گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
موسسه آموزش زبان ELS
 
ساختار آموزش در تسول 
هفته
واحدهای آنلاین
عناصر Face-to-Face
کاربردهای واقعی
1
یادگیری زبان دوم
روش شناسی
راهنمایی و آشنایی با آموزش دروس
 
2
دوره گرامر
 
 
3
آموزش گرامر
مدیریت کلاس درس
دوره گرامر و آموزش
گرامر در متن
 
4
آموزش Listening
آموزش آوا شناسی
آموزش Listening
و آوا شناسی
کاربرد عملی 1
گرامر
5
آموزش Speaking
آموزش Speaking
تصحیح اشتباهات
 
6
آموزش خواندن
آموزش خواندن
کاربرد عملی 2
خواندن
 
7
دوره Writing
آموزش Writing
آزمون زبان و ارزیابی
فن آوری آموزشی
آموزش Writing
آزمون زبان و ارزیابی
 
کاربرد عملی 3
خواندن
 
 
درعنصر آنلاین شرکت کنندگان هر یک به واحدهای کنفرانس می روند ، وظایف مشخص شده خود را انجام می دهند ، نکات و کتاب ها را مطالعه می کنند و در پایان هر واحد یک آزمون می دهند .برای تکمیل هر واحد آنلاین حدوداً 6 – 5 ساعت آموزش نیاز می باشد . فیلم های ویدیویی خوبی از کلاس آموزشی زنده موجود می باشد که مهارت های آموزشی سودمند را به خوبی نشان می دهد . بعضی از تکالیف معین شده بر اساس همین فیلم های ویدیویی تعیین می شوند و به شرکت کنندگان کمک می کند که بر زمینه های خاص آموزش تاکید داشته باشند .
عناصر Face-to-Face متشکل از 33 ساعت آموزشی و یادگیری عملی می باشد .
شرکت کنندگان باید حدوداً 12 ساعت از وقت آموزش خود را صرف تکالیف خانگی نمایند که در نهایت باید همه آنها را به تائید مدرسان خود برسانند .
ساعت آموزش کاربردهای عملی نیز به 9 ساعت افزایش یافته ، - 3 ساعت مشاهده کلاس درس ، 3 ساعت آموزش کلاس های واقعی و 3 ساعت جلسات feed-back با آزمون گیرندگان .
دانشجویان می توانند در طول هفته در منزل به یادگیری بپردازند و در 6 شنبه در سر کلاس حاضر شوند . کلیه دروس کمتر از 2 ماه طول می کشد .
در انتهای این دوره آموزشی ، شرکت کنندگان می توانند :
·         اصول به کار برده شده در آموزش ESLرا درک کنند
·         دانش لازم و مورد نیازبرای آموزش زبان انگلیسی در زمینه های مختلف را کسب نمایند
·         طراحی و اجرای آزمون ها
·         طراحی و آموزش دروس به دانشجویان ESL در سطوح مختلف مهارتی
 

 

 

 
 
موسسه آموزش زبان ELS
 
ساختار آموزش در تسول 
هفته
واحدهای آنلاین
عناصر Face-to-Face
کاربردهای واقعی
1
یادگیری زبان دوم
روش شناسی
راهنمایی و آشنایی با آموزش دروس
 
2
دوره گرامر
 
 
3
آموزش گرامر
مدیریت کلاس درس
دوره گرامر و آموزش
گرامر در متن
 
4
آموزش Listening
آموزش آوا شناسی
آموزش Listening
و آوا شناسی
کاربرد عملی 1
گرامر
5
آموزش Speaking
آموزش Speaking
تصحیح اشتباهات
 
6
آموزش خواندن
آموزش خواندن
کاربرد عملی 2
خواندن
 
7
دوره Writing
آموزش Writing
آزمون زبان و ارزیابی
فن آوری آموزشی
آموزش Writing
آزمون زبان و ارزیابی
 
کاربرد عملی 3
خواندن
 
 
درعنصر آنلاین شرکت کنندگان هر یک به واحدهای کنفرانس می روند ، وظایف مشخص شده خود را انجام می دهند ، نکات و کتاب ها را مطالعه می کنند و در پایان هر واحد یک آزمون می دهند .برای تکمیل هر واحد آنلاین حدوداً 6 – 5 ساعت آموزش نیاز می باشد . فیلم های ویدیویی خوبی از کلاس آموزشی زنده موجود می باشد که مهارت های آموزشی سودمند را به خوبی نشان می دهد . بعضی از تکالیف معین شده بر اساس همین فیلم های ویدیویی تعیین می شوند و به شرکت کنندگان کمک می کند که بر زمینه های خاص آموزش تاکید داشته باشند .
عناصر Face-to-Face متشکل از 33 ساعت آموزشی و یادگیری عملی می باشد .
شرکت کنندگان باید حدوداً 12 ساعت از وقت آموزش خود را صرف تکالیف خانگی نمایند که در نهایت باید همه آنها را به تائید مدرسان خود برسانند .
ساعت آموزش کاربردهای عملی نیز به 9 ساعت افزایش یافته ، - 3 ساعت مشاهده کلاس درس ، 3 ساعت آموزش کلاس های واقعی و 3 ساعت جلسات feed-back با آزمون گیرندگان .
دانشجویان می توانند در طول هفته در منزل به یادگیری بپردازند و در 6 شنبه در سر کلاس حاضر شوند . کلیه دروس کمتر از 2 ماه طول می کشد .
در انتهای این دوره آموزشی ، شرکت کنندگان می توانند :
·         اصول به کار برده شده در آموزش ESLرا درک کنند
·         دانش لازم و مورد نیازبرای آموزش زبان انگلیسی در زمینه های مختلف را کسب نمایند
·         طراحی و اجرای آزمون ها
·         طراحی و آموزش دروس به دانشجویان ESL در سطوح مختلف مهارتی
 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies