گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

شرکت پویا اندیشان اخذ پذیرش از دانشگاه یو پی ام را تضمین می کند 
 
کمک هزینه تحصیلی در دانشگاه یو پی ام
 
 Fellowships ,scholarships ,assistantshipsبه طور معمول برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در مالزی مشغول به تحصیل می باشند ، با توجه به در دسترس بودن این کمک هزینه ها و شایستگی های تحصیلی دانشجویان ارائه می شوند . علاوه بر آن ، بسیاری از این کمک هزینه های تحصیلی از طرف موسسات و سازمان های دیگر مانند دولت مالزی در اختیار دانشجویان قرار می گیرد .
scholarships
 scholarships معمولاً توسط دانشگاه ، موسسات دولتی دیگر ، یا افراد و موسسات خصوصی ارائه می گردد . گرچه بخش اعظمی از scholarships برای تحصیل در موسسات دولتی مانند UPM و برای دانشجویان مالایی در نظر گرفته می شود ، اما بخشی از این کمک هزینه ها ی دولتی نیز توسط دولت مالزی برای دانشجویان بین المللی در نظر گرفته شده است .
Fellowships
این نوع کمک هزینه تحصیلی بر اساس شایستگی ها و توصیه دپارتمان ارائه می گردد . دانشگاه UPM بخشی از این کمک هزینه ها را ارائه میدهد ، که با آنها شهریه تحصیلی و مخارج ماهیانه دانشجویان تا حدی پوشش داده می شود .
Assistantships
دانشجویانی که دستیار تدریس و تحقیق در دانشگاه می باشند توسط دانشگاه تقدیر می شوند ، که البته این فرصت بیشتر در اختیار دانشجویان دوره دکترا قرار می گیرد . دستمزد ساعتی و شهریه تحصیلی در ازای فعالیت در کلاس درس در اختیار دانشجویان قرار می گیرد .
واحد مالی مربوط به کمک هزینه تحصیلی دانشجویان ، SGS
واحد مالی مربوط به کمک هزینه تحصیلی دانشجویان اولین مکانی است که شما به عنوان یک دانشجو برای کسب اطلاعات در مورد کمک هزینه های تحصیلی ارائه شده به دانشجویان به آنجا مراجعه می نمائید . بخشی از مسائل مربوط به امور دانشجویان ، حمایت از یادگیری و واحد انتشارات ، واحد مالی مربوط به کمک هزینه تحصیلی بهترین منبع در دسترس دانشجویان می باشد زیرا این مرکز مستقیماً مسئولیت مدیریت و ارائه Fellowships و scholarships را به دانشجویان بر عهده دارد .
 
Fellowship تحقیقاتی فارغ التحصیلان بین المللی دانشگاه UPM
همانطور که از اسم آن مشخص است ، GRF برای دانشجویان بین المللی به معنی Fellowship تحقیقاتی فارغ التحصیلان بین المللی (IGRF) می باشد . با در نظر گرفتن معیار شایستگی دانشجویان ، از شهریه آنها تا حدی کاسته می شود . دانشجویانی که IGRF را دریافت می کنند تنها از پرداخت بخشی از شهریه تحصیلی معاف می باشند ، و باید در ژورنال های ذکر شده مقالاتی نیز منتشر کنند.
 
افراد واجد شرایط
دانشجویان بین المللی که در دانشگاه UPM ثبت نام کرده اند
Sponsor
دانشگاه پوترا مالزی
رشته تحصیلی
علوم انسانی
کمک هزینه ماهیانه
1,500 رینگت (کارشناسی ارشد) ،  1,700رینگت (دکترا)
شهریه تحصیلی
تعلق نمی گیرد( دانشجویان به صورت کامل از
پرداخت شهریه دانشگاه معاف نمی شوند)
کمک هزینه های دیگر
بخشی از هزینه تحصیل:
کارشناسی ارشد : 1,200 رینگت (پزشکی) ، 900 رینگت (علوم) ، 700 رینگت (علوم انسانی)
دکترا : 1,700 رینگت (پزشکی) ، 1,400 رینگت (علوم) ، 1,200 رینگت (علوم انسانی)
 
طول دوران تحصیل
24 ماه (کارشناسی ارشد) ، 36 ماه (دکترا)
معیار دریافت کمک هزینه تحصیلی
دانشجویان بین المللی که در برنامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه UPM ثبت نام کرده اند
دانشجویانی که مقاله ای را در یک ژورنال مشخص شده منتشر کنند در مقطع ارشد یک مقاله و در مقطع دکترا دو مقاله .
داشتن مدرک کارشناسی با حداقل معدل 3 یا معادل آن برای رشته علوم ، یا 3.50 برای علوم انسانی
 
 
مدارک مورد نیاز اخذ کمک هزینه تحصیلی
کپی پاسپورت
کپی مقالات منتشر شده
کپی مدارک
کپی فرم درخواست
نحوه اقدام
1.      وارد شدن به پورتال تحصیلات تکمیلی دانشگاه UPM در sgsportal.upm.edu.my
2.      کلیک کردن بر روی قسمت فرم ها و مدارک
3.      دانلود فرم درخواست Fellowship تحقیقاتی فارغ التحصیلان بین المللی GS – 43
4.      پرینت گرفتن فرم درخواست
5.      پر کردن فرم درخواست
6.      گرفتن امضاء سوپروایزر ، و آوردن فرم امضاء شده به واحد مالی کمک هزینه تحصیلی( SGS ) . ارائه فرم تکمیل شده به کانتر اصلی 2SGS .
و در نهایت درخواست های تائید شده به دانشجویان ایمیل می شود .

  

 

 

 

لينك صفحات مرتبط با موضوع دانشگاه  UPM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

شرکت پویا اندیشان اخذ پذیرش از دانشگاه یو پی ام را تضمین می کند 
 
کمک هزینه تحصیلی در دانشگاه یو پی ام
 
 Fellowships ,scholarships ,assistantshipsبه طور معمول برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در مالزی مشغول به تحصیل می باشند ، با توجه به در دسترس بودن این کمک هزینه ها و شایستگی های تحصیلی دانشجویان ارائه می شوند . علاوه بر آن ، بسیاری از این کمک هزینه های تحصیلی از طرف موسسات و سازمان های دیگر مانند دولت مالزی در اختیار دانشجویان قرار می گیرد .
scholarships
 scholarships معمولاً توسط دانشگاه ، موسسات دولتی دیگر ، یا افراد و موسسات خصوصی ارائه می گردد . گرچه بخش اعظمی از scholarships برای تحصیل در موسسات دولتی مانند UPM و برای دانشجویان مالایی در نظر گرفته می شود ، اما بخشی از این کمک هزینه ها ی دولتی نیز توسط دولت مالزی برای دانشجویان بین المللی در نظر گرفته شده است .
Fellowships
این نوع کمک هزینه تحصیلی بر اساس شایستگی ها و توصیه دپارتمان ارائه می گردد . دانشگاه UPM بخشی از این کمک هزینه ها را ارائه میدهد ، که با آنها شهریه تحصیلی و مخارج ماهیانه دانشجویان تا حدی پوشش داده می شود .
Assistantships
دانشجویانی که دستیار تدریس و تحقیق در دانشگاه می باشند توسط دانشگاه تقدیر می شوند ، که البته این فرصت بیشتر در اختیار دانشجویان دوره دکترا قرار می گیرد . دستمزد ساعتی و شهریه تحصیلی در ازای فعالیت در کلاس درس در اختیار دانشجویان قرار می گیرد .
واحد مالی مربوط به کمک هزینه تحصیلی دانشجویان ، SGS
واحد مالی مربوط به کمک هزینه تحصیلی دانشجویان اولین مکانی است که شما به عنوان یک دانشجو برای کسب اطلاعات در مورد کمک هزینه های تحصیلی ارائه شده به دانشجویان به آنجا مراجعه می نمائید . بخشی از مسائل مربوط به امور دانشجویان ، حمایت از یادگیری و واحد انتشارات ، واحد مالی مربوط به کمک هزینه تحصیلی بهترین منبع در دسترس دانشجویان می باشد زیرا این مرکز مستقیماً مسئولیت مدیریت و ارائه Fellowships و scholarships را به دانشجویان بر عهده دارد .
 
Fellowship تحقیقاتی فارغ التحصیلان بین المللی دانشگاه UPM
همانطور که از اسم آن مشخص است ، GRF برای دانشجویان بین المللی به معنی Fellowship تحقیقاتی فارغ التحصیلان بین المللی (IGRF) می باشد . با در نظر گرفتن معیار شایستگی دانشجویان ، از شهریه آنها تا حدی کاسته می شود . دانشجویانی که IGRF را دریافت می کنند تنها از پرداخت بخشی از شهریه تحصیلی معاف می باشند ، و باید در ژورنال های ذکر شده مقالاتی نیز منتشر کنند.
 
افراد واجد شرایط
دانشجویان بین المللی که در دانشگاه UPM ثبت نام کرده اند
Sponsor
دانشگاه پوترا مالزی
رشته تحصیلی
علوم انسانی
کمک هزینه ماهیانه
1,500 رینگت (کارشناسی ارشد) ،  1,700رینگت (دکترا)
شهریه تحصیلی
تعلق نمی گیرد( دانشجویان به صورت کامل از
پرداخت شهریه دانشگاه معاف نمی شوند)
کمک هزینه های دیگر
بخشی از هزینه تحصیل:
کارشناسی ارشد : 1,200 رینگت (پزشکی) ، 900 رینگت (علوم) ، 700 رینگت (علوم انسانی)
دکترا : 1,700 رینگت (پزشکی) ، 1,400 رینگت (علوم) ، 1,200 رینگت (علوم انسانی)
 
طول دوران تحصیل
24 ماه (کارشناسی ارشد) ، 36 ماه (دکترا)
معیار دریافت کمک هزینه تحصیلی
دانشجویان بین المللی که در برنامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه UPM ثبت نام کرده اند
دانشجویانی که مقاله ای را در یک ژورنال مشخص شده منتشر کنند در مقطع ارشد یک مقاله و در مقطع دکترا دو مقاله .
داشتن مدرک کارشناسی با حداقل معدل 3 یا معادل آن برای رشته علوم ، یا 3.50 برای علوم انسانی
 
 
مدارک مورد نیاز اخذ کمک هزینه تحصیلی
کپی پاسپورت
کپی مقالات منتشر شده
کپی مدارک
کپی فرم درخواست
نحوه اقدام
1.      وارد شدن به پورتال تحصیلات تکمیلی دانشگاه UPM در sgsportal.upm.edu.my
2.      کلیک کردن بر روی قسمت فرم ها و مدارک
3.      دانلود فرم درخواست Fellowship تحقیقاتی فارغ التحصیلان بین المللی GS – 43
4.      پرینت گرفتن فرم درخواست
5.      پر کردن فرم درخواست
6.      گرفتن امضاء سوپروایزر ، و آوردن فرم امضاء شده به واحد مالی کمک هزینه تحصیلی( SGS ) . ارائه فرم تکمیل شده به کانتر اصلی 2SGS .
و در نهایت درخواست های تائید شده به دانشجویان ایمیل می شود .

  

 

 

 

لينك صفحات مرتبط با موضوع دانشگاه  UPM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies