پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
  
 
 
لیست رشته و شهریه دانشگاه Wawasan
 
جدول شهریه مقطع کارشناسی
(شامل دیپلم Post-Graduate Education نیز می شود)
Wawasan Open University از شیوه منحصر به فردی برای آموزش به افراد بزرگسال در محیطی منعطف بهره می جوید .
دانشگاه شهریه ها را بر اساس رشته ها اعلام نمی کند . در هر ترم ، دانشجویان تنها برای دروسی که ثبت نام کرده اند شهریه پرداخت می نمایند . بر اساس استانداردهای مشخص ، شهریه دروس قابل تغییر می باشند .
 
سطح دروس
شهریه هر واحد درسی
3 واحد
5 واحد
10 واحد
پایین تر
160
480
800
-
متوسط
200
600
1000
2000
بالاتر
210
-
1050
2100
 
چگونه می توان شهریه تحصیلی یک ترم را برآورد کرد
 
شهریه جزء به جزء
کارشناسی
(به عنوان مثال 1 سطح پایین تر- 3 واحد درسی)
شهریه تحصیلی
480
هزینه ثبت نام
100
هزینه خدمات و منابع
150
تخفیف
20-
کل هزینه ها
710
 
جدول شهریه مقطع کارشناسی ارشد
CeMBA / MPA, PGDBA,MBA CM / MPM
و کارشناسی ارشد آموزش
 
شهریه جزء به جزء
نام رشته
شهریه هر واحد درسی
تعداد واحد هر درس
کل شهریه درس
واحد مشترک / دروس اختیاری
CeMBA / MPA, PGDBA,MBA CM / MPM
 
400
3
1200
دروس ساخت / تولید
MBA CM / MPM
400
3
1200
4
1600
دروس اصلی MPA (تنها 5 درس)
CeMPA
280
3
840
دروس اصلی / به خصوص
M.Education
350
5
1750
پروژه / مورد مطالعه
CeMBA
800
6
4800
MBA CM / MPM
800
6
4800
CeMPA
560
6
3360
M.Education
700
5
3500
 
چگونه می توان شهریه تحصیلی یک ترم را برآورد کرد
 
شهریه جزء به جزء
کارشناسی
(به عنوان مثال 1 سطح پایین تر- 3 واحد درسی)
شهریه تحصیلی
1200
هزینه ثبت نام
100
هزینه خدمات و منابع
150
تخفیف
30-
کل هزینه ها
1420
 
جدول شهریه مقطع کارشناسی ارشد
Master of Philosophy (هنر و علوم انسانی)
و Doctor of Philosophy (هنر و علوم انسانی) 
 
Master of Philosophy
Doctor of Philosophy
تمام وقت
شهریه هر ترم تحصیلی
4250
شهریه هر ترم تحصیلی
4250
*(2ترم)
8500
*(4ترم)
17000
هزینه ثبت نام
200
هزینه ثبت نام
200
هزینه خدمات و منابع(200 رینگت *2 ترم)
400
هزینه خدمات و منابع(200 رینگت *4 ترم)
800
کل هزینه ها
9100
کل هزینه ها
18000
 
نیمه وقت
شهریه هر ترم تحصیلی
2125
شهریه هر ترم تحصیلی
2125
*(4ترم)
8500
*(8ترم)
17000
هزینه ثبت نام
200
هزینه ثبت نام
200
هزینه خدمات و منابع(200 رینگت *4 ترم)
800
هزینه خدمات و منابع(200 رینگت *8 ترم)
1600
کل هزینه ها
9500
کل هزینه ها
18800
 
 
 

 

 
 

 

 
  
 
 
لیست رشته و شهریه دانشگاه Wawasan
 
جدول شهریه مقطع کارشناسی
(شامل دیپلم Post-Graduate Education نیز می شود)
Wawasan Open University از شیوه منحصر به فردی برای آموزش به افراد بزرگسال در محیطی منعطف بهره می جوید .
دانشگاه شهریه ها را بر اساس رشته ها اعلام نمی کند . در هر ترم ، دانشجویان تنها برای دروسی که ثبت نام کرده اند شهریه پرداخت می نمایند . بر اساس استانداردهای مشخص ، شهریه دروس قابل تغییر می باشند .
 
سطح دروس
شهریه هر واحد درسی
3 واحد
5 واحد
10 واحد
پایین تر
160
480
800
-
متوسط
200
600
1000
2000
بالاتر
210
-
1050
2100
 
چگونه می توان شهریه تحصیلی یک ترم را برآورد کرد
 
شهریه جزء به جزء
کارشناسی
(به عنوان مثال 1 سطح پایین تر- 3 واحد درسی)
شهریه تحصیلی
480
هزینه ثبت نام
100
هزینه خدمات و منابع
150
تخفیف
20-
کل هزینه ها
710
 
جدول شهریه مقطع کارشناسی ارشد
CeMBA / MPA, PGDBA,MBA CM / MPM
و کارشناسی ارشد آموزش
 
شهریه جزء به جزء
نام رشته
شهریه هر واحد درسی
تعداد واحد هر درس
کل شهریه درس
واحد مشترک / دروس اختیاری
CeMBA / MPA, PGDBA,MBA CM / MPM
 
400
3
1200
دروس ساخت / تولید
MBA CM / MPM
400
3
1200
4
1600
دروس اصلی MPA (تنها 5 درس)
CeMPA
280
3
840
دروس اصلی / به خصوص
M.Education
350
5
1750
پروژه / مورد مطالعه
CeMBA
800
6
4800
MBA CM / MPM
800
6
4800
CeMPA
560
6
3360
M.Education
700
5
3500
 
چگونه می توان شهریه تحصیلی یک ترم را برآورد کرد
 
شهریه جزء به جزء
کارشناسی
(به عنوان مثال 1 سطح پایین تر- 3 واحد درسی)
شهریه تحصیلی
1200
هزینه ثبت نام
100
هزینه خدمات و منابع
150
تخفیف
30-
کل هزینه ها
1420
 
جدول شهریه مقطع کارشناسی ارشد
Master of Philosophy (هنر و علوم انسانی)
و Doctor of Philosophy (هنر و علوم انسانی) 
 
Master of Philosophy
Doctor of Philosophy
تمام وقت
شهریه هر ترم تحصیلی
4250
شهریه هر ترم تحصیلی
4250
*(2ترم)
8500
*(4ترم)
17000
هزینه ثبت نام
200
هزینه ثبت نام
200
هزینه خدمات و منابع(200 رینگت *2 ترم)
400
هزینه خدمات و منابع(200 رینگت *4 ترم)
800
کل هزینه ها
9100
کل هزینه ها
18000
 
نیمه وقت
شهریه هر ترم تحصیلی
2125
شهریه هر ترم تحصیلی
2125
*(4ترم)
8500
*(8ترم)
17000
هزینه ثبت نام
200
هزینه ثبت نام
200
هزینه خدمات و منابع(200 رینگت *4 ترم)
800
هزینه خدمات و منابع(200 رینگت *8 ترم)
1600
کل هزینه ها
9500
کل هزینه ها
18800
 
 
 

 

 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies