پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
دانشگاه Taylor’s صرفاً در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد در رشته هاي توريسم و هتلداري ،مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
معرفي پارتنرهای دانشگاه Taylor’s
 
تجارب آموزشی دانشگاه تیلور به واسطه همکاری بسیار نزدیک با دانشگاه های ممتاز و عالی رتبه در سراسر دنیا روز به روز بیشتر می شود . همکاران آموزشی این دانشگاه با ایجاد سهولت در متد آموزشی ارتباط بین المللی دوره های آموزشی را برای تطابق با انتظارات جهانی در حال تغییر تقویت می کنند ، علاوه بر آن همکاران آموزشی استانداردهای آموزشی بالا که فراتر از مرزهای ملی می باشند را تضمین می کنند و از طریق ایده های پژوهشی هر چه بیشتر پربارتر می شوند .  
  
 
 
Australia
Australian Maritime College
Australian National University
Deakin University
Edith Cowan University
Flinders University
Griffith University
International College of Tourism & Hotel Management (ICTHM (in association with Macquarie University
Monash University
Queensland University of Technology
RMIT University
Swinburne University of Technology
The University of Adelaide
The University of Melbourne
The University of New South Wales
The University of Newcastle
The University of Queensland
The University of Western Australia
University of South Australia
University of Tasmania
University of Technology, Sydney
University of Western Sydney
  

 

United Kingdom
Cardiff University
Herriot-Watt University
Northumbria University
Queens University of Belfast
Robert Gordon University
St George’s, University of London
The University of Sheffield
The University of Warwick
University College Birmingham
University of Bath
University of Birmingham
University of Leeds
University of London
University of Manchester
University of Portsmouth
University of Reading
University of Strathclyde
University of the West of England
 
New Zealand
Massey University
The University of Auckland
 

France
University of Toulouse
Académie de Toulouse
 
U.S.A
Iowa State University
Johnson & Wales University
University of Nevada, Las Vegas
 
Hong Kong
Hong Kong Polytechnic University
 
 
Malaysia
International Medical University
Melaka Manipal Medical College
Penang International Dental College

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
دانشگاه Taylor’s صرفاً در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد در رشته هاي توريسم و هتلداري ،مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
معرفي پارتنرهای دانشگاه Taylor’s
 
تجارب آموزشی دانشگاه تیلور به واسطه همکاری بسیار نزدیک با دانشگاه های ممتاز و عالی رتبه در سراسر دنیا روز به روز بیشتر می شود . همکاران آموزشی این دانشگاه با ایجاد سهولت در متد آموزشی ارتباط بین المللی دوره های آموزشی را برای تطابق با انتظارات جهانی در حال تغییر تقویت می کنند ، علاوه بر آن همکاران آموزشی استانداردهای آموزشی بالا که فراتر از مرزهای ملی می باشند را تضمین می کنند و از طریق ایده های پژوهشی هر چه بیشتر پربارتر می شوند .  
  
 
 
Australia
Australian Maritime College
Australian National University
Deakin University
Edith Cowan University
Flinders University
Griffith University
International College of Tourism & Hotel Management (ICTHM (in association with Macquarie University
Monash University
Queensland University of Technology
RMIT University
Swinburne University of Technology
The University of Adelaide
The University of Melbourne
The University of New South Wales
The University of Newcastle
The University of Queensland
The University of Western Australia
University of South Australia
University of Tasmania
University of Technology, Sydney
University of Western Sydney
  

 

United Kingdom
Cardiff University
Herriot-Watt University
Northumbria University
Queens University of Belfast
Robert Gordon University
St George’s, University of London
The University of Sheffield
The University of Warwick
University College Birmingham
University of Bath
University of Birmingham
University of Leeds
University of London
University of Manchester
University of Portsmouth
University of Reading
University of Strathclyde
University of the West of England
 
New Zealand
Massey University
The University of Auckland
 

France
University of Toulouse
Académie de Toulouse
 
U.S.A
Iowa State University
Johnson & Wales University
University of Nevada, Las Vegas
 
Hong Kong
Hong Kong Polytechnic University
 
 
Malaysia
International Medical University
Melaka Manipal Medical College
Penang International Dental College

  

 

 

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies