پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

پارتنرهای دانشگاه AEU
 
AeU بر انتخاب همکاران استراتژیک که برای دو طرف سودمند می باشند معتقد است . این دانشگاه با سازمانها ی با کیفیت همکاری می کند .
فواید همکاری با این دانشگاه برای همکاران بین المللی آن
·         استفاده از اسم دانشگاه AeU برای ارائه دروس خود به بازار بین المللی وسیع تر .
·         استفاده از امکانات یادگیری از راه دور AeU برای دیجیتالی کردن و پیشرفت برنامه های آموزشی در سطح بین المللی .
·         نفوذ بر فن آوری های یادگیری از راه دور و توانایی های آموزشی وسیع ارائه شده در AeU .
·         ابزارهای بازار بین المللی و محتویات آموزشی در AeU .
·         شرکت کردن در سطح بین المللی درساختمان ظرفیت انسانی از طریق مشاوره و آموزش های دانشگاه AeU .
·         شناخته شدن در سطح بین المللی توسط AeU .
·         تبادل منابع یادگیری با کیفیت و ایجاد اشتراک در منابع یادگیری با استفاده از مرکز AeU ،
·         مفید بودن همکاری قوی با دانشگاهی که باب آشنایی آن از طریق AeU ایجاد شده است .
 

EMC International Learning Centre

 ACT Education Solutions Ltd, (AES), North Sydney, NSW, Australia

Cempaka Schools (1983) Sdn Bhd, Malaysia

 

Al Maali Training and Consulting Centre, Dubai

 

Dibta Group Sdn Bhd, Malaysia

 

Auckland Institute of Studies, Australia

 

Kelly Services (Malaysia) Sdn Bhd

 

Australian International Language Academy (OP-AILA)

 

Markplus Institute of Marketing, Indonesia

 

Cambodian Mekong University, Cambodia

 

Olympia College Sdn Bhd, Malaysia

 

Cambodian Mekong University, Cambodia

 

Suleman Dawood School of Business, Lahore University of Management Sciences, Pakistan

 

ClinfoSource LLC, USA

 

Universitas Muslim Indonesia

 

Entrepreneurship Institute Malaysia, Malaysia

 

University of Medical Sciences& Technology UMST), Khartoum-Sudan

 

Hanze University Groningen, Netherlands

 

Indian Bureau of Distance Learning (IBDL), Madurai, India

 

Indira Gandhi National Open University, India

 

Interface Global Education, Malaysia

 

International Animation and Media Academy, Malaysia

 

International Business School of Scandinavia

 

International Organization For Information Integration And Web-Based Applications And Services (@WAS), Malaysia

 

International Professional Managers Association, UK

 

International University of Management (IUM), Namibia

 

Knowledge Management Institute, Iran

 

Knowledge Universe Sdn Bhd, Malaysia

 

Malaysian Insurance Institute, Malaysia

Mehr Alborz University, Iran 

 

MIM Education Sdn Bhd, Malaysia

 

National Library of Malaysia, Malaysia

 

National University Of Computer & Emerging Sciences, Islamabad

 

Outsourcing Malaysia

 

P T Gunung Gede Sejahtera, Indonesia

 

PPKS Ilmu Sdn Bhd ICATS Malaysia

 

Prima Asia Pacific Consulting Sdn Bhd, Malaysia

 

Rezzen (M) Sdn Bhd, Malaysia

 

Riphah International University, Pakistan

 

SNT Global Sdn. Bhd., Malaysia

 

Stanford Research Institute (SRI International), USA

 

Teamcoach International Sdn Bhd, Malaysia

 

Trent Global Education Group Pte. Ltd, Singapore

 

DLC Worldwide

 

Institute of Training and Applying of Information Technology, Vietnam

 

Kingston Digital Foundation

 

InfoWorldSchool, Vietnam

 

MCS College

Phoenix Business School, Sri Lanka

International Institute of Information Technology Bangalore

 
 
 
 

 

 

 

 

پارتنرهای دانشگاه AEU
 
AeU بر انتخاب همکاران استراتژیک که برای دو طرف سودمند می باشند معتقد است . این دانشگاه با سازمانها ی با کیفیت همکاری می کند .
فواید همکاری با این دانشگاه برای همکاران بین المللی آن
·         استفاده از اسم دانشگاه AeU برای ارائه دروس خود به بازار بین المللی وسیع تر .
·         استفاده از امکانات یادگیری از راه دور AeU برای دیجیتالی کردن و پیشرفت برنامه های آموزشی در سطح بین المللی .
·         نفوذ بر فن آوری های یادگیری از راه دور و توانایی های آموزشی وسیع ارائه شده در AeU .
·         ابزارهای بازار بین المللی و محتویات آموزشی در AeU .
·         شرکت کردن در سطح بین المللی درساختمان ظرفیت انسانی از طریق مشاوره و آموزش های دانشگاه AeU .
·         شناخته شدن در سطح بین المللی توسط AeU .
·         تبادل منابع یادگیری با کیفیت و ایجاد اشتراک در منابع یادگیری با استفاده از مرکز AeU ،
·         مفید بودن همکاری قوی با دانشگاهی که باب آشنایی آن از طریق AeU ایجاد شده است .
 

EMC International Learning Centre

 ACT Education Solutions Ltd, (AES), North Sydney, NSW, Australia

Cempaka Schools (1983) Sdn Bhd, Malaysia

 

Al Maali Training and Consulting Centre, Dubai

 

Dibta Group Sdn Bhd, Malaysia

 

Auckland Institute of Studies, Australia

 

Kelly Services (Malaysia) Sdn Bhd

 

Australian International Language Academy (OP-AILA)

 

Markplus Institute of Marketing, Indonesia

 

Cambodian Mekong University, Cambodia

 

Olympia College Sdn Bhd, Malaysia

 

Cambodian Mekong University, Cambodia

 

Suleman Dawood School of Business, Lahore University of Management Sciences, Pakistan

 

ClinfoSource LLC, USA

 

Universitas Muslim Indonesia

 

Entrepreneurship Institute Malaysia, Malaysia

 

University of Medical Sciences& Technology UMST), Khartoum-Sudan

 

Hanze University Groningen, Netherlands

 

Indian Bureau of Distance Learning (IBDL), Madurai, India

 

Indira Gandhi National Open University, India

 

Interface Global Education, Malaysia

 

International Animation and Media Academy, Malaysia

 

International Business School of Scandinavia

 

International Organization For Information Integration And Web-Based Applications And Services (@WAS), Malaysia

 

International Professional Managers Association, UK

 

International University of Management (IUM), Namibia

 

Knowledge Management Institute, Iran

 

Knowledge Universe Sdn Bhd, Malaysia

 

Malaysian Insurance Institute, Malaysia

Mehr Alborz University, Iran 

 

MIM Education Sdn Bhd, Malaysia

 

National Library of Malaysia, Malaysia

 

National University Of Computer & Emerging Sciences, Islamabad

 

Outsourcing Malaysia

 

P T Gunung Gede Sejahtera, Indonesia

 

PPKS Ilmu Sdn Bhd ICATS Malaysia

 

Prima Asia Pacific Consulting Sdn Bhd, Malaysia

 

Rezzen (M) Sdn Bhd, Malaysia

 

Riphah International University, Pakistan

 

SNT Global Sdn. Bhd., Malaysia

 

Stanford Research Institute (SRI International), USA

 

Teamcoach International Sdn Bhd, Malaysia

 

Trent Global Education Group Pte. Ltd, Singapore

 

DLC Worldwide

 

Institute of Training and Applying of Information Technology, Vietnam

 

Kingston Digital Foundation

 

InfoWorldSchool, Vietnam

 

MCS College

Phoenix Business School, Sri Lanka

International Institute of Information Technology Bangalore

 
 
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies