پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  

  
ACCA دانشگاه Taylor’s
 
معرفی دوره  ACCA
ACCA یک مدرک حرفه ای بین المللی شناخته شده می باشد . ACCA یکی از بزرگترین گروه های حسابداری بین المللی می باشد که به سرعت پیشرفت کرده است و امروزه 296،000 دانشجو و 115،000 عضو در 170 کشور با شبکه گسترده ای از دفتر اداری و مراکز در 80 کشور دارد .
·مدرک ACCA در سراسر دنیا شناخته شده می باشد و فارغ التحصیلان آن می توانند در سنگاپور ، چین ، هنگ کنگ ، انگلستان و کشورهای دیگر مشغول به کار شوند .
·مدرک ACCA توسط موسسه مالایی حسابداران (MIA) به عنوان یکی از نیازمندی های عضویت MIA به عنوان حسابدار شناخته شده در مالزی مورد استفاده قرار می گیرد .
·دانشجویان ACCA در حالیکه در رشته ACCA تحصیل می کنند یک مدرک کارشناسی (کارشناسی حسابداری کاربردی – دانشگاه Oxford Brookes ، UK) دریافت می کنند .
  
سطح حرفه ای ACCA
شروع ترم ژانویه 2015 
شهریه تحصیلی
Full Course (FC)
Bridging Course (BC)
Intensive Revision
Course (IRC)
واحدهای ضروری
رینگت
دلار
رینگت
دلار
رینگت
دلار
مدیریت ، ریسک و اخلاق
400،1
491
980
344
450
158
گزارش شرکتی
400،1
491
980
344
450
158
تجزیه و تحلیل تجارت
400،1
491
980
344
450
158
واحدهای اختیاری
رینگت
دلار
رینگت
دلار
رینگت
دلار
مدیریت مالی پیشرفته
1400
491
980
344
450
158
مدیریت اجرایی پیشرفته
1400
491
980
344
450
158
مالیات پیشرفته
1400
491
980
344
450
158
بیمه و ممیزی پیشرفته
1400
491
980
344
450
158
 
 
 سایر هزینه ها
مبلغ (رینگت(
هزینه ثبت نام (سال اول)
1,650
هزینه های متفرقه (تنها یکبار پرداخت می گردد)
100
هزینه ثبت نام – برای ترم های بعدی (پس از 1 سال)
50
هزینه گرفتن مرخصی (برای هر واحد درسی)
50
 
 
 
 

  

  
ACCA دانشگاه Taylor’s
 
معرفی دوره  ACCA
ACCA یک مدرک حرفه ای بین المللی شناخته شده می باشد . ACCA یکی از بزرگترین گروه های حسابداری بین المللی می باشد که به سرعت پیشرفت کرده است و امروزه 296،000 دانشجو و 115،000 عضو در 170 کشور با شبکه گسترده ای از دفتر اداری و مراکز در 80 کشور دارد .
·مدرک ACCA در سراسر دنیا شناخته شده می باشد و فارغ التحصیلان آن می توانند در سنگاپور ، چین ، هنگ کنگ ، انگلستان و کشورهای دیگر مشغول به کار شوند .
·مدرک ACCA توسط موسسه مالایی حسابداران (MIA) به عنوان یکی از نیازمندی های عضویت MIA به عنوان حسابدار شناخته شده در مالزی مورد استفاده قرار می گیرد .
·دانشجویان ACCA در حالیکه در رشته ACCA تحصیل می کنند یک مدرک کارشناسی (کارشناسی حسابداری کاربردی – دانشگاه Oxford Brookes ، UK) دریافت می کنند .
  
سطح حرفه ای ACCA
شروع ترم ژانویه 2015 
شهریه تحصیلی
Full Course (FC)
Bridging Course (BC)
Intensive Revision
Course (IRC)
واحدهای ضروری
رینگت
دلار
رینگت
دلار
رینگت
دلار
مدیریت ، ریسک و اخلاق
400،1
491
980
344
450
158
گزارش شرکتی
400،1
491
980
344
450
158
تجزیه و تحلیل تجارت
400،1
491
980
344
450
158
واحدهای اختیاری
رینگت
دلار
رینگت
دلار
رینگت
دلار
مدیریت مالی پیشرفته
1400
491
980
344
450
158
مدیریت اجرایی پیشرفته
1400
491
980
344
450
158
مالیات پیشرفته
1400
491
980
344
450
158
بیمه و ممیزی پیشرفته
1400
491
980
344
450
158
 
 
 سایر هزینه ها
مبلغ (رینگت(
هزینه ثبت نام (سال اول)
1,650
هزینه های متفرقه (تنها یکبار پرداخت می گردد)
100
هزینه ثبت نام – برای ترم های بعدی (پس از 1 سال)
50
هزینه گرفتن مرخصی (برای هر واحد درسی)
50
 
 
 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies