پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

گفتگوی مشترک کشورهای آسیایی در  دانشگاه AEU
   
ACD اولین و بزرگترین اجتماع گسترده در سطح قاره آسیا می باشد . هدف از تشکیل چنین انجمن بزرگی ایجاد ارتباطات قوی ما بین هر یک از کشورهای آسیایی و تاسیس انجمن آسیایی ، تحکیم قدرت آنها و تقویت قدرت رقابت این کشورها می باشد .
از ابتدای تشکیل این انجمن ، ACD به سرعت در دو بعد گفتگو و پروژه گسترش یافت . در بعد گفتگوی آن ، وزیران ACD سالانه در " جلسات وزیران ACD " در Cha-Am (2002) ، Chiang Mai (2003) ، Qingdao (2004) ، اسلام آباد (2005) و دوهه (2006) یکدیگر را ملاقات کردند و درمورد گسترش ACD، همکاری منطقه ای و شیوه های بالابردن و استحکام بخشیدن اتحاد کشورهای آسیایی با یکدیگر گفتگو کردند.  
مابین این گفتگوها ، وزیران خارجی همچنین با هیئت عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر قرار ملاقاتی داشته اند تا در راستای آن اطلاعات خود را برای گسترش " همکاری پروژه ACD " بالا برده ، و همچنین در رابطه با موضوعات بین المللی بحث های سازنده ای داشته باشند و صدای رسای ملت های آسیایی را در سطح بین المللی طنین انداز نمایند .
در حال حاضردر بعد پروژه ، بسیاری از کشورها در 19 زمینه همکاری به عنوان پیشروان اولیه در سطح وسیعی همکاری کرده اند . این زمینه ها عبارتند از انرژی ، کشاورزی ، بایوتکنولوژی ، توریسم ، کاستن فقر ، گسترش IT ، تحصیل از راه دور و همکاری مالی .
در سطح اجتماعی ، تایلند میزبان اولین دوره ACD Think Tanks Symposium در دسامبر 2004 بود و یک شبکه ACD Think Tank متشکل از موسسات آموزشی ، شبکه های گسترده و گروه های تحقیقاتی را تاسیس کرد که نام آن بر اساس نام کشورهای ACD به عنوان بازوی آموزشی ACD خطاب می شد . هدف از تاسیس چنین شبکه ای ایجاد تحصیلات پر محتوا و پشتیبانی گسترش ACD در راستای تسهیل پروژه های پیشرونده می باشد .
 
گفتگوی مشترک کشورهای آسیایی به چه منظور می باشد :
§         توسعه و گسترش ارتباطات دو جانبه میان کشورهای آسیایی در تمامی زمینه های همکاری با شناخت نقاط قوت و مشترک آسیاو فرصت هایی که به کاهش فقر و بالابردن کیفیت زندگی آسیایی ها کمک می کند ، در حالیکه همه اینها باعث ایجاد یک جامعه دانش محور در آسیا و نیز موجب افزایش قدرت مردم و جوامع می شود .
§         گسترش بازار مالی و تجاری در آسیا و افزایش قدرت معامله و تجارت کشورهای آسیایی به جای رقابت ، و در مقابل بالابردن قدرت رقابت اقتصادی کشورهای آسیایی در بازارهای جهانی .
§         کاربرد این گفتگوها و ارتباطات به عنوان یک لایه ارتباطی کشورهای آسیایی با ایجاد پتانسیل ها و نقاط قوت به واسطه چارچوب های همکاری تکمیلی موجود ، و در نتیجه تبدیل شدن به یک همکار مورد اطمینان برای مناطق دیگر .
§         در نهایت تبدیل قاره آسیا به یک جامعه آسیایی ، با توانایی برقراری ارتباط اخلاق مدارانه با کشورهای دیگر دنیا و گسترش ارتباط مثبت مسالمت آمیز و صلح جویانه (تاریخچه ACD و به روز شده در 2004) .
ارزش های واقعی و اصلی مطرح شده در جلسه تعیین بعد منحصر به فرد و مهم ACD که به عنوان پلی برای همکاری های منطقه ای عمل می کند می باشد، در حالیکه اجتماع غیر رسمی را برای وزیران خارجی آسیایی تشکیل می دهد تا در آن به طور معمول راجع به سود های دوجانبه بحث و گفتگو کنند . ACD یک پروسه افزایشی و قابل رشد می باشد، دارای ویژگی متضاد که در نتیجه آن با تاکید بر طرز فکر مثبت ، برای تمامی شرکت کنندگان کاربردی می باشد .
 
 
 

 

 

  

 

 

گفتگوی مشترک کشورهای آسیایی در  دانشگاه AEU
   
ACD اولین و بزرگترین اجتماع گسترده در سطح قاره آسیا می باشد . هدف از تشکیل چنین انجمن بزرگی ایجاد ارتباطات قوی ما بین هر یک از کشورهای آسیایی و تاسیس انجمن آسیایی ، تحکیم قدرت آنها و تقویت قدرت رقابت این کشورها می باشد .
از ابتدای تشکیل این انجمن ، ACD به سرعت در دو بعد گفتگو و پروژه گسترش یافت . در بعد گفتگوی آن ، وزیران ACD سالانه در " جلسات وزیران ACD " در Cha-Am (2002) ، Chiang Mai (2003) ، Qingdao (2004) ، اسلام آباد (2005) و دوهه (2006) یکدیگر را ملاقات کردند و درمورد گسترش ACD، همکاری منطقه ای و شیوه های بالابردن و استحکام بخشیدن اتحاد کشورهای آسیایی با یکدیگر گفتگو کردند.  
مابین این گفتگوها ، وزیران خارجی همچنین با هیئت عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر قرار ملاقاتی داشته اند تا در راستای آن اطلاعات خود را برای گسترش " همکاری پروژه ACD " بالا برده ، و همچنین در رابطه با موضوعات بین المللی بحث های سازنده ای داشته باشند و صدای رسای ملت های آسیایی را در سطح بین المللی طنین انداز نمایند .
در حال حاضردر بعد پروژه ، بسیاری از کشورها در 19 زمینه همکاری به عنوان پیشروان اولیه در سطح وسیعی همکاری کرده اند . این زمینه ها عبارتند از انرژی ، کشاورزی ، بایوتکنولوژی ، توریسم ، کاستن فقر ، گسترش IT ، تحصیل از راه دور و همکاری مالی .
در سطح اجتماعی ، تایلند میزبان اولین دوره ACD Think Tanks Symposium در دسامبر 2004 بود و یک شبکه ACD Think Tank متشکل از موسسات آموزشی ، شبکه های گسترده و گروه های تحقیقاتی را تاسیس کرد که نام آن بر اساس نام کشورهای ACD به عنوان بازوی آموزشی ACD خطاب می شد . هدف از تاسیس چنین شبکه ای ایجاد تحصیلات پر محتوا و پشتیبانی گسترش ACD در راستای تسهیل پروژه های پیشرونده می باشد .
 
گفتگوی مشترک کشورهای آسیایی به چه منظور می باشد :
§         توسعه و گسترش ارتباطات دو جانبه میان کشورهای آسیایی در تمامی زمینه های همکاری با شناخت نقاط قوت و مشترک آسیاو فرصت هایی که به کاهش فقر و بالابردن کیفیت زندگی آسیایی ها کمک می کند ، در حالیکه همه اینها باعث ایجاد یک جامعه دانش محور در آسیا و نیز موجب افزایش قدرت مردم و جوامع می شود .
§         گسترش بازار مالی و تجاری در آسیا و افزایش قدرت معامله و تجارت کشورهای آسیایی به جای رقابت ، و در مقابل بالابردن قدرت رقابت اقتصادی کشورهای آسیایی در بازارهای جهانی .
§         کاربرد این گفتگوها و ارتباطات به عنوان یک لایه ارتباطی کشورهای آسیایی با ایجاد پتانسیل ها و نقاط قوت به واسطه چارچوب های همکاری تکمیلی موجود ، و در نتیجه تبدیل شدن به یک همکار مورد اطمینان برای مناطق دیگر .
§         در نهایت تبدیل قاره آسیا به یک جامعه آسیایی ، با توانایی برقراری ارتباط اخلاق مدارانه با کشورهای دیگر دنیا و گسترش ارتباط مثبت مسالمت آمیز و صلح جویانه (تاریخچه ACD و به روز شده در 2004) .
ارزش های واقعی و اصلی مطرح شده در جلسه تعیین بعد منحصر به فرد و مهم ACD که به عنوان پلی برای همکاری های منطقه ای عمل می کند می باشد، در حالیکه اجتماع غیر رسمی را برای وزیران خارجی آسیایی تشکیل می دهد تا در آن به طور معمول راجع به سود های دوجانبه بحث و گفتگو کنند . ACD یک پروسه افزایشی و قابل رشد می باشد، دارای ویژگی متضاد که در نتیجه آن با تاکید بر طرز فکر مثبت ، برای تمامی شرکت کنندگان کاربردی می باشد .
 
 
 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies