکن است متقاضیان ملزم به شرکت در یک مصاحبه و / یا یک آزمون ورودی باشند که توسط دانشکده های مشخص ترتیب داده شده است .
·         دانشگاه مدارک دیگررا که توسط مدارس یا کالج های خصوصی صادر شده باشد را قبول نمی کند .
 
نکات مهم :
·         متقاضیان باید این نکته را در نظر داشته باشند که به طور معمول تعداد درخواست کنندگان برای پذیرش نسبت به ظرفیت در دسترس موجود در دانشگاه بیشتر می باشد . بنابراین داشتن حداقل شرایط ورود به دانشگاه پذیرش قطعی در دانشگاه را به دنبال نمی آورد .
·         متقاضیان باید نمره قبولی را در دروس ریاضیات و زبان انگلیسی کسب کنند تا بتوانند در مقطع کارشناسی ثبت نام کنند .
 
طول دوره تحصیل : 
4-3 سال = 8 – 6 ترم ( یک سال شامل 2 ترم می باشد )
ترم اول : سپتامبر – ژانویه
ترم دوم : فوریه – جولای
1.       رشته های دانشجویان بین المللی (زبان انگلیسی)
 4-3 سال = 8 – 6 ترم ( یک سال شامل 2 ترم می باشد )(غیر از 1 ترم پیش دانشگاهی) (تنها برای رشته های BBA و BIT)
پیش دانشگاهی : سپتامبر – دسامبر
ترم اول : دسامبر – می
ترم دوم : جولای – نوامبر
 
 
 

 

 

 

 

  

 
 
دانشگاه UKM در كليه مقاطع ( كارشناسي، ارشد، دكترا) مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
 
شرایط مورد نیاز پذیرش برای دانشجویان بین المللی دانشگاه UKM
 
در مقطع کارشناسی فقط در رشته های BB  و IT   دانشجوی بین المللی پذیرفته می شوند
شرایط اخذ پذیرش در مقطع کارشناسی UKM  به ترتیب زیر می باشد :
·         مقطع سوم دبیرستان / دوم دبیرستان / مدارک دیگر از مدارس دولتی (با دوره تحصیل حداقل 11 تا 12 سال از دوره ابتدایی تا دوره دبیرستان) . متقاضیان کشورهایی که احتیاج به گذراندن آزمون ورودی دانشگاه دارند باید نتیجه این آزمون را همراه با فرم های درخواست ثبت نام به دانشگاه ارائه دهند ؛ یا
·         آزمون A LEVEL در یکی از سطوح ؛ یا
·         گذراندن مدرک دیپلم / پیش دانشگاهی / یا مدرک دیگری که توسط انجمن دانشگاه و دولت مالزی به عنوان معادلی برای مدارک بالا شناخته شود .
 
مدارک مورد نیاز زبان انگلیسی :
با توجه به رشته های خاص و ویژه ، زبان انگلیسی و باهاسا مالایی 2 زبان اصلی برای تدریس در دانشگاه می باشند .
متقاضیانی که مایل به تحصیل در یک رشته با زبان انگلیسی می باشند باید :
·         در آزمون انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی (TOEFL) شرکت کرده و حداقل نمره 550 را کسب نمایند ؛ یا
·         در آزمون سیستم سنجش زبان انگلیسی بین المللی (IELTS) شرکت کرده و حداقل نمره 6 را کسب نمایند ؛
 
·         متقاضیانی که موفق به ارائه نتایج رضایت بخش در هر یک از آزمون های بالا نباشند ممکن است ملزم به گذراندن واحد مهارتی زبان برای برطرف کردن نیازمندی های پذیرش باشند .
 
شرایط مورد نیاز دیگر :
·         اگر لازم باشد ، همچنین ممکن است متقاضیان ملزم به شرکت در یک مصاحبه و / یا یک آزمون ورودی باشند که توسط دانشکده های مشخص ترتیب داده شده است .
·         دانشگاه مدارک دیگررا که توسط مدارس یا کالج های خصوصی صادر شده باشد را قبول نمی کند .
 
نکات مهم :
·         متقاضیان باید این نکته را در نظر داشته باشند که به طور معمول تعداد درخواست کنندگان برای پذیرش نسبت به ظرفیت در دسترس موجود در دانشگاه بیشتر می باشد . بنابراین داشتن حداقل شرایط ورود به دانشگاه پذیرش قطعی در دانشگاه را به دنبال نمی آورد .
·         متقاضیان باید نمره قبولی را در دروس ریاضیات و زبان انگلیسی کسب کنند تا بتوانند در مقطع کارشناسی ثبت نام کنند .
 
طول دوره تحصیل : 
4-3 سال = 8 – 6 ترم ( یک سال شامل 2 ترم می باشد )
ترم اول : سپتامبر – ژانویه
ترم دوم : فوریه – جولای
1.       رشته های دانشجویان بین المللی (زبان انگلیسی)
 4-3 سال = 8 – 6 ترم ( یک سال شامل 2 ترم می باشد )(غیر از 1 ترم پیش دانشگاهی) (تنها برای رشته های BBA و BIT)
پیش دانشگاهی : سپتامبر – دسامبر
ترم اول : دسامبر – می
ترم دوم : جولای – نوامبر
 
 
 

 

 

 

 
 
شروع ترم ها در دانشگاهUKM
 
كارشناسي ارشد و دكترا  
 كليه رشته ها غير از مديريت GSO
ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه
 تاریخ تحویل مدارک
ترم اول : 31 می
ترم دوم : 8 دسامبر
شروع ترم دانشکده مديريت
ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه
ترم سوم : جولای
تاریخ تحویل مدارک
ترم اول : 30 ژوئن
ترم دوم  : 3 دسامبر
ترم سوم : -

 
 
 
 
دفتر تهران
22578021
22766409
09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
  

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 
 
شروع ترم ها در دانشگاهUKM
 
كارشناسي ارشد و دكترا  
 كليه رشته ها غير از مديريت GSO
ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه
 تاریخ تحویل مدارک
ترم اول : 31 می
ترم دوم : 8 دسامبر
شروع ترم دانشکده مديريت
ترم اول : سپتامبر
ترم دوم : فوریه
ترم سوم : جولای
تاریخ تحویل مدارک
ترم اول : 30 ژوئن
ترم دوم  : 3 دسامبر
ترم سوم : -

 
 
 
 
دفتر تهران
22578021
22766409
09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
  

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies