پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

  
دانشگاه Taylor’s صرفاً در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد در رشته هاي توريسم و هتلداري ،مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
برنامه انتقال دوره کارشناسی امریکایی (ADP) دانشگاه Taylor’s
 
برنامه انتقال دوره کارشناسی امریکایی چیست ؟
 
برنامه انتقال دوره کارشناسی امریکایی (ADP) در دانشگاه تیلور یک برنامه انتقال دروس می باشد که واحدهای درسی را در زمینه هایی مانند تجارت ، علوم آماری ، مهندسی ، علوم کامپیوتر ، ارتباطات جمعی ، علوم کاربردی ، روانشناسی ، و علوم انسانی ارائه می دهد .
دانشجویان حدوداً نیمی از دوره تحصیلی خود را در دانشگاه تیلور و نیم دیگر را در دانشگاه انتخابی خود در امریکا می گذرانند ، حدوداً 40 واحد درسی در طول دوره 4 ساله کارشناسی در نظر گرفته می شود ، که 20 واحد (60 ساعت) در برنامه آموزشی ADP تیلور و ما بقی واحدها در دانشگاه امریکا کامل می شود . از آنجاییکه کل طول دوره اخذ مدرک کارشناسی امریکایی 4 سال می باشد ، دانشجویان حدوداً 2 سال ازطول دوره را در دانشگاه تیلور و 2 سال دیگر را در امریکا می گذرانند ، بنابراین این برنامه شامل گزینه "2+2" می شود .
دانشجویان می توانند مستقیماً پس از اخذ مدرک دبیرستان وارد دوره ADP تیلور شوند . گذراندن دوره پیش دانشگاهی پیش از ثبت نام در این دوره ضروری نمی باشد ، اما ، به محض پذیرش در دوره ADP تیلور ، دانشجویان باید از روز اول تحصیل تمرکز خود را بر انتقال دروس به یک دانشگاه ممتاز مورد علاقه خود در امریکا برای سال های بعد تحصیلی خود معطوف کنند .
 
مراحل انتقال  به دانشگاههای امرایکا و کانادا
اداره انتقال دانشگاه ADP تیلور  به بیش از 2000 دانشجوی ADP (متقاضی انتقالی) کمک کرده اند تا به دانشگاه های امریکا ، کانادا و استرالیا بروند . تجربه 15 ساله این دانشگاه به آنها اجازه می دهد که دانشجویان را برای انتخاب دانشگاه مورد نظر راهنمایی نمایند . مراحل این پروسه به شرح زیر می باشد : 
 
دانشگاه های استرالیا
دانشجویان دانشگاه تیلور همچنین پس از تکمیل کردن حداقل 1 سال در مالزی با موفقیت به دانشگاه های استرالیایی انتقال می یابند . تقریباً در تمامی موارد ، دانشجویان ADP ، 2 سال دیگر را در استرالیا برای تکمیل کردن مدرک کارشناسی پس از ADP می گذرانند ، البته بستگی به نیازمندیهای اصلی آنها دارد .
 
دانشگاه های آمریکا
دانشگاه های زیادی وجود دارند که دانشجویان تیلور را برای انتقال می پذیرند ، و در طول همه این سالها میزان موفقیت جایگزینی دانشجویان در سطح بسیار بالایی قرار داشته است . عوامل زیادی انتخاب دانشجویان را در تعیین دانشگاه مورد نظر تحت تاثیر قرار می دهد . این عوامل شامل موارد زیر می باشند :
 
دانشگاه های کانادا
همکاری تیلور با دانشگاه های کانادایی شامل طیف وسیعی از رشته ها می شود. این نوع انتقال جذاب به نظر می رسد ، که دلیل آن کیفیت آموزش دانشگاه های کانادایی و هزینه پایین تر آنها نسبت به برخی دانشگاه های امریکا می باشد . در بیشتر موارد ، دانشجویان ADP  حداقل 2 سال را در کانادا برای کامل کردن مدرک کارشناسی خود می گذرانند .
 
 
شروع ترم (ADP) دانشگاه Taylor’s
ترم های ADP تقویم آموزشی دانشگاه امریکایی را با یک ترم طولانی در ابتدا و در پایان سال (15 هفته) ، و یک ترم کوتاه تر در طول ماه های تابستان امریکایی (12 هفته) دنبال می کنند .
 
شهریه و هزینه ها
شهریه در واقع هزینه آموزش آکادمیک می باشد ، در حالیکه هزینه بابت خدماتی مانند کتابخانه ، فعالیت های دانشجویان ، مرکز بهداشت انجمن دانشجویان ، و غیره می باشد . دانشجویان بین المللی ملزم به پرداخت هم شهریه و هم کلیه هزینه ها می باشند .
 
فلسفه آموزشی برنامه ADP
فلسفه آموزشی این دانشگاه به طور کامل با ظرفیت های فارغ التحصیلی که همزمان با انتقال دانشجویان به دانشگاه های خارج از کشور مالزی مورد هدف می باشند سازگاری دارند .
 
 
 

 

  

لينك صفحات مرتبط با موضوع دانشگاه  TALOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  
دانشگاه Taylor’s صرفاً در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد در رشته هاي توريسم و هتلداري ،مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
برنامه انتقال دوره کارشناسی امریکایی (ADP) دانشگاه Taylor’s
 
برنامه انتقال دوره کارشناسی امریکایی چیست ؟
 
برنامه انتقال دوره کارشناسی امریکایی (ADP) در دانشگاه تیلور یک برنامه انتقال دروس می باشد که واحدهای درسی را در زمینه هایی مانند تجارت ، علوم آماری ، مهندسی ، علوم کامپیوتر ، ارتباطات جمعی ، علوم کاربردی ، روانشناسی ، و علوم انسانی ارائه می دهد .
دانشجویان حدوداً نیمی از دوره تحصیلی خود را در دانشگاه تیلور و نیم دیگر را در دانشگاه انتخابی خود در امریکا می گذرانند ، حدوداً 40 واحد درسی در طول دوره 4 ساله کارشناسی در نظر گرفته می شود ، که 20 واحد (60 ساعت) در برنامه آموزشی ADP تیلور و ما بقی واحدها در دانشگاه امریکا کامل می شود . از آنجاییکه کل طول دوره اخذ مدرک کارشناسی امریکایی 4 سال می باشد ، دانشجویان حدوداً 2 سال ازطول دوره را در دانشگاه تیلور و 2 سال دیگر را در امریکا می گذرانند ، بنابراین این برنامه شامل گزینه "2+2" می شود .
دانشجویان می توانند مستقیماً پس از اخذ مدرک دبیرستان وارد دوره ADP تیلور شوند . گذراندن دوره پیش دانشگاهی پیش از ثبت نام در این دوره ضروری نمی باشد ، اما ، به محض پذیرش در دوره ADP تیلور ، دانشجویان باید از روز اول تحصیل تمرکز خود را بر انتقال دروس به یک دانشگاه ممتاز مورد علاقه خود در امریکا برای سال های بعد تحصیلی خود معطوف کنند .
 
مراحل انتقال  به دانشگاههای امرایکا و کانادا
اداره انتقال دانشگاه ADP تیلور  به بیش از 2000 دانشجوی ADP (متقاضی انتقالی) کمک کرده اند تا به دانشگاه های امریکا ، کانادا و استرالیا بروند . تجربه 15 ساله این دانشگاه به آنها اجازه می دهد که دانشجویان را برای انتخاب دانشگاه مورد نظر راهنمایی نمایند . مراحل این پروسه به شرح زیر می باشد : 
 
دانشگاه های استرالیا
دانشجویان دانشگاه تیلور همچنین پس از تکمیل کردن حداقل 1 سال در مالزی با موفقیت به دانشگاه های استرالیایی انتقال می یابند . تقریباً در تمامی موارد ، دانشجویان ADP ، 2 سال دیگر را در استرالیا برای تکمیل کردن مدرک کارشناسی پس از ADP می گذرانند ، البته بستگی به نیازمندیهای اصلی آنها دارد .
 
دانشگاه های آمریکا
دانشگاه های زیادی وجود دارند که دانشجویان تیلور را برای انتقال می پذیرند ، و در طول همه این سالها میزان موفقیت جایگزینی دانشجویان در سطح بسیار بالایی قرار داشته است . عوامل زیادی انتخاب دانشجویان را در تعیین دانشگاه مورد نظر تحت تاثیر قرار می دهد . این عوامل شامل موارد زیر می باشند :
 
دانشگاه های کانادا
همکاری تیلور با دانشگاه های کانادایی شامل طیف وسیعی از رشته ها می شود. این نوع انتقال جذاب به نظر می رسد ، که دلیل آن کیفیت آموزش دانشگاه های کانادایی و هزینه پایین تر آنها نسبت به برخی دانشگاه های امریکا می باشد . در بیشتر موارد ، دانشجویان ADP  حداقل 2 سال را در کانادا برای کامل کردن مدرک کارشناسی خود می گذرانند .
 
 
شروع ترم (ADP) دانشگاه Taylor’s
ترم های ADP تقویم آموزشی دانشگاه امریکایی را با یک ترم طولانی در ابتدا و در پایان سال (15 هفته) ، و یک ترم کوتاه تر در طول ماه های تابستان امریکایی (12 هفته) دنبال می کنند .
 
شهریه و هزینه ها
شهریه در واقع هزینه آموزش آکادمیک می باشد ، در حالیکه هزینه بابت خدماتی مانند کتابخانه ، فعالیت های دانشجویان ، مرکز بهداشت انجمن دانشجویان ، و غیره می باشد . دانشجویان بین المللی ملزم به پرداخت هم شهریه و هم کلیه هزینه ها می باشند .
 
فلسفه آموزشی برنامه ADP
فلسفه آموزشی این دانشگاه به طور کامل با ظرفیت های فارغ التحصیلی که همزمان با انتقال دانشجویان به دانشگاه های خارج از کشور مالزی مورد هدف می باشند سازگاری دارند .
 
 
 

 

  

لينك صفحات مرتبط با موضوع دانشگاه  TALOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies